Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.

- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bàng má trong bàn chân; Tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân.

+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân; chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .

+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Trên sân TD của trường.

- Còi; quả cầu; cột; xà.

 

doc68 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 971 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ II - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân?
B. Phần cơ bản.
1. Đá cầu: Ôn các động tác 
+ Động tác tâng cầu bằng đùi.
+ Động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân.
+ Học: tư thế chuẩn bị và di chuyển:
- Đứng hai chân rộng bằng vai, hai gối chùng, thân trên hơi ngả về trước, trọng tâm cơ thể dồn đều vào hai chân, hai tay buông tự nhiên, mắt nhìn theo cầu.
- Bước trượt ngang: Cầu bay sang bên phải, thì chân phải bước trước, chân trái bước theo, cầu bay sang trái thì chân trái bước trước, chân phải bước theo, khi bước cả hai chân đều trượt là là sát mặt sân, mắt nhìn theo cầu.
- Bước trượt chếch: Cầu rơi về phía nào thì chân cùng bên đó bước trước, chân kia bước theo, cả hai chân đều trượt sát mặt sân chếch về hướng cầu
2. Bật nhảy: Ôn
+ Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
+ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS thực hiện đồng loạt cả lớp sau đó chia nhóm tập luyện
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu động tác.
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày 21 tháng 02 năm 2011
Ngày soạn: 23 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 02 / 2011.
Tiết 51:	Bật Nhảy - Đá cầu - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bàng má trong bàn chân; Tâng cầu bằng mu bàn chân.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân; động tác đà ba bước giậm nhảy vào hố cát; chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà .
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác nhảy bước bộ trên không?
B. Phần cơ bản.
1. Đá cầu: Ôn các động tác 
+ Động tác tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân.
Học động tác: Động tác tâng cầu bằng mu bàn chân.
- Đứng chân trụ trước, cả bàn chân chạm đất. Chân đá phía sau chạm đất bằng nửa bàn chân trên. tay cầm cầu ngang thắt lưng, cách người 0,2-0,3m
- Tung nhẹ cầu lên cao khoảng 0,3-0.8m, co chân sau nâng đùi lên cao sao cho mu bàn chân hướng về phía cầu rơi. Khi cầu rơi đến khoảng hợp lý, dùng mu bàn chân tâng cầu lên cao ở độ cao lợp lí. Nếu cầu rơi xa vị trí đứng, hơi ngả thân ra sau vươn cẳng chân đón cầu.
2. Bật nhảy: 
+ Ôn động tác: Đà ba bước giậm nhay vào hố cát.
+ Ôn động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
3. Chạy bền:
Luyện tập trên địa hình tự nhiên.
Nam: 400m; Nữ: 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân theo nhóm hai người hoặc cá nhân.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV làm mẫu động tác mới, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV cho học sinh thực hiện theo dòng nước (nam riêng; nữ riêng).
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV Chia nhóm, yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3-4 vòng sân(Nữ-Nam), thực hiện hết cự li qui định.
- Học sinh thực hiện 60-70% sức, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày soạn: 25 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 02 / 2011.
Tiết 52:	Bật Nhảy - Đá cầu
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật chuẩn trên cao.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bằng má trong bàn chân; tâng cầu bằng mu bàn chân.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân; tâng cầu bằng mu bàn chân; động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân?
B. Phần cơ bản.
1. Đá cầu: Ôn các động tác 
+ Động tác tâng cầu bằng đùi.
+ Động tác tâng cầu bằng má trong bàn chân.
+ Động tác tâng cầu bằng mu bàn chân
2. Bật nhảy: Ôn
+ Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
+ Trò chơi: “Nhảy vượt rào tiếp sức”
+ Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vật chuẩn trên cao:
- Đứng hai bàn chân cách nhau một khoảng nhỏ hơn vai, mũi 2 bàn chân hơi xoay vào trong, thân người thẳng, hai tay tự nhiên, điểm rọi của vật cách bàn chân 0,2-0,3m
- Co hai chân lấy đà, đồng thời mắt nhìn lên vật treo ở trên cao phối hợp với hai tay đưa ra sau. Giậm nhảy bằng hai chân bật người hơi ngả chếch trước, hướng lên cao, hai tay hoặc tay với vào vật.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho HS thực hiện theo nhóm hai đến ba người.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu động tác.
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày 28 tháng 02 năm 2011
Ngày soạn: 27 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 53:	Bật Nhảy - Đá cầu - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bàng má trong bàn chân; Tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân; chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác nhảy bước bộ trên không?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.
+ Ôn động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
+ Học động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
- Đứng chân lăng trước, cả bàn chân chạm đất, mũi bàn chân cách điểm giậm nhảy 3-5 bước đà, chân giậm ở phía sau hơi co, mũi chân chạm đất, thân người thẳng, hai tay tự nhiên.
- Chạy 3-5 bước đà giậm nhảy, chân lăng đá mạnh ra trước lên cao, phối hợp với đánh hai tay ra trước lên cao, tiếp theo chân lăng giữ thẳng, co chân giậm và hơi nga thân ra trước để qua xà, sau đó đưa chân giậm nhảy tiếp cát
2. . Đá cầu:
- Ôn: 
+ Động tác tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân; mu bàn chân.
- Học động tác: Động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân:
- Tư thế đứng chuẩn bị gần giống như khi đứng chuẩn bị tâng cầu bằng mu bàn chân
- Tung nhẹ cầu lên cao ở phía trước, đồng thời co chân sau lên cao ra trước, dùng mu bàn chân đá nhẹ vào cầu cho cầu bay sang bạn đối diện, sau đó theo dõi cầu để tiế tục đón và chuyền cầu.
3. Chạy bền:
Luyện tập trên địa hình tự nhiên.
Nam: 400m; Nữ: 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho học sinh thực hiện theo dòng nước (nam riêng; nữ riêng).
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV cho HS thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân theo nhóm hai người hoặc cá nhân.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV làm mẫu động tác mới, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV Chia nhóm, yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3-4 vòng sân(Nữ-Nam), thực hiện hết cự li qui định.
- Học sinh thực hiện 60-70% sức, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày soạn: 28 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 54:	Bật Nhảy - Đá cầu
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân chính diện; biết một số điều luật cơ bản .
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân; động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác tâng cầu đã học?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Ôn
+ Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
Học động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
- Đứng chân lăng trước, cả bàn chân chạm đất, mũi bàn chân cách điểm giậm nhảy 3-5 bước đà, chân giậm ở phía sau hơi co, mũi chân chạm đất, thân người thẳng, hai tay tự nhiên.
- Chạy 3-5 bước đà giậm nhảy, chân lăng đá mạnh ra trước lên cao, phối hợp với đánh hai tay ra trước lên cao, tiếp theo chân lăng giữ thẳng, co chân giậm và hơi nga thân ra trước để qua xà, sau đó đưa chân giậm nhảy tiếp cát
2. Đá cầu:
 Ôn các động tác 
+ Động tác tâng cầu bằng mu bàn chân
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân
Học động tác: Phát cầu thấp chân chính diện
- Đứng chân đá trước, mũi chân cách biên ngang một bàn chân, cả bàn chân chạm đất. Chân sau chạm đất bằng nửa bàn chân trên
- Bước chân trụ ra trước một bước, dồn trọng tâm lên chân trụ, kết hợp với tay cầm cầu tung cầu lên cao về trước một khoảng vừa tầm đá. Tiếp theo co chân, dùng mu bàn chân đá mạnh cầu sang sân đối phương. Khi phát cầu và sau khi phát cầu, trọng tâm cơ thể không nâng lên cao, bàn chân đá không cao quá gối
Một số Điều luật cơ bản về Đá cầu
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu động tác. Hướng dẫn HS sinh tập luyện.
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV cho HS thực hiện theo nhóm hai đến ba người.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày 07 tháng 03 năm 2011
Ngày soạn: 08 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 55:	Bật Nhảy - Đá cầu - Chạy bền
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu bằng đùi; tâng cầu bàng má trong bàn chân; Tâng cầu bằng mu bàn chân; chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong Luật Đá cầu.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng và chuyền bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Một số điều luật Đá cầu; Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà .
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy.
+ Ôn động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
+ Ôn động tác: Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
2. . Đá cầu:
- Ôn: 
+ Động tác tâng cầu bằng mu bàn chân.
 + Động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân:
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân.
Học: Một số điểm trong Luật Đá cầu:
- Điều 1: Sân thi đấu: 
Sân thi đấu đơn: Dài: 13,4m. Rộng:5.18 
Sân thi đấu đôi: Dài 13,40. Rộng: 6,1m
Sân hỗn hợp; Sân thi đấu 3 người.
- Điều 4: Lưới
Lưới đá cầu màu trắng dài 7m, rộng 0,75m. Chiều cao của lưới tính từ mặt sân đến mép trên của lưới: cao 1.60m(Nam); 1.50m(Nữ, đôi nam – nữ). Thiếu niên lưới cao 1.40m 
- Điều 5: Quả cầu thi đấu
Theo mẫu do UB TDTT qui định
- Điều 9: Nội dung thi đấu 
3. Chạy bền:
Luyện tập trên địa hình tự nhiên.
Nam: 400m; Nữ: 300m.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N
2lx8N
2l
2l
2l
28-30’
4-5’
- Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu giờ học.
GV
- . Hướng dẫn học sinh khởi động chung và chuyên môn.
- HS khởi động theo hướng dẫn của giáo viên.
- GV cho học sinh thực hiện theo dòng nước (nam riêng; nữ riêng).
- HS quan sát động tác mẫu, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của giáo viên
- GV cho HS thực hiện tâng cầu bằng đùi và má trong bàn chân theo nhóm hai người hoặc cá nhân.
- Học sinh tập luyện theo nhóm, tổ đã được phân công (mỗi nhóm hai đến 3 người).
- GV làm mẫu động tác mới, hướng dẫn HS thực hiện.
- GV quan sát sửa sai động tác.
- HS sửa sai theo hướng dẫn.
- GV Chia nhóm, yêu cầu mỗi học sinh thực hiện 3-4 vòng sân(Nữ-Nam), thực hiện hết cự li qui định.
- Học sinh thực hiện 60-70% sức, hoàn thành cự li.
- GV hướng dẫn HS thả lỏng tích cực toàn thân. Nhận xét kết quả giờ học.
Ngày soạn: 28 / 02 / 2011.
Ngày giảng:....../ 03 / 2011.
Tiết 56:	Bật Nhảy - Đá cầu
I. Mục tiêu:
+ Kiến thức:- Bật nhảy: Biết cách thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
- Đá cầu: Biết các thực hiện động tác tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân chính diện.
+ Kỹ năng: - Thực hiện tương đối chính xác các kĩ thuật tâng cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân; động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà.
+ Thái độ: - Giáo dục cho học sinh ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn. Yêu thích môn học.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Trên sân TD của trường.
- Còi ; quả cầu ; cột ; xà.
III. Tiến trình dạy học:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
A. Phần mở đầu.
1. Tổ chức:
+ Nhận lớp
7A:......./35..........................................
7B:......../34.........................................
2. Khởi động:
2.1 Khởi động chung.
- Chạy khởi động 1 vòng sân.
- Xoay các khớp: Cổ tay + cổ chân, khuỷ tay, vai, hông, gối.
- Bài thể dục phát triển chung.
- ép dây chằng: ép dọc.
 ép ngang.
2.2 Khởi động chuyên môn.
- Chạy bước nhỏ.
- Chạy nâng cao đùi.
- Chạy đạp sau.
3. Kiểm tra:
Thực hiện động tác tâng cầu đã học?
B. Phần cơ bản.
1. Bật nhảy: 
Ôn
+ Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua 
+ Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà
2. Đá cầu:
 Ôn các động tác 
+ Động tác tâng cầu bằng mu bàn chân
+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
C. Phần kết thúc.
1. Thả lỏng.
Thực hiện các động tác thả lỏng hồi tĩnh.
2. Xuống lớp:
 + Nhận xét, đánh giá giờ học.
 + HDVN: CB tốt cho giờ học sau
8-10’
4x8N
2lx8N

File đính kèm:

  • docGiao an the duc chuan kien thuc 7 KII.doc