Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ II - Năm học 2011-2012

I- Mục tiêu

1- Nhiêm vụ:

- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )

- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); Học: tâng cầu bằng mu bàn chân.

2 - Yêu cầu:

a. Kiến thức:

+ Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )

+ Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); tâng cầu bằng mu bàn chân.

b. Kĩ năng:

+ Thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )

+ Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); tâng cầu bằng mu bàn chân.

c. Thái độ: Giáo dục cho HS

+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

 

doc73 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Học kỳ II - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ưa đều, chưa kết hợp hít thở sâu.
- Điểm 5 - 6 : cơ bản biết cách thực hiện, có 1 - 2 động tác thực hiện sai.
- Dưới 5 điểm : thực hiện không đóng, cú từ 5-6 động tác sai 
 Ngũai ra giỏo viờn cú thể cộng thờm điểm cho cỏc em cú ý thức chấp hành tốt quy định trong giờ học hay trừ điểm đối với những em chưa ngoan, khụng chấp hành theo yờu cầu của giỏo viờn ( lưu ý những em khụng mặc đỳng đồng phục quy định tiết thể dục của nhà trường )
28-30 
HS xeỏp thaứnh 4 haứng chờ gọi
 đến tờn mỡnh thỡ lờn thực hiện 
kiểm tra.
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 LT Gv 
 x x x 
 x x 
3. Kết thúc
- Thaỷ loỷng : Caực khụựp, thaỷ loỷng toứan thaõn.
- Nhaọn xeựt - đỏnh giỏ : Kết quả quỏ trỡnh học tập rốn luyện của cỏc em.
- Daởn doứ : Veà nhaứ taọp luyeọn theõm.
- Xuoỏng lụựp :
 Giaựo vieõn hoõ : “ giaỷi taựn ” 
 Hoùc sinh ủaựp : “ khoỷe ”
5 phuựt
- Giaựo vieõn nhaộc caực em keỏt hụùp 
hít thở sâu. đều
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 LTx x x x x x x x
 Gv
Tuần 26
Ngày soạn: 6/ 3/ 2011
Tiết 49
Ngày giảng: 7 / 3 / 2011
 Đá cầu - chạy bền 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Đá cầu: Tư thế chuẩn bị, di chuyển bước đơn (sang phải, sang trái), tâng cầu bằng mu bàn chân
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện tư thế chuẩn bị, di chuyển bước đơn (sang phải, sang trái), tâng cầu bằng mu bàn chân
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được tư thế chuẩn bị, di chuyển bước đơn (sang phải, sang trái), tâng cầu bằng mu bàn chân
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng cao sức bền
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Đá cầu: 
 Tư thế chuẩn bị, di chuyển bước đơn (sang phải, sang trái), tâng cầu bằng mu bàn chân
c. Chạy bền: 
- Chạy trên địa hình tự nhiên. 
* Củng cố: 
2-4 em lên tâng cầu
28 -30p
10-15p 
 10-15p
2-4vg
 ĐHTL
€ € € € € € €
 € € € € € € €
 € € € € € € €
 €
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Chạy vòng quanh sân trường
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng 
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 26
 Ngày soạn: 9 / 3 / 2011
Tiết 50
 Ngày giảng: 10 / 3 / 2011
 BậT nhảy - Đá cầu 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; trò chơi " lò cò tiếp sức ".
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); học: tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; trò chơi " lò cò tiếp sức ".
+ Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); học: tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; trò chơi " lò cò tiếp sức ".
+ Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); học: tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
 - Trò chơi " lò cò tiếp sức ".
b. Đá cầu: 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm )
- Học: tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch)
* Củng cố: 
2-4 em lên tâng cầu
28 -30p
10-15p 
 10-15p
 ĐHTL 
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- ĐH trò chơi
x x x x x Ư Ư Ư ি
x x x x x Ư Ư Ư ি
 € gv 
- Chia đội phổ biến luật chơi, cách chơi
- Sau 3 lần đội thua thì hát một bài
 ĐH đá cầu
x x x x x x
€ gv 
x x x x x x
- GV thị phạm trước sau đó vừa giảnggiải vừa thị phạm cho HS quan sát - HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 27
 Ngày soạn: 13 / 3 / 2011
Tiết 51
 Ngày giảng: 14 / 3 / 2011
 BậT nhảy - Chạy bền 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên 
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên 
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát.
- Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên 300 - 500m
* Củng cố: 
2-4 em lên tâng cầu
28 -30p
10-15p 
 8-10p
 ĐHTL 
 Ván 
Hoỏ caựt 
Giaọm Nhaỷy
x 
 x 
 €gv
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Chạy vòng quanh sân trường
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng 
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 26
 Ngày soạn: 16 / 3 / 2011
Tiết 52
 Ngày giảng: 17/ 3 / 2011
 BậT nhảy - Đá cầu 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); Học: tâng cầu bằng mu bàn chân.
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )
+ Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); tâng cầu bằng mu bàn chân.
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )
+ Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); tâng cầu bằng mu bàn chân.
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; 
- Học: Bật nhảy bằng hai chân, tay với vào vật trên cao
- Trò chơi " nhảy vượt rào tiếp sức )
b. Đá cầu: 
tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân ( cá nhân hoặc theo nhóm ); Học: tâng cầu bằng mu bàn chân.
* Củng cố: 
2-4 em lên tâng cầu
28 -30p
10-15p 
 10-15p
 ĐHTL 
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- ĐH trò chơi
x x x x x Ư Ư Ư ি
x x x x x Ư Ư Ư ি
 € gv 
- Chia đội phổ biến luật chơi, cách chơi
- Sau 3 lần đội thua thì hát một bài
 ĐH đá cầu
x x x x x x
€ gv 
x x x x x x
- GV thị phạm trước sau đó vừa giảnggiải vừa thị phạm cho HS quan sát - HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 27
 Ngày soạn: 27 / 3 / 2011
Tiết 53
 Ngày giảng: 28/ 3 / 2011
 BậT nhảy - Chạy bền 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên 
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên 
* Củng cố: 
2-4 em lên đà ba bước giậm nhảy vào hố cát
28 -30p
10-15p 
 8-10p
 ĐHTL 
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Chạy vòng quanh sân trường
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng 
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 28
 Ngày soạn: 30 / 3 / 2011
Tiết 54
 Ngày giảng: 31/ 3 / 2011
 BậT nhảy - Đá cầu 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà
- Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số điểm trong luật đá cầu ( sân lưới, nội dung thi đấu )
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà 
+ Biết cách thực tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân; phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Nắm được một số điểm trong luật đá cầu ( sân lưới, nội dung thi đấu )
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; biết cách thực hiện chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà
+ Thực hiện được tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân; biết cách thực hiện phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. Nắm được một số điểm trong luật đá cầu ( sân lưới, nội dung thi đấu )
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- Ôn động tác chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà; 
- Học: chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà 
b. Đá cầu: 
- Ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân; 
- Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. - - Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu ( sân lưới, nội dung thi đấu )
* Củng cố: 
2-4 em lên tâng cầu
28 -30p
10-15p 
 10-15p
 ĐHTL 
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
 ĐH đá cầu
x x x x x x
€ gv 
x x x x x x
- GV thị phạm trước sau đó vừa giảnggiải vừa thị phạm cho HS quan sát - HS thực hiện theo y/c giáo viên
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân.
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học và giao bài về nhà.
3- 5p
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
 GV & HS kết thúc giờ học
Tuần 29
 Ngày soạn: 31 / 3 / 2011
Tiết 55
 Ngày giảng: 1/ 4/ 2011
 BậT nhảy - Chạy bền 
I- Mục tiêu
1- Nhiêm vụ:
- Bật nhảy: Ôn đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên 
2 - Yêu cầu:
a. Kiến thức: 
+ Biết cách thực hiện chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên 
b. Kĩ năng:
+ thực hiện được chạy đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
+ Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên
c. Thái độ: Giáo dục cho HS
+ Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
+ Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II- Địa điểm, phương tiện
1. Địa điểm: Tại sân tập của trường
2. Phương tiện: Kẻ sân tập, còi, vệ sinh sân bãi, cờ, còi TT 
III- Nội dung - phương pháp 
Nội dung
ĐL
Phương pháp – Tổ chức
1- phần mở đầu
a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
+ Kiểm tra bài cũ: ( GV tự chọn)
8- 10p
2x8nhịp
ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 € €€€€€€€€€€€
 €gv 	
- Lớp trưởng tập hợp lớp ,và báo cáo sĩ số cho GV 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €
 €gv 	
- CS điều khiển lớp KĐ, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
2 - phần cơ bản
a. Bật nhảy: 
- đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà.
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên 
* Củng cố: 
2-4 em lên đà ba bước giậm nhảy vào hố cát
28 -30p
10-15p 
 8-10p
 ĐHTL 
 €gv 	
- GV nêu yêu cầu tập luyện 
- HS thực hiện theo y/c giáo viên, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chú ý quan sát đường chạy.
- Chạy vòng quanh sân trường
- Biết cách vượt chướng ngại vật
- Chạy xong đi lại theo vòng tròn cúi người thả lỏng 
- 2-4 em lên thực hiện, lớp nhận xét, GV nhận xét sửa sai
3 - phần kết thúc
- Thả lỏng: Cúi rũ người thả lỏng, rung bắp cẳng chân

File đính kèm:

  • docTD 7 ki 2 (2011 -2012).doc