Giáo án Thể dục 8 - Học kỳ 2 - Năm học 2010-2011

a. Ổn dịnh tổ chức.

- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số

- GV phổ biến nd y/c bài học

b. Khởi động

- Chạy khởi động một vòng sân.

- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.

- Ép dọc, ép ngang

- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.

doc70 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1199 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Học kỳ 2 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. TTTC: 
 Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu
 b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 500m
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên cách đánh vợt
28-30’
18-20’
8-10’
 ĐHTL
 x x x x
 x x x x
 x x x x 
 €gv 
- GV nêu y/c tập luyện, HS tự ý thức tập, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chạy chú ý tránh xe, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi.
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu 
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 26
Soạn: 26 / 2 / 2010
Tiết 49
Giảng: 27 / 2 / 2010
Nhảy xa – TTTC
Nhảy xa: Trò chơi “lò cò tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa
- TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy xa: Trò chơi “lò cò tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy xa: 
- Trò chơi “lò cò tiếp sức”. 
- Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa 
b. TTTC: 
 Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên cách đánh vợt
28-30’
10 - 15
10 -15
 Đội hình trò chơi:
X x x x x Ư Ư Ư Ư 8
X x x x x Ư Ư Ư Ư 8
GV chia đội phổ biến luật chơi, cáhc chơi
HS chơi trò chơi
 ĐHTL
 Ván 
Hoỏ caựt 
Giaọm Nhaỷy
x 
 x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát HS tập và nhắc nhở sửa sai
ĐHTL 
 x x x x
 x x x x
 x x x x 
 €gv 
- GV HS quan sát HS tập và nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy xa
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 26
Soạn: / 3 / 2010
Tiết 50
Giảng: / 3 / 2010
Nhảy xa – chạy bền
Nhảy xa: Trò chơi “lò cò tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy xa: Trò chơi “lò cò tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy 
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m 
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy xa: 
- Trò chơi “lò cò tiếp sức”. 
- Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa 
b. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m 
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên nhảy xa
28-30’
15 – 20’
8- 10’ 
 Đội hình trò chơi:
X x x x x Ư Ư Ư Ư 8
X x x x x Ư Ư Ư Ư 8
GV chia đội phổ biến luật chơi, cáhc chơi
HS chơi trò chơi
 ĐHTL
 Ván 
Hoỏ caựt 
Giaọm Nhaỷy
x 
 x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát HS tập và nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chạy chú ý tránh xe, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi.
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy xa
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 27
Soạn: 9 / 3 / 2010
Tiết 51
Giảng: 10 / 3 / 2010
Nhảy xa – TTTC
Nhảy xa: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu Ngồi( Có kiểm tra thử)
- TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu, Thi đấu thử
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy xa: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu Ngồi( Có kiểm tra thử)
TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu, Thi đấu thử
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy xa: 
- Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. 
Hoàn thiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa Kiểu Ngồi( Có kiểm tra thử)
b. TTTC: 
 - Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu, Thi đấu thử 
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên cách đánh vợt
28-30’
10 - 15
10 -15
 Đội hình trò chơi:
X x x x x 8 8 8 8
X x x x x 8 8 8 8
GV chia đội phổ biến luật chơi, cáhc chơi
HS chơi trò chơi
 ĐHTL
 Ván 
Hoỏ caựt 
Giaọm Nhaỷy
x 
 x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát HS tập và nhắc nhở sửa sai
ĐHTL 
 x x x x
 x x x x
 x x x x 
 €gv 
- GV HS quan sát HS tập và nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy xa
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 27
Soạn: 12 / 3 / 2010
Tiết 52
Giảng: 13 / 3P / 2010
Kiểm tra Nhảy xa 
Nhảy xa : Kiêm tra 1 tiết
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy xa: Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích
" Yêu cầu: Có ý thức trong kiểm tra và đạt thành tích và kĩ thuật để tự rèn luyện thân thể
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc sẻng, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi” và thành tích.
b. Tổ chức và phương pháp:
 Mỗi HS nhảy thử 1 lần và chính thúc 3 lần để tính điểm. Nếu ngay nhảy lần chính thức đầu tiên hoặc thứ 2 đã đạt điểm tối đa thì không cần nhảy lần tiếp theo nữa
c. Cách cho điểm: 
Điểm kiểm tra cho theo mức độ kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS ở lần nhảy tốt nhất.
Điểm 9-10: Đúng kĩ thuật cả 4 giai đoạn, thành tích đạt 2,8m nữ và 3,2m nam
Điểm 7 – 8: Đúng kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không. kĩ thuật tiếp đất có sai sót. Thành tích đạt 2,5m đến dưới 2,8m nữ và 2,9m đến dưới 3,2m nam
Điểm 5 – 6: Kĩ thuật giai đoạn trên không cơ bản đúng, còn sai sót trong các giai đoạn còn lại. Thành tích đạt 2,2m đến dưới 2,5m nữ và 2,6m đén dưới 2,9m nam
28-30’
10 - 15
 ĐHKT
 Ván 
Hoỏ caựt 
Giaọm Nhaỷy
x 
 x 
 €gv
- Kiểm tra làm nhiều đợt mỗi đợt theo nhóm 5 – 6 HS 
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ kiểm tra
- BTVN: Tập đánh cầu , chạy bền
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 28
Soạn: 16/ 3/ 2010
Tiết 53
Giảng: 17/ 3/ 2010
Nhảy cao – chạy bền
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m 
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua” bật cao, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m 
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao:
 Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. 
- Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m 
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên chạy đà chính diện giẩm nhảy chân lăng duỗi thảng qua xà
28-30’
18-20’
8-10’
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát nhắc nhở sửa sai
ĐH trò chơi:
X x x x x Ư Ư Ư ি
X x x x x Ư Ư Ư ি
- GV chia đội phổ biến luật chơi, cách chơi
- HS chơi trò chơi 2 - 3 lần
- Chạy đúng cự li, chạy theo hàng , chú ‏‎ý xe trên đường chạy, chạy xong thả lỏng thư duỗi
- 2- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập chạy bền , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 28
Soạn: 19/ 3/ 2010
Tiết 54
Giảng: 20/ 3/ 2010
Nhảy cao – TTTC
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển.
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà. Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển 
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà, chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xà.
 Trò chơi “Lò cò tiếp sức”
b. TTTC: 
 Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, đánh cầu theo nhóm hai người
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên cách lăng vợt
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát nhắc nhở sửa sai
ĐH trò chơi:
X x x x x Ư Ư Ư ি
X x x x x Ư Ư Ư ি
- GV chia đội phổ biến luật chơi, cách chơi
- HS chơi trò chơi 2 - 3 lần
	ĐHTL 
x x x x x
 x x x x x
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 29
Soạn: 24/ 3/ 2010
Tiết 55
Giảng: 25/ 3/ 2010
Nhảy cao – TTTC
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Học kĩ thuật chạy đà (Xác định điểm giậm nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển.
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Học kĩ thuật chạy đà (Xác định điểm giậm nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà.
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển 
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
 Học kĩ thuật chạy đà (Xác định điểm giậm nhảy,hướng chạy đà,cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà 
b. TTTC: 
 Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, đánh cầu theo nhóm hai người
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên nahỷ cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu ôn tập 
- HS tự tập, GVquan sát nhắc nhở sửa sai
- GV giảng giải thị phạm, HS quan sát, tập theo yeu cầu GV, GV quan sát sửa sai cho HS.
	ĐHTL 
x x x x x
 x x x x x
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- GVquan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 29
Soạn: / 2/ 2010
Tiết 56
Giảng: / 2/ 2010
TTTC – Chạy bền
TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm. Tập phát cầu
Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 500m
I. Mục tiêu – yêu cầu:
 - TTTC: Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đnáh cầu theo nhóm. Tập phát cầu
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 500m " Yêu cầu: Chạy đúng cự li, chạy xong thả lỏng thư duỗi
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. TTTC: 
 Ôn lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển, tập đánh cầu theo nhóm 2 người. Tập phát cầu
 b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 500m
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên cách đánh vợt
28-30’
18-20’
8-10’
 ĐHTL
 x x x x
 x x x x
 x x x x 
 €gv 
- GV nêu y/c tập luyện, HS tự ý thức tập, GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chạy chú ý tránh xe, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi.
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đánh cầu 
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 30
Soạn: 24/ 3/ 2010
Tiết 57
Giảng: 26/ 3/ 2010
 Nhảy cao – TTTC
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Học kĩ thuật giậm nhảy (Xác định điểm giậm nhảy). Đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển.
I. Mục tiêu – yêu cầu:
Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao: Đá lăng trước, đá lăng ngang, đà một bước giậm nhảy đá lăng. chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Học kĩ thuật giậm nhảy (Xác định điểm giậm nhảy). Đà 1 – 3 bước giậm nhảy đá lăng 
TTTC: Ôn cách cầm vợt, lăng vợt trái, phải, cao, thấp, các hình thức di chuyển 
" Yêu cầu: Có ý thức và nhiệt tình trong TL và tự tập, tác phong nhanh nhẹn, vd tự tập hằng ngày.
 II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập củ

File đính kèm:

  • docTD8 ki 2 (2010-2011).doc