Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2011-2012

I/ mục đích

 1. Nhiệm vụ:

 a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”; Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.

 b. Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 - 3 - 6 - 9; 0- 2 -4. Chạy đều đứng lại.

 2. Yêu cầu

 - Kiến thức:

 + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng

 Biết khẩu hiệu và cách thực hiện: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-3-6-9; 0- 2 -4. Chạy đều đứng lại.

 - Kĩ năng:

 + Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng

 + Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0-3-6-9 ; 0- 2 -4. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Chạy đều đứng lại.

 - Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày.

 

doc75 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 963 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
g.
Nhận xét giờ học.
Bài tập về nhà: Ôn Bài TD để giờ sau kiểm tra.
5 phút
 ○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○ 
 ○ ○○○○○○○○○○ 
 ▲
- Ngày soạn: 11/10/2010 
- Ngày giảng: 8B:...../10/2010
	8A: 12/10/2010
Tiết : 16 
CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”;Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
	b. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức khoẻ
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ học sinh
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau.
( 8- 10’)
2l
2l
2l
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € 
 € 
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển, GV theo dõi nhắc nhở
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 €‚
2. Phần cơ bản 
a. Chạy ngắn
- Xuất phát thấp – chạy lao.
Xuất phát thấp – chạy lao-Chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m )
* Củng cố kỹ thuật
- Trò chơi: Lò cò tiếp sức
c. Chạy bền
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên ( nam 450m, nữ 350m )
( 28-30’)
18’
2-3l
1
13’
4’
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu HS thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
* Ộn định: Gv cùng Hs củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn. Gồm 4 giai đoạn
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	 10m	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
- GV nhắc một số yêu cầu khi chạy bền
- HS luyện tập
- GV quan sát nhắc thêm
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
 * Xuống lớp
 5
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
 €€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€
 €
Ngày soạn: 11/10/2010
Ngày dạy: 15/10/2010: Lớp 8b
	 20/102010: Lớp 8a
Tiết : 17 
Chạy ngắn - Đội hình đội ngũ
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”; Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
	b. Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đ ội h ình 0- 2 -4. Học chạy đều đứng lại.
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng
	Biết khẩu hiệu và cách thực hiện: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0- 2 -4.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0- 2 -4. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau.
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay - cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
( 8- 10’)
5’
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 €
 € 
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 €‚ 
 * Ổn định
- GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ năng
2. Phần cơ bản 
a. Chạy ngắn
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m )
* Củng cố kỹ thuật
- Trò chơi:
Chạy nhanh chuyển vật
b. Đội hình đội ngũ
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái (phải), quay đằng sau
- Đội hình 0 – 2 – 4 
- Chạy đều – đứng lại
* Củng cố bài tập
( 35’)
20’
15’
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
* Ộn định: GV cùng HS củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	 10m	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
- GV giới thiệu bài tập và nêu yêu cầu thực hiện
- GV gọi một nhóm lên thực hiện do GV điều khiển
- Hs quan sát
- GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập
- GV quan sát hướng dẫn thêm
* Tập hợp
GV cùng HS củng cố lại bài tập
-> GV gọi một số HS lên thực hiện lại bài tập
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
	 €€€€€€ 
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà
* Xuống lớp
( 2’)
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
 €
- Ngày soạn: 19/10/2009 Dạy: 8A: 20/10; 8B: 21/10
Tiết : 18
CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”;Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
	b. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức khoẻ
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ học sinh
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay, cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
Chạy bước nhỏ. Chạy nâng cao đùi. Chạy đạp sau.
( 8- 10’)
2l
2l
2l
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học. 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € 
 € 
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển, GV theo dõi nhắc nhở
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚
 €‚
2. Phần cơ bản 
a. Chạy ngắn
- Xuất phát thấp – chạy lao.
Xuất phát thấp – chạy lao-Chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích (cự li 60m)
- Trò chơi: Lò cò tiếp sức
c. Chạy bền
Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên ( nam 450m, nữ 350m )
( 28-30’)
18’
2-3l
1
13’
4’
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu HS thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
	‚‚‚‚‚‚ 
	‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚ 
	‚‚‚‚‚‚ 
€
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
	‚‚‚‚‚‚
	 10m	
	‚‚‚‚‚‚
€
- GV nhắc một số yêu cầu khi chạy bền
- HS luyện tập
- GV quan sát nhắc thêm
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà
 * Xuống lớp
 5
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€
€€€€€€€
€€€€€€€
 €
- Ngày soạn: 19/10/2010
- Ngày dạy: 21/10/2010
Tiết : 19
CHẠY NGẮN
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”; Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn.
	b. Đội hình đội ngũ: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0 - 3 - 6 - 9; 0- 2 -4. Chạy đều đứng lại.
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng
	Biết khẩu hiệu và cách thực hiện: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Đội hình 0-3-6-9; 0- 2 -4. Chạy đều đứng lại.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0-3-6-9 ; 0- 2 -4. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau. Chạy đều đứng lại.
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay - cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
( 8- 10’)
5’
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 €
 € 
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 €‚ 
 * Ổn định
- GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ năng
2. Phần cơ bản 
a. Chạy ngắn
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m )
* Củng cố kỹ thuật
- Trò chơi:
Chạy nhanh chuyển vật
b. Đội hình đội ngũ
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Đứng nghỉ, đứng nghiêm, quay trái (phải), quay đằng sau
- Đội hình 
0 - 3 - 6 - 9
0 – 2 – 4 
Chạy đều – đứng lại
* Củng cố bài tập
( 35’)
20’
15’
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
GV cùng HS củng cố lại các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	 10m	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
- GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập
- GV quan sát hướng dẫn thêm
* Tập hợp
GV cùng HS củng cố lại bài tập 
-> GV gọi một tổ lên thực hiện chạy đều đứng lại
Cho HS nhận xét; GV nhận xét. 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
	 €€€€€€ 
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà
* Xuống lớp
( 2’)
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
 €
- Ngày soạn: 25/10/2010
- Ngày dạy: 27/10/2010
Tiết : 21
CHẠY NGẮN
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kỹ thuật, trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”; Luyện tập hoàn chỉnh các giai đoạn kỹ thuật chạy ngắn 60m.
	b. Đội hình đội ngũ: Đội hình 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng 60m
	Biết khẩu hiệu và cách thực hiện Đội hình 0-3-6-9 cách điều khiển, đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp- chạy lao - chạy giữa quãng
	+ Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0-3-6-9 ; Đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay - cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
( 8- 10’)
5’
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 €
 € 
- Khởi động theo đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 €‚ 
 * Ổn định
- GV kiểm tra 2-3 HS thực hiện kỹ năng
2. Phần cơ bản 
a. Chạy ngắn
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
- Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – chạy về đích và đánh đích ( cự li 60m )
- Trò chơi:
Chạy nhanh chuyển vật
b. Đội hình đội ngũ
- Đội hình 
0 - 3 - 6 - 9
Đi đều đứng lại.
Chạy đều – đứng lại
* Củng cố bài tập
( 35’)
20’
15’
2 lần
2 lần
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
- GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	 10m	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
	‚‚‚‚‚‚‚‚
€
- GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập
- GV quan sát hướng dẫn thêm
* Tập hợp
GV cùng HS củng cố lại bài tập 
-> GV gọi một tổ lên thực hiện chạy đều đứng lại
Cho HS nhận xét; GV nhận xét. 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
	 €€€€€€ 
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà
* Xuống lớp
( 2’)
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
 €
- Ngày soạn: 01/11/2010
- Ngày dạy: 03/11/2010
TiÕt 22
 Ch¹y nhanh : kiÓm tra (1 tiÕt)
KiÓm tra ch¹y nhanh 60 mÐt
I/ Môc tiªu: Nh»m ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é h×nh thµnh kü n¨ng ®éng t¸c, ®¹t theo tiªu chuÈn RLTT qua mét qu¸ tr×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña häc sinh.
 + Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra kÜ thuËt b­íc ch¹y vµ thµnh tÝch ch¹y nhanh 60 mÐt.
+ Yªu cÇu: Häc sinh cã th¸i ®é nghiªm tóc trong giê kiÓm tra. Hoµn thµnh tèt néi dung kiÓm tra .
II/ §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn.
	- Trªn s©n tr­êng, GV chuÈn bÞ ®ång hå bÊm gi©y
II/ TiÕn tr×nh d¹y häc
Néi dung
§Þnh l­îng
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
- GV nhËn líp, kiÓm tra sÜ sè
- Phæ biÕn néi dung, môc tiªu, yªu cÇu giê häc
* Khëi ®éng: Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n.
TËp 5 §T TD ph¸t triÓn chung
- Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n ®Çu gèi, khíp h«ng, Ðp däc, Ðp ngang.
Ch¹y b­íc nhá t¹i chç
Ch¹y n©ng cao ®ïi t¹i chç,
Ch¹y ®¹p sau.
8-10 phót
2l*8n
2l
2l
2l x 25m
- Líp tr­ëng tËp hîp líp theo 4 hµng ngang, chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o GV
- GV phæ biÕn ng¾n gän vÒ ND,MT,YC giê häc.
§éi h×nh nhËn líp:
C¸n sù h« cho líp tËp, GV theo dâi nh¾c nhë nh÷ng HS tËp sai.
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 
 E
  
2. PhÇn c¬ b¶n
- KiÓm tra kü thuËt b­íc ch¹y vµ thµnh tÝch ch¹y nhanh 60 mÐt.
- C¸ch cho ®iÓm:
§iÓm 9 - 10: Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ë møc ®é "Giái" cña tiªu chuÈn RLTT.
§iÓm 7 - 8 : Thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ë møc ®é "Kh¸" cña tiªu chuÈn RLTT.
§iÓm 5 - 6 Thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ë møc "§¹t" hoÆc kÜ thuËt thùc hiÖn t­¬ng ®èi chÝnh x¸c, nh­ng thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc "§¹t" cña tiªu chuÈn RLTT.
§iÓm 3 - 4: Ch¹y ®Ó gãt ch©n ch¹m ®Êt vµ kh«ng ®¹t thµnh tÝch ë møc ®¹t.
28- 30 phót
KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 HS. Tr­êng hîp ®Æc biÖt cho kiÓm tra lÇn 2.
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™
GH
XP
§Ých
3. PhÇn kÕt thóc:
- Th¶ láng, th­ duçi c¬ b¾p
- C«ng bè kÕt qu¶ kiÓm tra
- Xuèng líp
5 phót
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™
 ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ 
 E
  
- Ngày soạn: 04/11/2010
- Ngày dạy: 06/11/2010
Tiết : 23
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Đội hình đội ngũ: Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	b. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên.
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết khẩu hiệu và cách thực hiện Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau; Ôn đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau; Ôn đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	+ Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần tốc độ.
	- Thái độ: Có ý thức tự giác, tích cực tập luyện; Biết vận dụng để tự tập luyện hàng ngày. 
II/ Địa điểm, phương tiện:
Sân trường
III/ Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
1.Phần mở đầu
a. Nhận lớp
+ Nhận lớp 
+ Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.
+ Kiểm tra sức khoẻ
b. Khởi động:
Xoay các khớp cổ tay - cổ chân; khuỷu tay; vai, gối, hông; ép dọc; ép ngang.
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
( 8- 10’)
5’
2l
2l
2l
- Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số.
- Giáo viên giới thiệu nội dung, yêu cầu bài học.
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 €
 € 
- Chạy nhẹ nhàng 2 vòng tròn sau đó về thành đội hình hàng ngang, do cán sự điều khiển
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚‚‚
 €‚ 
2. Phần cơ bản 
a. Đội hình đội ngũ
- Ôn đội hình 
0 - 2 - 4
0 - 3 - 6 - 9
Tập hợp hàng dọc dóng hàng điểm số.
Tập hợp hàng ngang dóng hàng điểm số.
Ôn đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau
Đi đều đứng lại.
Chạy đều – đứng lại
b. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên: nam 4 vòng sân; nữ 3 vòng sân.
Trò chơi: "Ong đốt"
* Củng cố bài tập
( 35’)
20’
2l
2l
2l
2l
2l/ĐT
2l
2l
3-5lần
2 lần
- GV đưa ra bài tập và nêu yêu cầu thực hiện bài tập
- HS luyện tập – GV quan sát sửa động tác sai cho HS
t vxt vxt vxt vx
 v v v v
 x x x x
twz}twz}twz}
 w w w
 z z z
 } } }
Cán sự hô cho lớp tập.
- GV nhấn mạnh một số yêu cầu và chia nhóm HS luyện tập
- GV quan sát hướng dẫn thêm
Chạy theo nhóm sức khoẻ
GV giới thiệu và hướng dẫn trò chơi 
- GV điều khiển – HS tham gia trò chơi
* Tập hợp
GV cùng HS củng cố lại bài tập 
-> GV gọi một tổ lên thực hiện chạy đều đứng lại
Cho HS nhận xét; GV nhận xét. 
 €€€€€€
 €€€€€€
 €€€€€€
 €
	 €€€€€€ 
3. Phần kết thúc:
* Thả lỏng, hồi tĩnh:
Thả lỏng chân, tay, toàn thân, hít thở sâu thả lỏng.
* Nhận xét tiết học. 
* Dặn dò:
 Hớng dẫn và dặn bài tập về nhà
* Xuống lớp
( 2’)
* Tập hợp đội hình hàng ngang
- HS thực hiện động tác thả lỏng, hồi tĩnh.
- GV nhận xét tiết học.
- GV dặn dò HS luyện tập ở nhà.
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
€€€€€€€ 
 €
Ngày soạn: 08/11/2010
Ngày dạy: 10/11/2010
Tiết : 24
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY BỀN
I/ mục đích
	1. Nhiệm vụ:
	a. Đội hình đội ngũ: Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	b. Chạy bền: trên địa hình tự nhiên.
	2. Yêu cầu
	- Kiến thức:
	+ Biết khẩu hiệu và cách thực hiện Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau; Ôn đi đều đứng lại. Chạy đều đứng lại.
	+ Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
	- Kĩ năng:
	+ Thực hiện cơ bản đúng Đội hình 0-2-4; 0 - 3 - 6 - 9 cách điều khiển; Ôn tập hợp hàng dọc, hàng ngang và cách điều khiển, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau; Ôn đi đều đứng lại. Chạ

File đính kèm:

  • docTD 8 (2011-2012).doc
Bài giảng liên quan