Giáo án Thể dục 8 - Tiết 5: Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2011-2012

- Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai.

- Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, lăng chân trước,lăng chân sau, lăng sang ngang.

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 12/10/2015 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Thể dục 8 - Tiết 5: Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 29 / 8 / 2010
Ngày giảng:L8A:  / 9 / 2010
 L8B: 08 / 9 / 2010
 L8C: 31 / 8 / 2010 Tiết 5 
 chạy ngắn - chạy bền
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
* Chạy ngắn: Biết một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “chạy đuổi”, xuất phát cao - chạy nhanh 30 - 60m. 
* Chạy bền: Biết chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức; cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.
2. Kỹ năng:
* Chạy ngắn: Thực hiện tương đối đúng các động tác bổ trợ và tư thế xuất phát.
* Chạy bền: Thực hiện được chạy vượt chướng ngại vật và cách do mạch.
3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhen, kỷ luật.
II. Địa điểm, phương tiện.
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị 01 còi, kẻ các vạch giới hạn cho chạy ngắn và trò chơi, một số chướng ngại vật.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp.
Nội dung
Định lượng
Tổ chức - phương pháp
1) Phần mở đầu
a)Nhận lớp
Lớp 8A:
Lớp 8B: /
Lớp 8C: /
b) Khởi động :
- Xoay khớp cổ tay , cổ chân, đầu gối, hông, vai.
- Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, lăng chân trước,lăng chân sau, lăng sang ngang.
c) Kiểm tra: 
8 - 10p
- Lớp trởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ ,báo cáo sĩ số cho GV.
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 ( Cs )€ €€€€€€
 €(GV )
- GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số, trang phục của HS. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Cán sự điều khiển tập.
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € € (Gv )€ € € € € € €
 €(cs)
2. Phần cơ bản
a) Chạy ngắn :
- Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
- Xuất phát cao - chạy nhanh 50m
- Trò chơi “chạy đuổi”
b) Chạy bền:
- Kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và kiểm tra sức khoẻ 
- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức
28 - 30p
6 - 7p
5 - 6p
6 - 7p
9 - 10p
- Gv điều khiển tập.
€€€€€€ 
€€€€€€ 
€€€€€€ 
€€€€€€
 cb xp Đ 
 €(Gv ) 
- Tổ chức theo đội hình như trên.
- Gv nêu tên, nhắc lại cách chơi, sau đó điều khiển cho h/s chơi. (theo đội hình như trên ). 
€€€€€ € 
€€€€€ € 20m
€€€€€ € 
€€€€€ €
 Xf1 xf2 Đ 
 €(Gv) 
- Gv hướng dẫn h/s cách kiểm tra mạch sau đó ch h/s chạy taị chỗ rồi cho h/s kiểm tra mạch của mình xem như thế nào ?
-Gv giải thích và làm mẫu cách thức hiện, sau đó điều khiển cho h/s tập
€€€€€€ 
€€€€€€ 
€€€€€€ 
€€€€€€
 €(Gv) 
3. Phần kết thúc
- Một số động tác hồi tĩnh :
 + Cúi người thả lỏng
 + Duỗi chân , rũ tay thả lỏng
- Giao bài tập về nhà : Ôn lại nội dung của bài hôm nay.
- Kết thúc bài học.
4 - 5p
- GV điều khiển cho hs thực hiện
 € € € € € € 
 € € € € € € 
 € € € € € € 
(Cs) € € € € € € €
 €(Gv)
- HS lắng nghe , ghi nhớ.
- GV hô“lớp giải tán !”, hs hô “khoẻ !”

File đính kèm:

  • docTIET 5.doc