Giáo án Thể dục 9 - Học kỳ 1 - Năm học 2011-2012

1. Nhiệm vụ:

- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 45(Nam); từ nhịp 1 – 45 (nữ). Hoàn thiện bài TD

- Chạy Ngắn: Ôn Chạy giữa quãng (50m)

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m; nữ chạy 300m

2. Yêu cầu:

a. Kiến thức

- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)

- Biết cách thực hiện kĩ thuật Chạy giữa quãng (50m)

- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên

b. Kĩ năng

- Thực hiện đúng các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)

- Thực hiện được kĩ thuật Chạy giữa quãng. Duy trì nâng và cao sức nhanh

- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 500m, nữ chạy 400m. Duy trì và nâng cao sức bền

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

 

doc93 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Học kỳ 1 - Năm học 2011-2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
RL thể thao
3. Thái độ: có ý thức học môn thể dục
II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN :
- Trờn lớp : 	Giỏo viờn : chuẩn bị giỏo ỏn - sỏch tham khảo - phấn
Học sinh : chuẩn bị vở, bỳt.
III. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY :
NOÄI DUNG
ĐL
PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC
A. PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
Giaựo vieõn nhaọn lụựp, hoùc sinh baựo caựo sú soỏ lụựp.
Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu baứi hoùc.
4’
- Lụựp trửụỷng ổn định lớp, baựo caựo sú soỏ cho giaựo vieõn.
B. PHAÀN Cễ BAÛN : 
1. Một số nguyên tắc, phương phỏp tập luyện phỏt triển sức bền :
a. Một số nguyên tắc:
- Tập phù hợp với sức khỏe của mỗi người. Tùy theo lứa tuổi, giới tính.
- Tập từ nhẹ đến nặng: 
- Tập thường xuyên hằng ngày, một cách kiên trì không nóng vội
- Trong giờ học sức bền cần tập sau các nội dung khác
- Tập chạy xong không dừng lại đột ngột
- Song song với tập chạy, cần rèn luyện kĩ các bước chạy, cách thở, cách vượt qua chướng ngại vật, các động tác hồi tĩnh
b. Một số hình thức và phương pháp tập đơn giản:
- Tập sức bền bằng trò chơi vận động hoặc một số bài tập: nhảy dây bền, tâng cầu tối đa
- Tập sức bền bằng đi bộ, chạy trên địa hình tự nhiên
- Tập sức bền bằng các môn Cầu lông, đi bộ
- Có thể tập cá nhân hoặc theo nhóm
 Phải tập thường xuyên kiên trì theo sức khỏe của mình
36’
- Hoùc sinh traọt tửù, chuự yự laộng nghe GV hướng dẫn về cỏc phương phỏp tập luyện sức bền và trả lời cỏc cõu hỏi giỏo viờn đưa ra để trao đổi.
+ Cú nờn dừng lại đột ngột khi chạy qua đớch khụng ? tại sao ? ( khụng, vỡ dễ bị chúang ngất bởi cơ thể mới vận động cao... )
+ Khi chạy bền gặp cống, rónh, vũng nước hay mụ đất, hũn đỏ.. em làm thế nào ?
+ Khi chạy đặt chõn chạm đất phớa trước bằng cả bàn, gút, hay nửa trước bàn chõn ? ( nửa trước bàn chõn )
C. KEÁT THUÙC :
- Nhaộc nhụỷ hoùc sinh veà oõn baứi vaứ chuaồn bũ baứi tieỏp theo.
- Nhaọn xeựt.
- Xuoỏng lụựp.
5’
- Về ý thức học tập của lớp.
- GV cho xuoỏng lụựp.
Tuần 9
Soạn: 14/ 10/ 2010 
Tiết 17
Giảng: 15/ 10/ 2010
 Bài TD – Chạy ngắn – Chạy bền 
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 45(Nam); từ nhịp 1 – 45 (nữ). Hoàn thiện bài TD
- Chạy Ngắn: Ôn Chạy giữa quãng (50m)
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m; nữ chạy 300m
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)
- Biết cách thực hiện kĩ thuật Chạy giữa quãng (50m)
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng
- Thực hiện đúng các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)
- Thực hiện được kĩ thuật Chạy giữa quãng. Duy trì nâng và cao sức nhanh
- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 500m, nữ chạy 400m. Duy trì và nâng cao sức bền
3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, đồng hồ tính thời gian
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
20s
 ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €gv
- GV phổ biến ngắn gọn
 ĐHKĐ
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ € gv 
- Lớp trưởng hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Bài TD
- Ôn từ nhịp 1- 45(Nam); từ nhịp 1 – 45 (nữ). Hoàn thiện bài TD
 b. Chạy ngắn: 
 Chạy giữa quãng (50m)
c. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 300m
* Củng cố: 
 GV gọi 4 HS lên tập bai TD
28-30’
8-10’
8-10’
8-10’
 Chia nhóm tập luyện 
ĐHTL
 € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € €
 € € € € € € € € € €
 €gv
- Cán sự hô lớp tập GV quan sát sưa sai cho HS
 ĐHTL
xxxxxxx . . . . . . . . . . 
xxxxxxx . . . . . . . . . .
xxxxxxx . . . . . . . . . 
xxxxxxx . . . . . . . . . 
 ƒ € gv
TL theo y/c của GV
- Cán sự hô cho lớp tập
- GV quan sát sửa sai
- Chạy trên đường đường
- Chạy đúng cự li, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 4 em lên tập, lớp quan sát, nhận xét GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tự tập bài TD, chạy ngắn ở nhà
3-5’
 ĐHXL
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€gv 
Tuần 9
Soạn: 18/ 10/ 2010
Tiết 18
Giảng: 19/ 10/ 2010
Bài TD – Chạy ngắn
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 45 (Nam, nữ riêng) Chuẩn bị kiểm tra
- Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích(60m). Trò chơi “Chạy nhanh tiếp xức” 
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức
- Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)
- Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích(60m). Trò chơi “Chạy nhanh tiếp xức” 
b. Kĩ năng
- Thực hiện đúng các động tác từ nhịp 1- 45(Nam, nữ)
- Thực hiện được kĩ thuật chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích(60m). Trò chơi “Chạy nhanh tiếp xức” 
Duy trì nâng và cao sức nhanh
c. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, đồng hồ tính thời gian.
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
 1x8n
 60s
 ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €gv
- GV phổ biến ngắn gọn
 ĐHKĐ
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ € gv 
- Lớp trưởng hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Bài TD
 Ôn từ nhịp 1- 45(Nam, nữ riêng)
b. Chạy ngắn: 
 Ôn chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích(60m). 
 Chạy lao
 *Trò chơi “Chạy nhanh tiếp xức”
* Củng cố: 
 GV gọi 4 HS lên tập bai TD
28-30’
10-15’
10-15’
 ĐHTL 
 € € € € € € € € € € 
 € € € € € € € € € €
 € € € € € € € € € €
 €gv
- GV phổ biến nội dung yêu cầu tập luyện
- Cán sự hô lớp tập GV quan sát sửa sai cho HS
- Sau đó Chia lớp thành 2 nhóm tập, nhóm trưởng điều khiển nhóm tập, GV qua lại quan sát nhắc nhở, sửa sai
 ĐHTL
xxxxxxx . . . . . . . . . . 
xxxxxxx . . . . . . . . . .
xxxxxxx . . . . . . . . . 
xxxxxxx . . . . . . . . . 
 ƒ € gv
- GV cho HS biết thêm về kĩ thuật chạy cự li ngắn, sau đó HS TL theo y/c của GV
- Cán sự hô cho lớp tập
- Chạy trên đường 
 ĐH trò chơi
x x x x x xg s
x x x x x xg s
- Lớp tự chia đọi chơi
- GV phổ biến i cách chơi, luật chơ
- Cho HS chơi trò chơi
- 4 em lên tập, lớp quan sát, nhận xét GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tự tập bài TD, chạy ngắn
3-5’
 ĐHXL
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€gv 
Tuần 10
Soạn: 21/ 10/ 2010
Tiết 19
Giảng: 22/ 10/ 2010
KIỂM TRA : BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
Kiểm tra bài TD phát triên chung nam và nữ riêng
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức
- Biết cách thực hiện bài TD phát triển chung 45 nhịp (nam và nữ riêng )
b. Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng bài TD phát triển chung 45 nhịp 
c. Thái độ:
- Có ý thức trong giờ kiểm tra
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Vệ sinh sân tập
III. THỜI GIAN : 45 phỳt
IV. TIEÁN TRèNH GIẢNG DẠY :
NOÄI DUNG
ĐL
PHệễNG PHAÙP TOÅ CHệÙC
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd kiểm tra
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10 phuựt
2lx8n
- Lụựp trửụỷng taọp hụùp lụựp theo 4
 haứng ngang, ổn định hàng ngũ,
 baựo caựo sú soỏ cho giaựo vieõn. 
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 LT x x x x x x x x
 Gv
2. Phần cơ bản
* Kieồm tra bài thể dục phỏt triển chung :
Kieồm tra nhieàu ủụùt, moói ủụùt 3 - 5 HS.
Moói HS thửùc hieọn kieồm tra 1 laàn toàn bộ 45 nhịp của bài thể dục (Trửụứng hụùp ủaởt bieọt coự theồ kieồm tra laàn 2 ).
* Thang ủieồm kiểm tra :
- Điểm 9 - 10 : thực hiện đỳng đều và đẹp 45 nhịp của bài thể dục
- Điểm 7 - 8 : thực hiện được tương đối đỳng nhưng chưa đều, chưa kết hợp hớt thở sõu.
- Điểm 5 - 6 : cơ bản biết cỏch thực hiện, cú 1 - 2 nhịp thực hiện sai.
- Dưới 5 điểm : thực hiện khụng đỳng, cú từ 5-6 nhịp sai trong tũan bài.
 Ngũai ra giỏo viờn cú thể cộng thờm điểm cho cỏc em cú ý thức chấp hành tốt quy định trong giờ học hay trừ điểm đối với những em chưa ngoan, khụng chấp hành theo yờu cầu của giỏo viờn ( lưu ý những em khụng mặc đỳng đồng phục quy định tiết thể dục của nhà trường )
28-30 
HS xeỏp thaứnh 4 haứng chờ gọi
 đến tờn mỡnh thỡ lờn thực hiện 
kiểm tra.
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 LT Gv 
 x x x 
 x x 
3. Kết thúc
- Thaỷ loỷng : Caực khụựp, thaỷ loỷng toứan thaõn.
- Nhaọn xeựt - đỏnh giỏ : Kết quả quỏ trỡnh học tập rốn luyện của cỏc em.
- Daởn doứ : Veà nhaứ taọp luyeọn theõm.
- Xuoỏng lụựp :
 Giaựo vieõn hoõ : “ giaỷi taựn ” 
 Hoùc sinh ủaựp : “ khoỷe ”
5 phuựt
- Giaựo vieõn nhaộc caực em keỏt hụùp 
hớt thụỷ sõu, ủeàu. 
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 LTx x x x x x x x
 Gv
Tuần 10
Ngày soạn: 25/ 10/ 2010
Tiết 20
Ngày giảng: 26/ 10/ 2010
 Nhảy xa – chạy bền
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
 - Nhảy xa: Ôn phối hợp đà 3 – bước – giậm nhảy(vào ván giậm) – bật cao; Ôn động tác bổ trợ: Bật vào hố cát. kỹ thuật các giai đoạn chạy - giậm nhảy- " bước bộ " trên không
 - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 500m, nữ chạy 400m
2. yêu cầu:
a. Kiến thức
 - Biết chách thực hiện đà 3 – bước – giậm nhảy(vào ván giậm) – bật cao; Ôn động tác bổ trợ: Bật vào hố cát. kỹ thuật các giai đoạn chạy - giậm nhảy- " bước bộ " trên không
- Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng đà 3 – bước – giậm nhảy(vào ván giậm) – bật cao; Ôn động tác bổ trợ: Bật vào hố cát. kỹ thuật các giai đoạn chạy - giậm nhảy- " bước bộ " trên không
- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 500m, nữ chạy 400m. Duy trì và nâng cao sức bền
c. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc, sẻng
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật xa
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
20s
 ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €gv
- GV phổ biến ngắn gọn
 ĐHKĐ
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ € gv 
- Lớp trưởng hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Nhảy xa
 - Ôn phối hợp đà 3 – bước – giậm nhảy(vào ván giậm) – bật cao; 
- Ôn động tác bổ trợ: Bật vào hố cát. kỹ thuật các giai đoạn chạy - giậm nhảy- " bước bộ " trên không
b. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 300m
(vòng quanh sân trường)
* Củng cố: 
 Nhảy xa có mấy giai đoạn Kĩ thuật?
28-30’
10-15’
10-15’
 ĐHTL
Hoỏ caựt ( ủeọm )
 Vaựn Giaọm Nhaỷy
 x
 x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS lớp tập theo y/c của GV, GV quan sát sưa sai cho HS
- Chạy vòng quanh sân trường
- Chạy đúng cự li, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 1-2 em lên trả lời, lớp nhận xét, GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tự tập nhảy xa, chạy bền ở nhà
3-5’
 ĐHXL
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€gv 
Tuần 11
Ngày soạn: 28/ 10/ 2010
Tiết 21
Ngày giảng: 29/ 10/ 2010
 Chạy ngắn - Nhảy xa 
I. Mục tiêu
1. Nhiệm vụ:
- Chạy Ngắn: Ôn chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
- Nhảy xa: Ôn phối hợp đà 3 –5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không, Ôn động tác bổ trợ: thực hiện kĩ thuật các giai đoạn chạy - giạm nhảy - “bước bộ” trên không
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức
- Biết chách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
 - Biết chách thực hiện đà 3 –5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không, Ôn động tác bổ trợ: thực hiện kĩ thuật các giai đoạn chạy - giạm nhảy - “bước bộ” trên không
b. Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
- Thực hiện cơ bản đúng đà 3 –5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không, Ôn động tác bổ trợ: thực hiện kĩ thuật các giai đoạn chạy - giạm nhảy - “bước bộ” trên không
c. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuố
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật xa 
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
20s
 ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €gv
- GV phổ biến ngắn gọn
 ĐHKĐ
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ € gv 
- Lớp trưởng hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Chạy ngắn:
Ôn chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
b. Nhảy xa
- Ôn phối hợp đà 3 –5 bước phối hợp giậm nhảy - trên không, Ôn động tác bổ trợ: thực hiện kĩ thuật các giai đoạn chạy - giạm nhảy - “bước bộ” trên không 
* Củng cố: 
 GV gọi 4 HS lên tập nhảy xa
28-30’
10-15’
10-15’
 ĐHTL
xx 
xx
xx
xx
 - GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS lớp tập theo y/c của GV, GV quan sát sửa sai cho HS
ĐHTL
 Vaựn Giaọm Nhaỷy
Hoỏ caựt ( ủeọm )
 x
 x 
 €gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS lớp tập theo y/c của GV, GV quan sát sửa sai cho HS
- 4 em lên tập, lớp quan sát, nhận xét GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tự tập nhảy xa, chạy bền ở nhà
3-5’
 ĐHXL
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€gv 
Tuần 11
Ngày soạn: 1/ 11/ 2010
Tiết 22
Ngày giảng: 2/ 11/ 2010
 Chạy ngắn - chạy bền
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Chạy Ngắn: xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức” 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 500m, nữ chạy 400m
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng:
- Thực hiện được xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) . Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”. Duy trì và nâng cao sức bền
- Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. Duy trì và nâng cao sức bền
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Tập bài TD KĐ: 8 động tác
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
20s
 ĐHNL
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €gv
- GV phổ biến ngắn gọn
 ĐHKĐ
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ € gv 
- Lớp trưởng hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Chạy ngắn:
Ôn chạy bước nhỏ, chạy dạp sau. xuất phát thấp - chạy lao – chạy giữa quãng – về đích (60m) .
 - Trò chơi “chạy nhanh tiếp sức”
b. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 400m, nữ chạy 300m
* Củng cố: 
? Trong chạy ngắn có mấy giai đoạn kĩ thuật?
28-30’
10-15’
10-15’
 ĐHTL
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS lớp tập theo y/c của GV, GV quan sát sửa sai cho HS
ĐH Trò chơi
xxxxx .. p
xxxxx .. p
 €gv
- VG chia đội phổ biến luật chơi cách chơi, HS chơi trò chơi 2-3 lần
- Chạy trên đường đường(vòng quanh sân trường)
- Chạy đúng cự li, chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 1 em lên trả lời, cả lớp chú ý, nhận xét, GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tự tập chạy ngắn, chạy bền ở nhà
3-5’
 ĐHXL
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
€gv 
Tuần 12
Ngày soạn: 4/ 11/ 2010
Tiết 23
Ngày giảng: 5/ 1/ 2010
 Chạy ngắn - nhảy xa
I. Mục tiêu
1. Nhiệm vụ:
- Chạy ngắn: Ôn một số bài tập chạy bước nhỏ, chạy nang cao đùi, đứng mặt hướng chạy, vai hướng chạy, Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ( 60 m ), có thẻ kiểm tra thử ( do GV chọn )
- Nhảy xa: Ôn chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân; Một số động tác bổ trợ bật xa vào hố cát, chạy đà 3 bước thực hiện kĩ thuật bước bộ
2. Yêu cầu:
a. Kiến thức
- Biết chách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nang cao đùi, đứng mặt hướng chạy, vai hướng chạy, Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ( 60 m ), có thẻ kiểm tra thử ( do GV chọn )
 - Biết chách thực hiện chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân; động tác bổ trợ bật xa vào hố cát, chạy đà 3 bước thực hiện kĩ thuật bước bộ
b. Kĩ năng
- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nang cao đùi, đứng mặt hướng chạy, vai hướng chạy, Trò chơi “Chạy nhanh tiếp sức chuyển vật”. 
Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích ( 60 m ), có thẻ kiểm tra thử ( do GV chọn )
- Thực hiện cơ bản đúng chạy đà giậm nhảy - trên không - tiếp đất bằng hai chân; động tác bổ trợ bật xa vào hố cát, chạy đà 3 bước thực hiện kĩ thuật bước bộ 
c. Thái độ:
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, cuốc, xẻng
III. Nội dung – phương pháp:
Nội dung
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn định tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật xa 
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
2

File đính kèm:

  • docTD9 kì 1 ( 2011-2012).doc