Giáo án Thể dục 9 - Học kỳ 2 - Năm học 2010-2011

I. MỤC TIÊU:

1. Nhiệm vụ:

- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.

- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m

a. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.

- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên

b. Kĩ năng:

- Thực hiện cơ bản đúng đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.

- Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên

c. Thái độ

- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm: Sân tập của trường

- Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.

 

doc69 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Học kỳ 2 - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
a. Kiến thức:
- Biết cách đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, vợt cầu lông và cầu.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
 a. TTTC: 
 Ôn đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
 b. Chạy bền: 
Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
 * Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên đá bóng
30-35’
18-20’
8-10’
 €gv 
- GV nêu y/c tập luyện, HS tập luyện theo GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- Chạy đúng cự li, chạy theo nhóm, chú ý xe trên đường chạy
- Chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập đá bóng, chạy bền
 3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 26
Soạn: 14 / 3/ 2011
Tiết 49
Giảng: 15 / 3 / 2011
 Nhảy Cao - TTTC
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- TTTC: Đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
a. Kiến thức:
- Biết cách thực động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Biết cách thực hiện đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúngđộng tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
 - Thực hiện cơ bản đúng: đánh đầu, đấu tập
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe. 
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
b. TTTC: 
 Ôn đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
 ĐHTL
- GV nêu y/c tập luyện, HS tập luyện theo GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 26
Soạn: 22 / 3 / 2011
Tiết 50
Giảng: 23 / 3 / 2011
Nhảy cao – chạy bền
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 
- Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
b. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
- Chạy đúng cự li, chạy theo hàng, chú ý xe trên đường chạy
- Chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 27
Soạn: 24 / 3/ 2011
Tiết 51
Giảng: 25 / 3 / 2011
 Nhảy Cao - TTTC
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- TTTC: Đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
a. Kiến thức:
- Biết cách thực động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Biết cách thực hiện đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúngđộng tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
 - Thực hiện cơ bản đúng: đánh đầu, đấu tập
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe. 
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”.
b. TTTC: 
 Ôn đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
 ĐHTL
- GV nêu y/c tập luyện, HS tập luyện theo GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 27
Soạn: 28 / 3 / 2011
Tiết 52
Giảng: 29 / 3 / 2011
Nhảy cao – chạy bền
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà . Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Thực hiện cơ bản đúng Chạy trên địa hình tự nhiên
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, đà một bước giậm nhảy đá lăng, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà,chạy đà chính diện - giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà 
- Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
b. Chạy bền: 
 Chạy trên địa hình tự nhiên nam chạy 600m, nữ chạy 500m
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
- Chạy đúng cự li, chạy theo hàng, chú ý xe trên đường chạy
- Chạy xong tự thả lỏng thư duỗi
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 28
Soạn: 31 / 3 / 2011
Tiết 53
Giảng: 1 / 4 / 2011
 Nhảy Cao - TTTC
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ:
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Kiểm tra 15 phút
- TTTC: Đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
a. Kiến thức:
- Biết cách thực động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
- Biết cách thực hiện đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúngđộng tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
 - Thực hiện cơ bản đúng: đánh đầu, đấu tập
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe. 
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Kiểm tra 15 phút
b. TTTC: 
 Ôn đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
 ĐHTL
- GV nêu y/c tập luyện, HS tập luyện theo GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 28
Soạn: 4 / 4 / 2011
Tiết 54
Giảng: 5 / 4 / 2011
 TTTC - Nhảy Cao 
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ: 
- TTTC: Đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Kiểm tra 15 phút
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Biết cách thực động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng: đánh đầu, đấu tập
- Thực hiện cơ bản đúngđộng tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
c. Thái độ
- Có ý thức tự giác tích cực học tập môn TD.
- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn và biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khỏe. 
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân tập của trường
Phương tiện: Còi, vệ sinh sân tập, xà, cột, đệm.
III. Nội dung – phương pháp:
	Nội dung	
ĐL
Phương pháp – tổ chức
1. Phần mở đầu
 a. ổn dịnh tổ chức.
- GV nhận lớp kiểm tra sĩ số, trang phục, sức khỏe...
- GV phổ biến nd y/c bài học
b. Khởi động
- Chạy khởi động một vòng sân.
- Xoay kỹ các khớp: cổ tay + cổ chân, khớp gối, khớp hông, khớp khuỷu tay, khớp bả vai.
- ép dọc, ép ngang
- Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, đá lăng.
- Bật cao
8-10’
1-2’
6-8’
2-300m
2x8n
1x8n
 20s
 ĐHNL 
 €€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv 
- GV phổ biến ngắn gọn
ĐHKĐ 
ƒ
 €
ƒ ƒ ƒ
€ €
 ƒ €gv 
- Cán sự hô cho lớp KĐ
- GV quan sát nhắc nhở HS KĐ 
2. Phần cơ bản
a. TTTC: 
 Ôn đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
b. . Nhảy cao
- Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Kiểm tra 15 phút
* Củng cố:
 GV gọi 4 HS lên hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao
28-30’
10 - 15
10 -15
 ĐHTL
€gv
- GV nêu yêu cầu tập luyện
- HS tự tập dướ sự quan sát nhắc nhở sửa sai của GV
 ĐHTL
- GV nêu y/c tập luyện, HS tập luyện theo GV quan sát nhắc nhở sửa sai
- 4 em lên thực hiện, lớp quan sát, nhận xét " GV nhận sét, sửa sai
3. Kết thúc
- GV cho HS thả lỏng thư duỗi
- GV nhận xét giờ tập luyện
- BTVN: Tập nhảy , Nhảy cao
3-5’
 ĐHXL
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€
 €gv
Tuần 29
Soạn: 7 / 4 / 2011
Tiết 55
Giảng: 8 / 4 / 2011
 TTTC - Nhảy Cao 
I. Mục tiêu:
1. Nhiệm vụ: 
- TTTC: Đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Nhảy cao: Ôn động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. Kiểm tra 15 phút
a. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện đánh đầu, bài tập phối hợp chiến thuật, đấu tập
- Biết cách thực động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tập hoàn thiện 4 giai đoạn ( Chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất) Kỹ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”. 
b. Kĩ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng: đánh đầu, đấu tập
- Thực hiện cơ bản đúngđộng tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”, chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Luyện tậ

File đính kèm:

  • docTD9 Ki 2(2011-2012).doc