Giáo án Thể dục 9 - Tiết 55-56: Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi - Huỳnh Ngọc Phong

- điểm 9-10 : thực hiện đúng 4 giai đọan kỹ thuật, thành tích đạt “Giỏi”

- điểm 7-8 : thực hiện đúng kĩ thuật giai đọan trên không, thành tích đạt mức “Khá”.

- điểm 5-6 : thực hiện cơ bản đúng 3 giai đọan kỹ thuật, còn 1 số sai xót nhỏ .

- dưới 5 điểm : chỉ thực hiện đúng 2

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 13/10/2015 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Thể dục 9 - Tiết 55-56: Kiểm tra nhảy xa kiểu ngồi - Huỳnh Ngọc Phong, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TUẦN : 28	- TIẾT : 55 - 56
Ngày Soạn : 28/02/2011
Bài : 	KIỂM TRA : NHẢY XA KIỂU NGỒI 
I/. MỤC TIÊU – YÊU CẦU :
- Đánh giá kết quả tập luyện của học sinh trong thời gian vừa qua.
- Yêu cầu học sinh hiểu và thực hiện đúng động tác kỹ thuật.
II/. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :
- Sân trường THPT Vĩnh Hòa Hưng Bắc
- Còi - đệm - ván giậm nhảy - sổ điểm, Biên bản kiểm tra theo mẫu
III/. THỜI GIAN : 90 phút
IV/. NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP:
NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
A. PHẦN MỞ ĐẦU :
- Giáo viên nhận lớp, học sinh báo cáo sĩ số lớp.
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
- Khởi động chung : Quay các khớp cổ, cổ tay – cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, khớp gối.
- Khởi động chuyên môn : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông.
5 phút
2l x 8n
2l x 8n
- Lớp trưởng (cán sự lớp) tập hợp lớp thành 4 hàng ngang báo cáo sỉ số cho GV.
 x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 LT x x x x x x x x
 Gv
Đội hình khởi động : 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 € € € € € € € 
 Gv
B. PHẦN CƠ BẢN : QH
* Kiểm tra : nhảy xa kiểu ngồi
- điểm 9-10 : thực hiện đúng 4 giai đọan kỹ thuật, thành tích đạt “Giỏi”
- điểm 7-8 : thực hiện đúng kĩ thuật giai đọan trên không, thành tích đạt mức “Khá”.
- điểm 5-6 : thực hiện cơ bản đúng 3 giai đọan kỹ thuật, còn 1 số sai xót nhỏ.
- dưới 5 điểm : chỉ thực hiện đúng 2 giai đọan kỹ thuật và tùy thuộc vào sự thực hiện động tác của học sinh giáo viên sẽ cho điểm.
80 phút
- Đội hình kiểm tra : x x x x x x x
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 Gv x x x x x x
.
x
- Chú ý : mỗi em được nhảy thử 1 lần và chính thức 3 lần – tính kĩ thuật lần nhảy đúng nhất và thành tích lần nhảy xa nhất. Nếu ngay lần nhảy chính thức thứ nhất hoặc thứ hai đã đạt điểm cao nhất, không phải nhảy lần 2, 3. 
C/. PHẦN KẾT THÚC:
- Nhận xét : kết quả kiểm tra của lớp
- Giới thiệu bài học tiết sau.
- Xuống lớp.
5 phút
BIÊN BẢN KIỂM TRA NHẢY XA
stt
Họ & Tên
G. tính
Số lần nhảy
Thành tích cao nhất
Thứ tự xếp hạng
Điểm
Lần I
Lần II
Lần III
1
Nguyễn văn A
nam
2
Trần Văn B
nam
3
lê Thị C
X
 VHH Bắc: 20/01/2011
 Người lập bảng.
 Huỳnh Ngọc Phong

File đính kèm:

  • docT55-56.doc