Giáo dục công dân - Bài 13 (Tiết 3): Chính sách văn hoá

• Các hình ảnh chúng ta vừa xem

nói lên nét đặc trưng gì của nước ta?

Đó là các bản sắc dân tộc của nước ta

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 293 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo dục công dân - Bài 13 (Tiết 3): Chính sách văn hoá, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 13(Tiết 3): 
 Chính sách văn hốMón ăn Truyền thống Trang phục truyền thống Các hình ảnh chúng ta vừa xem nói lên nét đặc trưng gì của nước ta?Đĩ là các bản sắc dân tộc của nước taVậy các bạn hãy cho mình biết chính sách văn hố là gì? Và cho biết vị trí của nĩ trong đời sống xã hội. Chính sách văn hĩa là chủ trương, biện pháp của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nền văn hố tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển con người tồn diện, phục vụ đắc lực cho nhu cầu phát triển đất nước. Nĩ cĩ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội vừa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sự thúc đẩy sự phát triển xã hội.a) Nhiệm vụ của văn hốXây dựng nền văn hố tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;Xây dựng con người Việt Nam phát	 triển tồn diện về chính trị tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.Như vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ trên Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện những biện pháp sau :c.- Phương hướng – Biện pháp phát triển Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.Trong nền kinh tế thị trường nên mở rộng giao lưu quốc tế.Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiLàm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. - Kế thừa, phát huy  và. . của dân tộc.những di sảntruyền thốngvăn hoáDi sản văn hoáthế giới.Cố đô HuếUnesco1993 Di sản thiên thiênthế giới.Thắng cảnh Hạ LongïUnesco1994 Di sản văn hoáthế giới.Thánh địa Mỹ Sơn Unesco1999 Di sản văn hoáthế giới.Phố cổ Hội An Unesco1999 Di sản thiên nhiênthế giới. Động Phong NhaUnesco2003 Qua ba chính sách của Nhà nước ta, bạnrút ra được kết luận gì về trách nhiệm của công dân, học sinh trong việc thực hiện tốt các chính sách trên?TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂNChấp hành đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nướcNâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học – kĩ thuật hiện đạiQuan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong XHQua các phần đã học, các bạn dựa vào sơ đồ sau đây cho biết mối quan hệ của các chính sách với sự phát triển chung của xã hội?CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC &ĐÀO TẠOCHÍNH SÁCHKHOA HỌC & CÔNG NGHỆCHÍNH SÁCH VĂN HOÁ PHÁT TRIỂNKINH TẾ XÃ HỘI NGUỒN LỰC CON NGƯỜI

File đính kèm:

  • pptGDCD_11_Bai_13tiet_3.ppt