Giáo dục kỹ năng sống - Kỹ năng hợp tác

1. Hãy cắt tờ giấy thành 4 hoặc 5 mảnh theo số người trong nhóm

2. Mỗi em hãy viết ra từ 1 đến 3 việc mà mình có thể làm ( ví dụ: bơi, hát .)

3. Hãy ghép những mảnh giấy lại thành tờ giấy như lúc đầu.

4. Đại diện một vài nhóm lên trình bày về năng lực của nhóm ( biết làm gì).

 

ppt5 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 6622 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung Giáo dục kỹ năng sống - Kỹ năng hợp tác, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hình ảnh trên gợi cho em nhớ đến câu ca dao, tục ngữ nào? Giáo dục kỹ năng sống: Kỹ năng hợp tác Hoạt động nhóm: Mỗi nhóm 5 em 1. Hãy cắt tờ giấy thành 4 hoặc 5 mảnh theo số người trong nhóm 2. Mỗi em hãy viết ra từ 1 đến 3 việc mà mình có thể làm ( ví dụ: bơi, hát ....) 3. Hãy ghép những mảnh giấy lại thành tờ giấy như lúc đầu. 4. Đại diện một vài nhóm lên trình bày về năng lực của nhóm ( biết làm gì). Thảo luận: 1, Nếu một thành viên trong nhóm không tham gia hoạt động thì nhóm có thành công không? 2, Nếu cả nhóm cùng làm việc thì kết quả hoạt động nhóm như thế nào? có hoàn thành nhiệm vụ không? Bài học: Không ỷ lại vào các bạn hay người khác Tin tưởng vào các thành viên trong nhóm. Sẵn sàng chia sẻ với các bạn trong nhóm. Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các bạn trong nhóm. Hát bài: Lớp chúng mình 

File đính kèm:

  • pptky nang hop tac.ppt
Bài giảng liên quan