Giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học giáo trình let's learn english, abc english

q Phần một: Giới thiệu chương trình tự chọn tiếng Anh Tiểu học

q Phần hai: Giới thiệu sách giáo khoa và các tài liệu dạy học

q Phần ba: Mức độ, yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp

q Phần bốn: Phân phối chương trình dạy và học

q Phần năm: Khung giáo án giờ lên lớp

q Phần sáu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

q Phần bảy: Dạy học tăng cường tiếng Anh

 

ppt48 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học giáo trình let's learn english, abc english, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Ninh Bỡnh, ngày 20 thỏng 08 năm 2009hội thảo tập huấnSở gd & đt ninh bình – nhà xuất bản giáo dục việt nam ------------000------------giáo viên dạy tiếng anh tiểu học giáo trình let's learn english, abc englishNhiệt liệt chào mừngCác quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo tham dựHội thảo tập huấnGiáo viên dạy tiếng anh tiểu họcGIÁO TRèNH LET’S LEARN ENGLISH, ABC ENGLISHPhát Biểu Khai MạcCỦA ĐẠI DIỆN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BèNHễNG DƯƠNG QUỐC NAMTRƯỞNG PHềNG GIÁO DỤC TIỂU HỌCSỞ GD&ĐT NINH BèNHNguyễn Quốc TuấnPhát biểuCỦA ĐẠI DIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOễNG NGUYỄN SONG HÙNGCHUYấN VIấN CHÍNH BỘ GD&ĐTPhát biểuCỦA ĐẠI DIỆN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMBà TRầN THị NHƯ HàPHó GIáM đốC CễNG TY CP ĐT&PT GIÁO DỤC HÀ NỘI7h30	Phát tài liệu7h45 – 8h	Khai mạc	Sở GD&ĐT Ninh Bình8h – 8h30	Triển khai chỉ đạo dạy và học Tiếng Anh, 	Giao lưu Olympic Tiếng Anh cấp Tiểu 	học	ThS. Nguyễn Song Hùng, 	CVC–Bộ GD&ĐT8h30 – 10h	Quan điểm cơ bản dạy và học tiếng 	Anh ở tiểu học: 	* Kế hoạch 2 tiết/tuần và thực nghiệm 4 	tiết/tuần	* Nội dung dạy và học theo kế hoạch 2 	tiết/tuần và thực nghiệm 4 tiết/tuần	Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn 10h – 10h15 	Giải lao 10h15 – 11h30	* Mức độ, yêu cầu về năng lực ngôn 	ngữ và kĩ năng giao tiếp	* Phân phối chương trình 2 tiết/tuần 	và thực nghiệm 4 tiết/tuần	Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn 11h30	Nghỉ trưa14h – 15h	Giới thiệu khung giáo án giờ lên lớp	Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn 15h – 15h15	Giải lao15h15 – 16h30	Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học	Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn16h30	Bế mạc	Sở GD&ĐT Ninh BìnhCHƯƠNG TRèNH HỘI THẢO HỘI THẢO TẬP HUẤNMỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢNTRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANHỞ TIỂU HỌC Ninh Bènh, 20/08/2009 NỘI DUNG CHÍNH Phần một: Giới thiệu chương trình tự chọn tiếng Anh Tiểu họcPhần hai: Giới thiệu sách giáo khoa và các tài liệu dạy họcPhần ba: Mức độ, yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp Phần bốn: Phân phối chương trình dạy và họcPhần năm: Khung giáo án giờ lên lớpPhần sáu: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinhPhần bảy: Dạy học tăng cường tiếng AnhPHẦN MỘT: CHƯƠNG TRèNH TỰ CHỌN TIẾNG ANH TIỂU HỌC1. Mụn học tự chọnKhỏi niệm mụn học tự chọn ở tiểu họcSỏch giỏo khoa và cỏc tài liệu dạy học cho mụn học tự chọn. Mụn học tự chọn ở tiểu học khụng cú nghĩa là cú thể chọn bất kỡ một chương trỡnh hay sỏch giỏo khoa nào đú cho dạy và học.PHẦN MỘT: CHƯƠNG TRèNH TỰ CHỌN TIẾNG ANH TIỂU HỌC2. Nội dung chương trỡnhLớp 3(2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết)Nội dung bài 2ThemesCompetences*Language**You and Me- First meetings- Names of my friendsGreeting/ Saying goodbyeIntroducing oneselfAsking someone’s namesTelling about your friendsSpellingPresent Simple: be, haveThis is/That isLet'sThere is/There areWh-question: what, how, who, how old, where, how manyPHẦN MỘT: CHƯƠNG TRèNH TỰ CHỌN TIẾNG ANH TIỂU HỌC3. Quan điểm dạy họcQuan điểm giao tiếp (Communicative approach). Quan điểm chủ điểm (Thematic approach). Quan điểm coi học sinh là chủ thể của hoạt động dạy và học (Learner- centered approach). Quan điểm học qua chơi, chơi để học (Learning through playing, Playing to learning).PHẦN HAI: SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC1. Sỏch giỏo khoa và cỏc tài liệu hỗ trợ 1Sỏch học sinh:Let’s Learn English – Student’s Book - Books 1, 2, 3 dựng cho cỏc lớp 3, 4, 5.2Sỏch giỏo viờn:Let’s Learn English – Teacher’s Guide – Books 1, 2, 3 dựng cho cỏc lớp 3, 4, 5.3Sỏch bài tập:Let’s Learn English – Workbook – Books 1, 2, 3 dựng cho cỏc lớp 3, 4, 5.4Sỏch hoạt động và trũ chơi ngụn ngữ:Let’s Learn English – Activity Book – Books 1, 2, 3 dựng cho cỏc lớp 3, 4, 5.5Vở bài tập tiếng Anh6Cỏc bộ đồ dựng dạy và học:Let’s Learn English – Teaching Packs 1, 2, 3 dựng cho cỏc lớp 3, 4, 5 gồm cú: Băng /đĩa ghi phần lời, Bộ tranh khổ lớn, Bộ tranh/từ, bộ con rối (6 nhõn vật), bộ con chữ và số. 7Storytelling8Bổ trợ, nõng cao năng lực giao tiếp nghe, núi tiếng Anh Bổ trợ, nõng cao năng lực giao tiếp nghe, núi tiếng Anh cỏc lớp 3, 4, 5 9Kiểm tra, đỏnh giỏ kết quả học tập tiếng Anh Kiểm tra, đỏnh giỏ kết quả học tập tiếng Anh cỏc lớp 3, 4, 5 PHẦN HAI: SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC2. Mối quan hệ giữa cỏc phần trong cỏc sỏch Ngữ õm Từ vựngCấu trỳcĐọc hiểuViếtTrũ chơiStudent’s BookWorkbookVở bài tậpActivity BookTeaching PacksPHẦN BA: MỨC ĐỘ, YấU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGễN NGỮ VÀ KĨ NĂNG GIAO TIẾP1. Về năng lực ngụn ngữ ThemeTopicsAttainment targetsLanguage focusTheme OneYou and Me2. Thank YouGreeting Saying goodbyePhonics: ‘ee’ as in ‘see/meet’, ‘l’ as in ‘Li Li’Structures:How are you? I’m fine. Thank you.Goodbye. - See you later.Vocabulary:Words to geet and say goodbyePHẦN BA: MỨC ĐỘ, YấU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGễN NGỮ VÀ KĨ NĂNG GIAO TIẾP2. Về kỹ năng giao tiếp Núi: Hỏi và trả lời cỏc cõu hỏi, sử dụng cỏc cõu ngắn, đơn giản do chương trỡnh quy định về cỏc chủ điểm/chủ đề trong chương trỡnh. Núi về cỏc chủ điểm/chủ đề cú trong chương trỡnh, với vốn kiến thức ngụn ngữ do chương trỡnh quy định. PHẦN BỐN: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH1. Phõn phối chương trỡnh cho kế hoạch 2 tiết/tuần.Tiết Nội dung cơ bảnNội dung bổ trợGhi chỳStudent’s Book Workbook Cú thể thay Workbook bằng Vở bài tập tiếng AnhUnit 2: Thank You5SA1, SA2, SA3BT1, BT2 A1, A26SA4, SA5, SA6, SA7BT3, BT4, BT5B1, B27SB1, SB2, SB3BT6, BT7C1, C28SB4, SB5, SB6BT8, BT9, BT10D1, D2, E1, E2, FPHẦN BỐN: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRèNH2. Phõn phối chương trỡnh thớ điểm cho kế hoạch 4 tiết/tuần.Tiết Nội dung cơ bảnNội dung bổ trợGhi chỳStudent’s Book & Activity Book Workbook & Vở bài tập Tiếng Anh Unit 2: Thank YouStudent’s BookWork Book11SA1, SA2, SA3 BT1, BT212SA4, SA5, SA6, SA7BT3, BT4, BT513SB1, SB2, SB3BT6, BT714SB4, SB5BT8, BT915SB6, SB7BT10Activity BookVở bài tập16PH, WPB1, B2, A1, A217SBC1, C218RCD1, D219DWSE1, E220GAMEFPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚPNhững vẫn đề chungUnit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus + Phonics + Lexical items/Vocabulary + Grammar/structures3. Teaching/learning aidsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP2. Cỏc yếu tố liờn quan đến tổ chức giờ lờn lớpMở bài (Warm-up /Review)Ổn định lớpKiểm tra bàiCủng cố, ụn tập và giao bài tập về nhà (Homelink)Đỏnh giỏ, nhận xột giờ dạyPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp thứ nhất (SA1, SA2, SA3)Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review SA1 SA2 SA3Homework/Homelink III. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp thứ hai (SA4, SA5, SA6, SA7)Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review SA4 SA5 SA6 SA7Homework/HomelinkIII. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp thứ ba (SB1, SB2, SB3)Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review SB1 SB2 SB3Homework/Homelink III. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp thứ tư (SB4, SB5, SB6, SB7)Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review SB4 SB5 SB6 SB7Homework/Homelink III. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp theo năm bước truyền thống (Giỏo ỏn 5 bước)Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureStep 1: Reviewing and testing the previous lessonsStep 2: Introducing and explaining the new lessonStep 3: PracticingStep 4: Reviewing, strengthening, applying new lessonStep 5: Guiding the homeworkOther activities: songs, games, plays, chants, III. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp theo quy trỡnh PPP (Presentation – Practice - Production) - thường được sử dụng dạy kiến thức ngụn ngữ Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review 1. Presentation Introducing topic/situation Introducing new language 2. Practice Controlled practice Freer practice 3. Production Applying new language Combining language componentsOther activities: songs, games, plays, chants, HomelinkIII. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp theo quy trỡnh Pre-stage – While/Through-stage –Post-stage (Before – While – After) - thường được sử dụng dạy cỏc kĩ năng sản sinh thụng tin như núi và viếtUnit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review 1. Pre/Before stage: Introducing the situation/context New vocabulary and structures/grammar Setting the task 2. While/Through stage: doing the tasks Listening, reading, ... (individual) Completing controlled tasks Completing freer tasks 3. Post/ After stage: Public (pairs/groups) report Applying in new situations Other activities: songs, games, plays, chants, HomelinkIII. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp theo quy trỡnh Pre-task – Task cycle - Language focus - thường được sử dụng khi dạy cỏc kĩ năng tiếp thu thụng tin như nghe và đọcGade:Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review 1. Pre-task: Introduction to topic and task 2. Task cycle: Doing the task and planning report 3. Language focus: Analysis the language Other activities: songs, games, plays, chants, HomelinkIII. CommentsPHẦN NĂM: KHUNG GIÁO ÁN GIỜ LấN LỚP3. Qui trỡnh lờn lớpGiỏo ỏn cho giờ lờn lớp theo quy trỡnh G.I.P.O. Gade:Unit: Section: Class:I. Overview1. Objectives 2. Language focus Phonics - Lexical items/Vocabulary - Grammar/structures3. Teaching/learning aidsII. ProcedureWarm-up/Review Step 1: Introducing the topic Step 2: Setting the task Step 3: Listening, reading, ... (individual) Step 4: Completing controlled tasks or freer tasks (pairwork/groupwork) Step 5: Public (pairs/groups) report Step 6: New suggestions/other activities (discussion, role-play, ...) Step 7: Language analysis/summaryOther activities: songs, games, plays, chants, HomelinkIII. CommentsPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1. Cỏc loại bài kiểm traKiểm tra kĩ năng giao tiếp: Kiểm tra kĩ năng núi Kiểm tra kĩ năng nghe Kiểm tra kĩ năng đọc Kiểm tra kĩ năng viết Kiểm tra kiến thức ngụn ngữ: Kiểm tra ngữ õm Kiểm tra từ vựng Kiểm tra ngữ phỏp/cấu trỳc PHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2. Kiểm tra thường xuyờn và định kỡ Kiểm tra thường xuyờn: (i) trong quỏ trỡnh dạy và học, (ii) giỏo viờn tự thực hiện, (iii) kết quả đỏnh giỏ hoạt động dạy của giỏo viờn, (iv) gồm hai loại: kiểm tra miệng trờn lớp và kiểm tra 15 phỳt Kiểm tra định kỡ: (i) sau một quỏ trỡnh dạy và học, (ii) do cỏc cấp quản lớ thực hiện, (iii) kết quả kiểm đỏnh giỏ học sinh và cho điểm, (iv) kiểm tra viết giữa hoặc cuối mỗi học kỡPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2. Kiểm tra thường xuyờn và định kỡLoại bài kiểm traHỡnh thức Nội dungKiểm tra miệngNúiChủ đề bài họcKiểm tra 15 phỳtNghe hoặc Đọc hoặc ViếtChủ đề bài họcKiểm tra một tiếtNghe + Đọc + Viết + Kiến thức ngụn ngữSau mỗi chủ điểmKiểm tra cuối học kỡNghe + Đọc + Viết + Kiến thức ngụn ngữSau hai chủ điểmPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 3. Trắc nghiệm khỏch quan và tự luậnLoại bài kiểm traLoại hỡnhHỡnh thứcKiểm tra miệngNúiTự luậnKiểm tra 15 phỳtNghehoặc Đọchoặc ViếtTrắc nghiệm KQTrắc nghiệm KQTự luậnKiểm tra một tiếtKiểm tra cuối học kỡNghe+ Đọc + Viết+ Kiến thức ngụn ngữTrắc nghiệm KQTrắc nghiệm KQTự luậnTrắc nghiệm KQPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 4. Đơn vị nội dung kiểm traLoại bài kiểm traLoại hỡnhĐơn vị nội dung kiểm traĐiểmKiểm tra một tiếtNgheÍt nhất 5 nội dung2,5Hoặc học kỡ+ ĐọcÍt nhất 5 nội dung2,5+ ViếtÍt nhất 5 ý2,5+ Kiến thức ngụn ngữTừ 5 – 10 nội dung2,5Tổng:20 - 25 nội dung10PHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 5. Dạng bài kiểm tra cơ bảnKiểm tra tự luận Dựng cho kiểm tra kĩ năng núi Dựng cho kiểm tra kĩ năng viếtBài kiểm tra khỏch quan dạng cõu ghộp đụi (Matching) Dựng cho kiểm tra kiến thức ngụn ngữPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 5. Dạng bài kiểm tra cơ bảnBài kiểm tra khỏch quan dạng điền khuyết (Supply items) Dựng cho kiểm tra kĩ năng đọc hiểu Dựng cho kiểm tra kĩ năng nghe hiểuBài kiểm tra khỏch quan dạng cõu trả lời ngắn (Short answers) Dựng cho kiểm tra kĩ năng đọc hiểuPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 5. Dạng bài kiểm tra cơ bảnBài kiểm tra khỏch quan dạng cõu đỳng/sai (True/False sentencess) Dựng cho kiểm tra kĩ năng đọc hiểu Dựng cho kiểm tra kĩ năng nghe hiểuBài kiểm tra khỏch quan dạng cõu hỏi đa lựa chọn (MCQs) Dựng cho kiểm tra kĩ năng đọc hiểu Dựng cho kiểm tra kĩ năng nghe hiểu (hoặc đọc hiểu) Dựng cho kiểm tra kiến thức ngụn ngữCỏc dạng bài kiểm tra khỏc Nghe và đỏnh dấu cõu nghe được. Bài tập dựng cõuPHẦN SÁU: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 6. Vớ dụ về một đề kiểm tra một tiết/học kỡ	I. LISTENING (2.5 points)	II. READING (2.5 points)	III. LANGUAGE FOCUS (2.5 points)	IV. WRITING (2.5 points)7. Hội thi Olympic tiếng Anh tiểu họcPHẦN BẢY: DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 1. Sỏch giỏo khoa (ABC English)2. Sỏch và cỏc phương tiện hỗ trợ dạy học Sỏch giỏo viờn Đồ dựng và thiết bị: băng đĩa, thẻ từPHẦN BẢY: DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 3. Phõn phối chương trỡnhTổng số tiết theo kế hoạch 70 tiếtTổng số tiết thực dạy: 26 bài x 2 tiết/bài = 52 tiết5 bài ụn x 1tiết/bài = 5 tiết4 bài kiểm tra( kiểm tra 1 tiết và học kỳ) = 4 tiết9 tiết dự phũng PHẦN BẢY: DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 4. Kế hoạch cụ thể ( Unit one, ABC English 1)Tiết Nội dung cơ bảnNội dung bổ trợStudent’s Book Writing English ( Vở tập viết tiếng Anh)Unit 1: A1Listen and repeatLook and sayRead and matchComplete the wordsWrite the words2Listen and readLet`s talkLet`s play Complete the puzzle Listen and recite / sing the song / gameRead and match	THẦY NGUYỄN QUỐC TUẤN	Email: tuanpri@yahoo.com	Phone: 0912144655Mễ HèNH MỖI ĐƠN VỊ BÀI HỌC Let’s Learn English – Student’s Book - Books 1, 2, 3 SECTION A1.Look, listen and repeat2.Look and say3.Let’s talk4.Listen and check5.Say it right6.Let’s write7.Let’s play / Play with words / Read aloud / Sing a songMễ HèNH MỖI ĐƠN VỊ BÀI HỌC Let’s Learn English – Student’s Book - Books 1, 2, 3 SECTION B1.Listen and repeat 2.Let’s talk3.Listen and number4.Read and match5.Let’s write6.Let’s play7.Summary Mễ HèNH MỖI ĐƠN VỊ BÀI HỌC Let’s Learn English Book 1 – Activity Book Phonics Word play Structure building Reading comprehension Develop writing skill GamesMễ HèNH MỖI ĐƠN VỊ BÀI HỌC Vở bài tập tiếng Anh lớp 3Nhóm bài tập Section A A1, A2 : Luyện tập từ vựng và sử dụng từ trong câu B1, B2 : Luyện tập phát âm và sử dụng âm trong câu C1, C2 : Vận dụng các từ và âm vừa học trong các tình huống giao tiếpNhóm bài tập Section B D1, D2 : Luyện cấu trúc câu và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu E1, E2 : Củng cố, mở rộng cấu trúc câu và rèn luyện kĩ năng viết F1, F2 : Vận dụng các từ, âm và cấu trúc đã học trong các tình huống giao tiếp thực tế thông qua các trò chơi, câu thơ, bài hátNỘI DUNG CHÍNH THỰC HIỆN TRONG BUỐI SÁNG Phần một: Giới thiệu chương trình tự chọn tiếng Anh Tiểu họcPhần hai: Giới thiệu sách giáo khoa và các tài liệu dạy họcPhần ba: Mức độ, yêu cầu về năng lực ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp Phần bốn: Phân phối chương trình dạy và họcCác thầy cô muốn nhận bài giảng tập huấn xin vui lòng liên hệ qua Email:kinhdoanh@heid.vn

File đính kèm:

  • pptBai_giang_tap_huan_SGD_NB.ppt
Bài giảng liên quan