Hướng dẫn sử dụng PowerPoint

Chọn Categorized

Nhấp chuột trái vào góc phải của ô thứ 2 trong (Costom) để chọn file phim nhạc cần dùng

Xuất hiện khung gạch chéo trên màn hình, ta nhấn chuột phải vào khung đó  chọn Properties

 

ppt40 trang | Chia sẻ: haiha89 | Ngày: 24/10/2015 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hướng dẫn sử dụng PowerPoint, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Hướng dẫn sử dụng PowerPoint Mở PowerPoint: Trên màn hình Desktop: Tìm và nhấn đúp chuột biểu tượng Microsoft Office PowerPointNhấn đúp chuột để khởi động PowerPoint Cửa sổ PowerPoint : Khu vực soạn thảo SlideKhu vực tổ chức các SlideCông cụ vẽ Drawing Soạn thảo văn bản trong PowerPoint : Gõ câu: Hướng dẫn sử dụng PowerPoint Soạn thảo văn bản trong Slide của PowerPoint :  Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint : Chọn Getting Stated  chọn Custom AnimationChọn Text Box cần dùng hiệu ứng Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint : Chọn Custom Animation  chọn Add EffectChọn Text Box cần dùng hiệu ứng Tạo hiệu ứng trong Slide của PowerPoint :  Hiệu ứng xuất ra trên màn hình Hiệu ứng biến mất trên màn hình Hiệu ứng lặp lại trên màn hình Hiệu ứng di chuyển trên màn hình Chạy hiệu ứng Slide của PowerPoint : Chọn Slide Show để chạy SideSau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra  Tạo thêm Slide mới của PowerPoint : Chọn Insert  New Slide (để tạo thêm Slide mới)Slide mới được tạoMột số bố cục có sẵn của Slide Tạo thêm Slide mới của PowerPoint : Slide mới được tạo Tạo thêm Slide mới giống như Slide kề trước của PowerPoint : Sử dụng công cụ vẽ Drawing Sử dụng công cụ vẽ trong Slide của PowerPoint :  Chèn Table trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert TableChèn văn bản vào Table bằng cách gõ văn bản như trong Word Chèn Table trong Slide của PowerPoint : Chọn Tables and BordesChèn văn bản vào Table bằng cách gõ văn bản như trong WordLưu ý: Ta cũng có thể chọn Tables and Borders để chèn Table  Chèn hình trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert  Picture  From File Chèn hình trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert  Picture  From FileChọn thư mục chứa file ảnh Chèn hình trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert  Picture  From FileChọn thư mục chứa file ảnhChọn Insert để kết thúc Chèn hình trong Slide của PowerPoint : file ảnh được chèn vàoSau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra  Chèn nhạc trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert  Movies and Sounds  Sound From FileChọn thư mục chứa file nhạcChọn OK để kết thúc Chèn nhạc trong Slide của PowerPoint : file nhạc được chèn vàoSau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra  Chèn phim trong Slide của PowerPoint : Chọn Insert  Movies and Sounds  Movies From FileChọn thư mục chứa file phimChọn OK để kết thúc Chèn phim trong Slide của PowerPoint : file phim được chèn vàoSau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra Chọn để save Slide Lưu trữ file chứa các Slide của PowerPoint :  Lưu trữ file chứa các Slide của PowerPoint : Chọn thư mục để lưu trữ fileĐặt tên fileChọn Save để kết thúc việc lưu trữ Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Nhấn chuột phải vào để chọn thanh công cụ Control ToolboxSlide mới được tạo Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Thanh công cụ Control Toolbox Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Chọn biểu tượngChọn Windows Media Player Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Xuất hiện dấu + trên màn hình, ta nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ một hình chữ nhật. Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Xuất hiện khung chương trình chạy ứng dụng phim - nhạc trên màn hình, ta nhấn chuột phải vào khung đó  chọn Properties Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Chọn Categorized Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Nhấp chuột trái vào góc phải của ô thứ 2 trong (Costom) để chọn file phim nhạc cần dùng Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Nhấp chuột trái vào Browse để tìm thư mục chứa file phim nhạc cần dùng Chèn phim - nhạc trong Slide của PowerPoint : Chọn thư mục chứa file phim - nhạc Sau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra  Chèn Text Box trong màn hình trình diễn của PowerPoint : Chọn biểu tượngXuất hiện dấu + trên màn hình, ta nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ một hình chữ nhật. Chèn Text Box trong màn hình trình diễn của PowerPoint : Xuất hiện khung Text Box trên màn hình, ta nhấn chuột phải vào khung đó  chọn Properties Chèn Text Box trong màn hình trình diễn của PowerPoint : Chọn CategorizedChọn EnterKey  chọn True Chọn MultiLine  chọn True Chọn TabKey  chọn True Sau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra  Chèn Flash trong Slide của PowerPoint : Chọn Shockware Flash Object  Chèn Flash trong Slide của PowerPoint : Xuất hiện dấu + trên màn hình, ta nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ một hình chữ nhật. Chèn Flash trong Slide của PowerPoint : Xuất hiện khung gạch chéo trên màn hình, ta nhấn chuột phải vào khung đó  chọn PropertiesChọn CategorizedNhấp chuột trái vào góc phải của ô thứ 2 trong (Costom) để chọn file phim nhạc cần dùng Chèn Flash trong Slide của PowerPoint : Chọn CategorizedNhập tên file flash cùng với đường dẫn chỉ thư mục chứa flie đó. Vd : D:\italyChọn OK để kết thúcSau khi hoàn tất, dùng Slide Show chạy thử để kiểm tra 

File đính kèm:

  • pptcach_soan_giao_an_dien_tu.ppt