Kiểm tra 45’ chương II – Đại số 10 - Ban cơ bản

 

Bài II : Xét sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số : (4 đ)

 y = -x2 – 3x + 4

Bài III : Tìm hàm số: y = ax2 + bx - 2 : (P) (4 đ)

1) biết (P) đi qua M( 2 ; - 3 ) ; N( 3 ; - 4 ) .

2) Biết (P) đi qua C( 2 ; - 1 ) và trục đối xứng xI = - 2/3

 

doc1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 08/08/2018 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Kiểm tra 45’ chương II – Đại số 10 - Ban cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THPT Tràm Chim
KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 10 - BAN CƠ BẢN
Thời gian : tiết ,thứ ngày /10/2011. 
 Họ tên HS :.. Lớp 10 B .
ĐỀ 3 : Bài I : Tìm tập xác định : ( 2 đ) y = 
Bài II : Xét sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số : (4 đ) 
	y = -x2 – 3x + 4
Bài III : Tìm hàm số: y = ax2 + bx - 2 : (P) 	(4 đ) 
biết (P) đi qua M( 2 ; - 3 ) ; N( 3 ; - 4 ) .
Biết (P) đi qua C( 2 ; - 1 ) và trục đối xứng xI = - 
Trường THPT Tràm Chim
KIỂM TRA 45’ CHƯƠNG II – ĐẠI SỐ 10 - BAN CƠ BẢN
Thời gian : tiết ,thứ ngày /10/2011. 
 Họ tên HS :.. Lớp 10 B .
ĐỀ 4 : Bài I : Tìm tập xác định : ( 2 đ): y = 
Bài II : Xét sự biến thiên, vẽ đồ thị hàm số : (4 đ) 
	y = x2 – 3x + 4 
Bài III : Tìm hàm số: y = ax2 + bx – 2 ( P ) : 	 (4 đ) 
biết (P) đi qua A( 2 ; - 2 ) ; B( 3 ; 1 ) .
biết ( P ) đi qua D ( 3 ; 2 ) và trục đối xứng xI = - . 

File đính kèm:

  • docKIEM TRA 45 DAI SO 10 CHUONG 2 21 22 23_10_11.doc