Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hành chính

• Khái niệm

• Vai trò

• Bản chất

• Các yếu tố bảo đảm

 giao tiếp có hiệu quả

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hành chính, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong hành chính  (Dành cho cán bộ,công chức làm việc trực tiếp với công dân và tổ chức) Mục đích khóa học Nõng cao kỹ năng giao tiếp cho cỏn bộ, cụng chức làm cụng tỏc tiếp dõn Tạo sự tin tưởng và tụn trọng giữa cỏn bộ, cụng chức với cụng dõn. Kết quả cuối khóa Về Kiến thức: Trỡnh bày được kiến thức lý luận về giao tiếp trong hành chớnh Mụ tả được cỏc loại hỡnh giao tiếp phổ biến Kết quả cuối khóa Về Kỹ năng: Vận dụng được kỹ năng nghe, núi, hiệu quả trong giao tiếp với cụng dõn Biết cỏch xử lý cỏc tỡnh huống trong giao tiếp với cụng dõn Kết quả cuối khóa Về thỏi độ: Thái độ phục vụ công dân tốt Luụn lưu tõm đến nõng cao tớnh hiệu quả và phẩm chất đạo đức trong giao tiếp Các chuyên đề khóa học Những vấn đề chung về giao tiếp trong hành chính Kỹ năng nghe Kỹ năng nói Nghi thức giao tiếp hành chính chuyên đề 1:Những vấn đề chung về giao tiếp trong hành chính Vai trò, bản chất của giao tiếp trong hành chính Khái niệm Vai trò Bản chất Các yếu tố bảo đảm giao tiếp có hiệu quả 1. KháI niệm Là một quá trình xác lập mối quan hệ về sự tiếp xúc giữa con người với con người Nhằm thoả mãn một nhu cầu nhất định Hai bên xây dựng, điều chỉnh mục tiêu hành vi Đem lại lợi ích nhiều nhất trong điều kiện có thể 2. Vai trò của giao tiếp trong hành chính Trao đổi thông tin Trao đổi tình cảm Ra quyết định 3. Bản chất của Giao Tiếp Là một quá trình truyền đi một thông điệp 3. Bản chất của Giao Tiếp Là quá trình mã hoá và giải mã 3. Bản chất của Giao Tiếp Là quá trình luôn luôn tiếp diễn để tiếp nhận thông tin và mang tính hai chiều: Ba yếu tố liên quan: thông tin, con người, phản hồi. Thông tin: Giao tiếp là chuyển hoặc nhận thông tin Con người: Có người gửi và người nhận tin Phản hồi: Mục tiêu giao tiếp đạt hay không 4. Các yếu tố đảm bảo giao tiếp có hiệu quả Nội dung thông tin: rõ ràng Truyền dẫn thông tin: Hợp lý, liên tục Nghĩa của thông tin: Đơn nghĩa Môi trường giao tiếp: Cụ thể Kỹ năng người gửi tin và nhận tin: Đạt mức cần thiết ii. Các hình thức giao tiếp trong hành chính Theo tính chất: Chính thức và không chính thức Theo tính chất tiếp xúc: Trực tiếp và gián tiếp Theo phương tiện: Ngôn từ; phi ngôn từ và kết hợp iii. Các nguyên tắc giao tiếp trong hành chính Hài hoà về lợi ích Bình đẳng Giải pháp tối ưu Tôn trọng các giá trị văn hoá 1. Hài hoà về lợi ích Lợi ích: Vật chất và tinh thần Bảo đảm tính khách quan Yêu cầu người cán bộ: Hiểu tâm lý người dân; Thu thập thông tin từ phía dân; Đặt ra mục tiêu cụ thể; Thái độ thông cảm, chia xẻ. 2. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng trong giao tiếp Tôn trọng các loại đối tượng trong giao tiếp: Nam- nữ; Già - trẻ; Dân tộc thiểu số; Người có chức có quyền và dân. Khách quan trong giải quyết công việc 3. Hướng tới giảI pháp tối ưu Cơ sở: Dựa trên quy định của pháp luật Đảm bảo mục tiêu chung Đưa ra các giải pháp để đối tượng giao tiếp lựa chọn lọc Để cho đối tượng giao tiếp đề xuất giải pháp 4. tôn trọng CáC GIá TRị VĂN HOá Các giá trị văn hoá Việt Nam 	- Chú trọng trật tự trên dưới 	- Coi trọng tình cảm, thích hoà thuận 	- Thích quan sát, đánh giá đối tượng giao tiếp Coi trọng giá trị văn hoá nước ngoài Mỗi quốc gia có nét văn hóa riêng 

File đính kèm:

  • pptkynanggiaotiephanhchinh.ppt
Bài giảng liên quan