Lịch sử 6 - Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII - IX

b. Kinh tế

Đặt ra nhiều thứ thuế: thuế muối, thuế sắt .

Ngoài ra chúng còn bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản phẩm quý hiếm. ( ngà voi, sừng tê, quả vải )

 

ppt22 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 05/10/2016 | Lượt xem: 790 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lịch sử 6 - Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỷ VII - IX, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRÖÔØNG THCS NGO QUYEÀNCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM DỰ TIẾT HỌC GV: NGÔ THỊ BÍCH THẮNGKiểm tra bài cũTriệu Quang Phục đánh bại được quân Lương như thế nào? LỊCH SỬ 6Tiết 25 Bài 23NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN 1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXThảo luận nhóm*Nhóm 1,2: Nhà Đường thi hành chính sách cai trị về chính trị như thế nào? * Nhóm 3,4: Nhà Đường thi hành chính sách cai trị về kinh tế như thế nào?1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trị* Nhóm 1,2: Nhà Đường thi hành chính sách cai trị như thế nào? - Năm 679 nhà Đường đổi Giao châu thành “ An Nam Đô Hộ Phủ” đặt trụ sở ở Tống Bình ( Hà Nội) Chia nước ta thành nhiều châu, huyệnSiết chặt bộ máy cai trị.1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế - Đặt ra nhiều thứ thuế: thuế muối, thuế sắt. Ngoài ra chúng còn bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản phẩm quý hiếm. ( ngà voi, sừng tê, quả vải)Tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân taChúng bóc lột nhân dân taCống nộp quả vải * Nhóm3, 4: Nhà Đường thi hành chính sách cai trị về kinh tế như thế nào? 1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế2. Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ ( còn có tên gọi là kẻ Mỏm) một làng chuyên làm muối ( ở Hà Tĩnh). Dân cư ở đây phần lớn mang họ Mai. Ngay từ nhỏ, ông đã phải kiếm củi, chăn trâu, cày ruộng cho nhà giàu. Ông rất khôi ngô, tuấn tú.Mai Thúc Loan1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế2. Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biếnTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXHoan ChâuThành Vạn AnDiễn ChâuÁi ChâuThành Tống BìnhMai Hắc ĐếNăm 722Dương Tư Húc(10 vạn quân)Quang Sở KháchTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXHoan ChâuThành Vạn AnDiễn ChâuÁi ChâuThành Tống BìnhMai Hắc ĐếNăm 722Dương Tư Húc(10 vạn quân)Quang Sở Khách1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế2. Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến - Năm 722 Mai Thúc Loan khởi nghĩa ở Hoan Châu, nhanh chóng làm chủ Hoan Châu- Mai Thúc Loan xưng đế, đánh chiếm thành Tống Bình- Năm 722 nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại.,Hoan ChâuThành Vạn AnDiễn ChâuÁi ChâuThành Tống BìnhMai Hắc ĐếNăm 722Dương Tư Húc(10 vạn quân)Quang Sở Khách1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế2. Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến- Năm 722 Mai Thúc Loan khởi nghĩa ở Hoan Châu, nhanh chóng làm chủ Hoan Châu- Mai Thúc Loan xưng đế, đánh chiếm thành Tống Bình- Năm 722 nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại.Đền thờ Mai Thúc Loan ( Núi Vệ)Hùng cứ Hoan châu đất một vùngVạn an thành luỹ khói hương xôngBốn phương Mai Đế lừng uy đứcTrăm trận Lý Đường phục võ công..1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổiTiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXa. Chính trịb. Kinh tế2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến3. Khởi nghĩa Phùng Hưng. ( khoảng 776 - 791)a. Tiểu sử Phùng Hưng.( sgk)b. Diễn biếnĐường Lâm ( Bai Vì- Hà Tây) là quê hương của ông. Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là quan lang. Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời. Ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. Là người rất khỏe, có sức vật nổi trâu, đánh được hổ, ông lại rất giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ. Nhân dân trong làng ai cũng mến phục.Phùng Hưng ( Bố Cái Đại Vương)Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXThành Tống BìnhNăm 776Đường LâmNăm 791Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXThành Tống BìnhNăm 776Đường LâmNăm 791Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXNăm 776Đường LâmNăm 7911. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổia. Chính trịb. Kinh tế2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến3. Khởi nghĩa Phùng Hưng. ( khoảng 776 - 791)a. Tiểu sử Phùng Hưng.( sgk)b. Diễn biến- Năm 776 Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm- Ít lâu sau chiếm được thành Tống Bình- Năm 791 nhà Đường đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại.Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổia. Chính trịb. Kinh tế2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến3. Khởi nghĩa Phùng Hưng. ( khoảng 776 - 791)a. Tiểu sử Phùng Hưng.( sgk)b. Diễn biến- Năm 776 Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm- Ít lâu sau chiếm được thành Tống Bình- Năm 791 nhà Đường đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại.Đền thờ Phùng Hưng ( Hà Tây)Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổia. Chính trịb. Kinh tế2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến3. Khởi nghĩa Phùng Hưng. ( khoảng 776 - 791)a. Tiểu sử Phùng Hưng.( sgk)b. Diễn biếnĐền thờ Phùng Hưng ( Hà Tây)* Ý nghĩa: - Hai cuộc khởi nghĩa đã nói lên được tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng dũng cảm của nhân dân ta.Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IX1. Dưới ách đô hộ của nhàĐường, nước ta có gì thay đổia. Chính trị- Năm 679 nhà Đường đổi Giao châu thành “ An Nam Đô Hộ Phủ” đặt trụ sở ở Tống Bình ( Hà Nội)Chia nước ta thành nhiều châu, huyệnSiết chặc bộ máy cai trị.b. Kinh tế- Đặt ra nhiều thứ thuế: thuế muối, thuế sắc.Ngoài ra chúng còn bắt nhân dân ta phải cống nộp những sản phảm quý hiếm. ( ngà voi, sừng tê, quả vải)Tăng cường áp bức, bóc lột nhân dân ta2. Khỏi nghĩa Mai Thúc Loan. ( 722)a. Tiểu sử Mai Thúc Loan.( sgk)b. Diễn biến- Năm 722 Mai Thúc Loan khởi nghĩa ở Hoan Châu, nhanh chóng làm chủ Hoan Châu- Mai Thúc Loan xưng đế, đánh chiếm thành Tống Bình- Năm 722 nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại.,3. Khởi nghĩa Phùng Hưng. ( khoảng 776 - 791)a. Tiểu sử Phùng Hưng.( sgk)b. Diễn biến- Năm 776 Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải nổi dậy khởi nghĩa ở Đường Lâm- Năm 791 nhà Đường đem quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại.* Ý nghĩa: - Hai cuộc khởi nghĩa đã nói lên được tinh thần yêu nước nồng nàn và lòng dũng cảm của nhân dân ta.Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IXCủng cố1aKhởi nghĩa Phùng Hưng thất bại2bNhà Đường đổi Giao châu thành An Nam Đô Hộ Phủ3cKhởi nghĩa MaI Thúc Loan4dKhởi nghĩa Phùng Hưng5679722776791795Hãy nối các mốc thời gian và các sự kiện sau đây sao cho đúng.Tiết 25 bài 23 NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THỂ KỶ VII - IX679722776791795Dặn dòVề nhà các em cần nắm chắc nguyên nhân của các cuộc khởi nghĩa.Trình bày được phần diễn biến của 2 cuộc khởi nghĩa. Cần xem trước bài 24 Nước chăm pa từ thế kỷ II đến thế kỷ XChú ý sưu tầm một số tranh ảnh vầ tư liệu về Mỹ SơnLỚP 6/1Trường THCS Phù ĐổngLỊCH SỬ 6

File đính kèm:

  • pptnhung_cuoc_khoi_nghia_lon.ppt
Bài giảng liên quan