Module 1 Kĩ năng tìm hiểu đặc điểm tâm lí học sinh

• 1. Đ/c hãy giải thích hiện tượng dưới đây dựa vào kiến thức sinh lí học lứa tuổi và tâm lí học tuổi 16, 17, 18.

• Hai bà mẹ tâm sự với nhau. Một bà mẹ nói:

• - Đứa con gái nhà tôi mới học lớp 10 mà rất hay làm đỏm và thích ăn mặc đẹp. Mỗi lần trước khi ra khỏi nhà, cứ phải là đứng ngắm vuốt trước gương không dưới 10 phút.

• Bà mẹ thứ hai nói:

• - Cái thằng nỡm nhà tôi thì lại khác, ít để ý đến ăn mặc, tính khí thất thường. Buồn vui bất chợt. Có lúc đang chơi với bạn vui vẻ, mẹ dặn đôi câu thì tỏ ra khó chịu và có ý trách mẹ. Đúng là, chẳng biết đâu mà lần .

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 07/08/2018 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Module 1 Kĩ năng tìm hiểu đặc điểm tâm lí học sinh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
MODULE KĨ NĂNG TèM HIỂUKHỞI ĐỘNG*Chỳng mỡnh làm quen:KHỞI ĐỘNG Xỏc định nhu cầu học tậpCõu hỏi 1: Đ/c mong muốn học được điều gỡ từ đợt tập huấn này?Cõu hỏi 2: Đ/c muốn được học theo phương phỏp nào? *? KHỞI ĐỘNG7 nguyờn tắc học tập của người lớnHọc tập bằng đa giỏc quan Tham gia tớch cựcSử dụng tài liệu cú ý nghĩaĐầu tiờn và cuối cựngThực hành và củng cố Phản hồiLàm mẫu*I. QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÍ LỨA TUỔI HSTH:Cỏc đ/c nhỡn thấy gỡ từ bức tranh? (kể ra tất cả những gỡ nhỡn thấy)Vỡ sao quả ở trờn cõy khụng giống nhau?Đ/c thấy cú mối liờn hệ nào giữa cõy trỏi với HS của mỡnh khụng? Tại sao?Cõy xanh cựng một nguồn dưỡng khớ, nhưng quả to-nhỏ, chớn-xanh khỏc nhau. Cũng như vậy, HS trong một lớp học tõm lớ, tớnh cỏch sở thớch của cỏc em khụng giống nhau. GVCN lớp, muốn cú biện phỏp GD HS đỳng hướng, hiệu quả điều cần thiết là phải hiểu được tõm lớ của HSTHẢO LUẬN 1. Đ/c hãy giải thích hiện tượng dưới đây dựa vào kiến thức sinh lí học lứa tuổi và tâm lí học tuổi 16, 17, 18. Hai bà mẹ tâm sự với nhau. Một bà mẹ nói: - Đứa con gái nhà tôi mới học lớp 10 mà rất hay làm đỏm và thích ăn mặc đẹp. Mỗi lần trước khi ra khỏi nhà, cứ phải là đứng ngắm vuốt trước gương không dưới 10 phút. Bà mẹ thứ hai nói:- Cái thằng nỡm nhà tôi thì lại khác, ít để ý đến ăn mặc, tính khí thất thường. Buồn vui bất chợt. Có lúc đang chơi với bạn vui vẻ, mẹ dặn đôi câu thì tỏ ra khó chịu và có ý trách mẹ. Đúng là, chẳng biết đâu mà lần. KẾT LUẬN- Sự phỏt triển tõm lớ mang tớnh quy luật. Ở lứa tuổi học sinh THCS và THPT ngự trị quy luật về tớnh mất cõn đối tạm thời, tớnh mõu thuẫn (THCS) và quy luật về tớnh khụng đồng đều của sự phỏt triển (THCS và THPT) thể hiện ở tất cả cỏc lĩnh vực của nhõn cỏch: trẻ phỏt triển với tốc độ khỏc nhau, nhưng đú lại là Tớnh độc đỏo.- Cỏc điều kiện phỏt triển tõm lớ ở lứa tuổi học sinh trung học: hoạt động học tập, cỏc hoạt động chung khỏc, hoạt động giao tiếp với những người xung quanh (với người lớn và cỏc bạn cựng tuổi). KẾT LUẬN Đặc thự mang tớnh quy luật trong sự phỏt triển tõm lớ của học sinh lứa tuổi trung học gõy ra những khú khăn nhất định cho giỏo viờn trong việc nhận diện, đỏnh giỏ, cú tỏc động phự hợp đến học sinh. Điều này đũi hỏi phải cú những cỏch thức phự hợp, khoa học, để cú thể tỡm hiểu học sinh một cỏch khỏch quan, đỳng đắn.Ở từng lứa tuổi (THCS hoặc THPT), cú một số lĩnh vực thể hiện nột riờng, đặc thự của lứa tuổi, chi phối sự phỏt triển của cỏc lĩnh vực khỏc và toàn bộ nhõn cỏch học sinh. Đõy là điều giỏo viờn chủ nhiệm cần nắm được để định hướng cho việc tỡm hiểu học sinh một cỏch phự hợp.II. CÁC NGUYấN TẮC, CÁC BƯỚC, CÁC ĐIỀU KIỆN, CÁC MẶT CẦN TèM HIỂU Mục tiờu: - Xỏc định được cỏc nguyờn tắc chung trong tỡm hiểu tõm lớ học sinh; - Xỏc định được cỏc bước tổ chức tỡm hiểu tõm lớ học sinh một cỏch phự hợp; - Xỏc định được cỏc mặt phỏt triển tõm lớ cần tỡm hiểu ở học sinh phự hợp theo lứa tuổi; - Xỏc định được cỏc điều kiện cần thiết để tỡm hiểu học sinh phự hợp lứa tuổi.KẾT LUẬNHiện tượng tõm lớ khụng thể được đo đạc một cỏch trực tiếp nhưng cú thể đỏnh giỏ giỏn tiếp thụng qua cỏc sản phẩm hoạt động và cỏc mối quan hệ giao tiếp. Đối với lứa tuổi học sinh trung học, đú là hoạt động học tập, cỏc hoạt động chung khỏc của học sinh, giao tiếp của học sinh với người lớn (trong gia đỡnh, ở nhà trường, ngoài xó hội) và với bạn cựng lứa. Điều này thể hiện nguyờn tắc giỏn tiếp, khỏch quan, xó hội – lịch sử trong nghiờn cứu tõm lớ học. Cỏc nguyờn tắc này cần được quỏn triệt trong tổ chức tỡm hiểu tõm lớ học sinh để đảm bảo thu được tư liệu một cỏch tin cậy nhất. Ngoài ra, từ phớa giỏo viờn chủ nhiệm cần trỏnh sự định kiến, núng vội đối với học sinh.KẾT LUẬN- Việc tổ chức tỡm hiểu tõm lớ học sinh cần tuõn thủ cỏc bước: xỏc định mục đớch; thời gian; phạm vi; cỏch thức; điều kiện tỡm hiểu; hướng phối hợp xử lớ thụng tin; hướng lưu trữ, khai thỏc thụng tin về học sinh.- Nội dung tỡm hiểu tựy theo mục đớch và bỏm vào cấu trỳc nhõn cỏch học sinh.III. CÁCH TèM HIỂU TÂM LÍ HS:Tỡm hiểu trực tiếp: qua tiếp xỳc, trao đổi, quan sỏt, trũ chuyện với học sinh.Tỡm hiểu giỏn tiếp: qua hồ sơ, lớ lịch, học bạ, qua gia đỡnh, bạn bố HS, qua GV cũIV. THỰC HÀNH TèM HIỂU TÂM LÍ HỌC SINH Mục tiờu: - Học viờn thực hành sử dụng một số phương phỏp tỡm hiểu tập thể học sinh và đặc điểm tõm lớ cỏ nhõn học sinh vào tỡm hiểu học sinh. - Học viờn tự xõy dựng cỏch thức riờng để tỡm hiểu tõm lớ học sinh.Nhúm 1: Tỡm hiểu gia đỡnh học sinh.Nhúm 2: Quan sỏt HS qua hoạt động.Nhúm 3: Lập phiếu điều tra HS.Nhúm 4: Tỡm hiểu khụng khớ lớp học.Nhúm 5: Trũ chuyện chia sẻ với HS.IV. THỰC HÀNH TèM HIỂU TÂM LÍ HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptMODULE 1.ppt