Môn Tin học lớp 10 - Bài 18 - Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (tiếp)

2. Cách viết và sử dụng Hàm:

Điểm khác nhau về cấu trúc của Hàm so với cấu trúc của thủ tục.=

Từ khóa khai báo Hàm là: FUNCTION

Phần đầu phải qui định kiểu dữ liệu của hàm

Kiểu dữ liệu của hàm: các kiểu dữ liệu chuẩn

Trong thân hàm phải có lệnh:

<Tên hàm> := <Biểu thức>;

 

ppt2 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 08/05/2015 | Lượt xem: 803 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Môn Tin học lớp 10 - Bài 18 - Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp 11A Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con. (tt) 2. Cách viết và sử dụng Hàm: Cấu trúc của Hàm Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con. (tt) 2. Cách viết và sử dụng Hàm: Điểm khác nhau về cấu trúc của Hàm so với cấu trúc của thủ tục. Từ khóa khai báo Hàm là: FUNCTION Phần đầu phải qui định kiểu dữ liệu của hàm Kiểu dữ liệu của hàm: các kiểu dữ liệu chuẩn Trong thân hàm phải có lệnh: := ; 

File đính kèm:

  • pptBai 18 Cach viet va su dung Chuong trinh con tt.ppt