Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức

Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Đối với mình, với người, với việc.

Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở.

Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc.

Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chủ đề 4:Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức"Một Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức. Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng, giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo, hướng dẫn quần chúng nhân dân."1.Thế nào là đạo đức cách mạng, thế nào thì được gọi là một đảng chân chính?2. Một đảng chân chính cách mạng cần phải có đạo đức 3.Xây dựng Đảng có đạo đức ở nước ta1.Đạo đức cách mạngĐạo đức là những tiêu chuẩn, nguyên tắc được dư luận xã hộithừa nhận, qui định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và đối với xã hội.Đạo đức cách mạng là đạo đức mới. Đạo đức cách mạng là đạo đức của những người tiên tiến – những người dám hi sinh vì quyền lợi chung của dân tộc, của cộng đồng. Đạo đức cách mạng là tự nguyện phân đấu cho lý tưởng cộng sản, cho Chủ nghĩa Xã hội.Đạo đức là cái gốc của cách mạng - Là nền tảng của người cách mạng -Là sức mạnh, là tiêu chuẩn hàng đầu của cách mạngĐạo đức là nhân tố tạo nên sự hấp dẫn của Chủ nghĩa xã hội -Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết là ở những giá trị đạo đức cao đẹp, nhân văn - Cán bộ, đảng viên của đảng phải có đạo đứcHồ Chí Minh khẳng định, đạo đức cách mạng “Không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại”. Có nghĩa là, đạo đức cách mạng không có sẵn, không tự nhiên mà có và nó là đạo đức mới của một giai đoạn phát triển mới.Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, cao quý của đạo đức cách mạng.Trước hết, đạo đức mới ấy có được khi con người ta nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nó đối với mỗi người cán bộ, đảngviên, cũng như đối với toàn xã hội. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. “Muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì ?” Thứ hai, muốn có được đạo đức cách mạng, cần phải có ý chí để vượt lên trên chủ nghĩa vị kỷ, cá nhân. Theo Hồ Chí Minh, mục đích của đạo đức cách mạng “không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”. Thứ ba, đạo đức cách mạng rèn luyện không khó, nhưng cần phải xuất phát từ tấm lòng của mỗi người. Người nói: “Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra”. Như vậy, rèn luyện đạo đức cách mạng không chỉ bằng nhận thức và ý chí, mà còn phải thông qua tình cảm, hình thành trong bản thân mỗi con người những nhu cầu tự thân, những động lực thôi thúc từ tấm lòng. Thứ tư, đạo đức mới phải lấy hành động “chí công vô tư” làm cốt lõi. “Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư”. Có nghĩa là, phải rèn luyện sao để tiến đến chỗ quên mình trong lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân. Có được phẩm chất đó, thì mỗi hành động của cán bộ, đảng viên sẽ ngày càng phát huy được những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực. Người khẳng định: “Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt, ngày càng thêm”.Những chuẩn mực đạo đức cách mạng:Trung với nước, hiếu với dân:Nội dung chủ yếu của trung với nước là:- Đặt lợi ích của đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết.- Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng.- Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.Nội dung của hiếu với dân là:- Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân.Tin dân, lắng nghe dân, học dân, tổ chức vận động nhân dân cùng thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.Chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dânCần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo năng suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm. Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của con người.Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của nhân dân, của đất nước, của bản thânmình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to; “Không xa sỉ, không hoang phí, không bừa bói,”Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân; không xâm phạm một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”. Phải trong sạch, không tham lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng. Không tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Hành vi trái với chữ liêm là:... cậy quyền thế mà đụckhoét, ăn của dân, hoặc trộm của công làm của riêng. Dìm người giỏi, để giữ địa vị và danh tiếng của mình là trộm vị. Cụ Khổng nói: người mà không liêm, không bằng súc vật. Cụ Mạnh nói: ai cũng tham lợi thỡ nước sẽ nguy.KiệmChính Liêm CầnChính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn. Đối với mình, với người, với việc. Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở.Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc.Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, đến chốn, không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước.Chí công vô tư, là làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, chỉbiết vì Đảng, vì Tổ quốc, vìnhân dân, vì lợi ích của cách mạng. Thực hành chí công vô tư là quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ (tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc). Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. “ Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Hồ Chí Minh cũng phân biệt lợi ích cá nhân và chủ nghĩa cá nhân. Chí công vô tư là tính tốt có thể gồm 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là để vững vàng qua mọi thử thách : “Giàu sang không quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Yêu thương con người, sống có tình nghĩa: - Yêu thương con người là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất. - Nghiêm khắc với mình, độ lượng với người khác. Phải có tình nhân ái với cả những ai có sai lầm, đã nhận ra và cố gắng sửa chữa, đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người. Bác căn dặn Đảng phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, trên nguyên tắc tự phê bình và phê bình chân thành. - Tình yêu thương con người còn là tình yêu bạn bè, đồng chí, có thái độ tôn trọng con người, điều này có ý nghĩa đối với người lãnh đạo. Có tinh thần quốc tế trong sáng: Đó là tinh thần quốc tế vô sản, bốn phương vô sản đều là anh em. Đó là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức, với nhân dân lao động các nước. Đó là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình, công lý và tiến bộ xã hội. Sự đoàn kết là nhằm vào mục tiêu lớn của thời đại hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.Nói tóm lại thì đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho Cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ gìn kỷ luật của Đảng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân trước của mình . Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.1.2 Đảng chân chính cách mạng: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có đạo đức cách mạng trong sáng, Đảng ta mới lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.Tư cách của một Đảng chân chính cách mạng:Với cái chung, tức là Đảng, bản chất thể hiện ở tư cách của Đảng, ở mối quan hệ lợi ích của Đảng với Tổ quốc, với dân tộc và với quần chúng. Với cái riêng, bản chất thể hiện ở mỗi con người Đảng viên cấu thành Đảng, đó là mối quan hệ với Đảng, giữa lợi ích chung và lợi ích riêng, quan hệ với việcthực hiện nghị quyết, điều lệ, kỷ luật của Đảng, và điều cốt yếu nhất đó là đạo đức cách mạng, đó là việc học tập, cống hiên, đó là việc đấu tranh chống lại những thói hư, tật xấu, những bệnh tật nảy sinh trong điều kiện Đảng cầm quyền hay khi Đảng viên có chức, có quyền.Tư cách của Đảng chân chính Cách mạng: Đảng không phải là một tổ chức để làm quan, phát tài. Bởi vì, trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo chính quyền, Đảng viên được giao những trọng trách trong bộ máy chính quyền, một số người, trong đó có một số Đảng viên coi đó là “miếng mồi béo bở” có thể thao túng, làm giàu, có thể “cả họ được nhờ”, có thể làm cho thiên hạ phải khúm núm, sợ sệtDo có tư tưởng như vậy, cho nên một bộ phận đó coi việc được vào Đảng như được vào một tổ chức của guồng máy quan lại thời phong kiến, thực dân Đảng chân chính Cách mạng, Đảng của Bác Hồ không phải là một tổ chức làm quan, vụ lợi, không phải là nơi kiếm chác, chia nhau bổng lộc mà là một tổ chức phục vụ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân “nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. “Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng phải ra sức tổ chức nhân dân, lãnh đạo nhân dân để giải phóng, tức là Đảng được giải phóng”. Người Đảng viên, do đó phải đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộclên trước hết và trên hết đó là nguyên tắc của Đảng.2. Một đảng chân chính cách mạng cần phải có đạo đức Một Đảng chân chính cách mạng cần phải có đạo đức, vì Đảng có một vai trò,vị trí rất to lớn, có vai trò quyết định mọi mặt xã hội, đời sống, tư tưởng, kinh tế chính trị, văn hóa.đặc biệt là trong quá trình xây dựng đất nước dành độc lập chủ quyền, tiến bướctrên con đường chủ nghĩa xã hộiLựa chọn con đường, xây dựng đường lối chiến luợc, sách lược cách mạng: - Lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc - Xác định chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn - Xác định phương pháp cách mạng đúng đắn.Vai trò,vị trí của Đảng:Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng:Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng trong nước phải bao gồm tất cả các bộphận, các tổ chức, cá nhân, các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, chỉ trừ những kẻ phảnđộng, trong đó công nông là gốc, giai cấpcông nhân giữ vai trò lãnh đạo.- Đoàn kết các lực lượng cách mạng quốc tế: đoàn kết với cách mạng vô sản thế giới, các dân tộc bị áp bức, các nước XHCN.- Đảng lãnh đạo tòan diện mọi mặt đời sống xã hội- Đảng cầm quyền, dân là chủ.- Cán bộ Đảng viên là người lãnh đạo , vừa là người đầy tớ trung thànhcủa nhân dân.- Đảng vạch ra các phương hướng, con đường phát triển của đất nước.Như vậy, chỉ khi có đạo đức cách mạng trong sáng, Đảng ta mới lãnh đạo nhândân giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung túc.Đó là mụctiêu, l‎í tưởng của Đảng và cũng là tư cách số 1 của Đảng cầm quyền.3. Xây dựng Đảng có đạo đức ở nước ta.3.1. Thực trạng đạo đức Đảng ở Việt Nam hiện nayThứ nhất, suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, Đảng viên có xu hướng tăng cả về số lượng và phạm vi:Thứ năm, tham nhũng, nhũng nhiễu dân gây hậu quả nặng nề trên nhiều mặt Thứ tư, quan liêu, xa dân, thích nghe thành tích, ngại nghe sự thậtThứ ba, nói nhiều làm ít; nói nhưng không làm.Thứ hai, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân có chiều hướng gia tăng.Sự hư hỏng cán bộ đã dẫn đến 40.000 Đảng viên bị kỷ luật trong một nhiệm kỳ đại hội, trong đó số cán bộ do Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã kỷ luật là 114, có 12 ủy viên trung ương Đảng. Chỉ riêng vụ án Năm Cam đã có 17 Đảng viên bị phạt tù, trong đó có người từng giữ những cương vị quan trọng trong bộ máy nhà nướccông quyền. Vụ xảy ra ở PMU 18 dẫn đến Bộ trưởng phải từ chức và thứ trưởng bị khởi tố điều tra3.2 Xây dựng Đảng có đạo đức ở Việt NamVới tình trạng như trên, cần trấn chính đội ngũ cán bộ Đảng viên, phát động phong trào tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo lời Bác, không ngừng rèn luyện tu bổ về đạo đức.5 phẩm chất mà cán bộ, đảng viên phải phấn đấu rèn luyện, gìn giữ. 1.Tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân.4.Vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên3. Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng phải quyết tâm chống mọi kẻ địch, luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu.5. Hoà mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng.2. Ra sức phấn đấu để thực hiện mục tiêu của Đảng. Các nguyên tắc xây dựng Đảng đạo đức:- Nói đi đôi với làm – chống thói đạo đức giả, nêu gương về đạo đức.- Xây đi đôi với chống: Xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới – chống các biêu hiện hành vi vô đạo đức.- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời: -) Tu dưỡng đạo đức như một cách mạng trường kì gian khổ -) Mỗi người cần phải nhìn thẳng vào mình, kiên trì rèn luyện đạo đức của mình như việ rửa mặt hang ngày.Liên hệ với sinh viên tuổi trẻ Việt Nam -) Việc tu dưỡng đạo đức của từng người phải được thức hiện trong mọi hoạt động thực tiễn. Đạo đức cách mạng đối với tuổi trẻ, với thanh niên càng trở nên quan trọng để nuôi dưỡng hoài bão, chí khí lớn, nghị lực đấu tranh cho chân lý, đạo lý, tình thương, lẽ phải. Trung thực - Khiêm tốn – Đoàn kết - Vị tha- Nhân ái - Khoan dung, đó là những đức tính và giá trị đạo đực ở mỗi con người.Bác căn dặn thanh niên: tuổi trẻ phải có chí tiến thủ, hoài bão lo việc lớn, vì nước vì dân trẻ phải biết tránh xa danh vọng, quyền lực vì những cái đó dễ làm hư hỏng con người.Liên hệ sinh viên Việt Nam Vậy, thanh niên tuổi trẻ Việt Nam - những người chủ nhân tương lai của đất nước, phải không ngừng học tập, phấn đấu tu luyện trau dồi kiến thức, đồng thời tu bổ đạo đức, trở thành những công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, giàu đẹp, ấm no ,hạnh phúc, thực hiện tốt lời căn dặn của chủ tich Hồ Chí Minh vĩ đại. Vậy, thanh niên tuổi trẻ Việt Nam - những người chủ nhân tương lai của đất nước, phải không ngừng học tập, phấn đấu tu luyện trau dồi kiến thức, đồng thời tu bổ đạo đức, trở thành những công dân tốt dựng xây đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội, giàu đẹp, ấm no ,hạnh phúc, thực hiện tốt lời căn dặn của chủ tich Hồ Chí Minh vĩ đại.Thanks for listening

File đính kèm:

  • pptTHUYET_TRINH_VE_BAC_HO.ppt
Bài giảng liên quan