Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn

Khi áp dụng hình thức này, trong thời gian cho trẻ thực hiện tôi chia lớp thành 2

hoặc 3 nhóm , mỗi nhóm tập bài tập ở các vị trí khác nhau và có giáo viên hoặc

trẻ có năng lực tổ chức phụ trách.

Trong khi thực hiện bài tập theo nhóm, nếu vận độngmới có một bài tập vận

động cơ bản thì tập theo kiểu nhóm không chuyển đổi, các nhóm tập xong bài

tập đã cho thì cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi tập.

Nếu bài tập vận động mới có 2 vận động cơ bản thì tôi cho trẻ tập theo kiểu

nhóm chuyển đổi, chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 tập xong vận động thứ nhất,

cùng lúc nhóm 2 tập xong vận động thứ hai. Sau đó nhóm 1 tập vận động 2

đồng thời nhóm 2 tập vận động 1. Cuối cùng cả lớp chuyển sang phần tiếp theo

của buổi tập.

pdf25 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 3979 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung Một số biện pháp và hình thức phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo lớn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ã công tác nhiều năm trong nghề, nhiệt tình, yêu trẻ. 
- Sĩ số học sinh trong lớp vừa phải 
- Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong việc chăm sóc giáo dục trẻ.và tổ chức 
các hoạt động 
- Đa số phụ huynh quan tâm đến con, đến các hoat động của lớp. 
2.2. Khó khăn 
 4 
- Số lượng học sinh trong lớp là nam chiếm 2/3 số học sinh vì vậy các cháu rất 
hiếu động và khó bảo. 
- Sân tập không bằng phẳng, không có khu tập riêng biệt 
- Một số dụng cụ thể dục chưa phù hợp , chưa đầy đủ, chưa phong phú . 
- Nhận thức của phụ huynh về môn giáo duc thể chất không quan trọng mà chỉ 
là một môn phụ không cần quan tâm. - Đa số phụ huynh không quan tâm việc 
đến trường các cháu được học những gi ? mà chỉ thích cho trẻ viêt chữ, làm toán 
như lớp 1 phổ thông. 
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
- Dựa vào mục tiêu giáo dục mầm non nói chung và yêu cầu cần đạt của lứa tuổi 
Mẫu giáo lớn nói riêng về nhận thức, trí tuệ, ngôn ngữ, đặc biệt là thể lực, và 
các nhu cầu của trẻ để từ đó tôi tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp và hình 
thức tổ chức phát triển tính tích cực vận động trong giáo dục thể chất cho trẻ. 
Đây là một việc cần thiết vì nó mang lại cho mỗi đứa trẻ niềm vui, sự tự tin, sự 
mạnh dạn và có một sức khỏe tốt tham gia vào tất cả các hoạt động trong gia 
đình, trong nhà trường và xã hội. 
Biện pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc 
vận động 
- Dựa trên kế hoạch năm học của nhà trường xây dựng và căn cứ vào nội dung 
trong chương trình theo độ tuổi; Căn cứ vào thời gian/ thời điểm thực hiện bài 
tập ở vào giai đoạn nào của chương trình năm học; Căn cứ vào mức độ phát 
triển , khả năng thực tế của trẻ, tôi đã xây dựng kế hoạch nội dung các vận 
động tập luyện cho trẻ, xác định độ khó của từng bài tập và sắp xếp theo trình tự 
để đưa vào hướng dẫn trẻ cho phù hợp đi từ dễ đến khó đảm bảo củng cố, phát 
triển những vận động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho những kỹ năng vận 
động cao hơn. Nội dung trong chương trình đã được trình bày theo từng loại vận 
động và theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, đồng thời phù hợp với từng chủ đề 
chủ điểm, phù hợp với các hoạt động khác và các sự kiện . Khi lập được kế 
hoạch tổ chức rồi tôi thấy rất yên tâm và thực hiện rất hiệu quả. 
* VD: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất: 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
LỚP A NĂM HỌC 2013 - 2014 
STT CHỦ ĐỀ NỘI DUNG YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1 
1 
Trường Mầm 
non 
- Đi bằng mép bàn 
chân đi khuỵu gối 
- Tung bóng lên cao 
và bắt bóng 
- Bật xa 50 cm 
- Biết đi bằng hai chân và đi 
khuỵu gối 
- Tung bóng lên cao, tung thẳng 
hướng và bắt bóng bằng 2 tay 
- Bật nhảy bằng cả 2 chân. 
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng hai 
đầu bàn chân và giữ được thăng 
 5 
bằng. 
- Nhảy qua tối thiểu 50 cm. 
2 
2 
Bả n thân 
- Tung bóng lên cao 
và bắt bóng ( VĐ cũ ) 
 Bật sâu 40 cm ( VĐ 
mới ) 
- Bật sâu 40 cm ( VĐ 
cũ) 
Ném trúng đích nằm 
ngang ( VĐ mới ) 
- Đi bằng mép bàn 
chân đi khuỵu gối ( 
VĐ cũ) 
Đập bóng tại chỗ ( 
VĐ mới ) 
- Tung bóng lên thẳng hướng , 
không làm rơi bóng và bắt bóng 
bằng 2 tay. 
- Lấy đà và bật nhảy xuống. 
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng hai 
đầu bàn chân. 
- Giữ được thăng bằng khi 
chạm đất. 
- Biết ném trúng bao cát vào 
đich 
- Biết đi bằng mép chân 
Đập bóng thẳng hướng bằng 2 
tay và bát dươc bóng. 
3 3 
Gia đình 
- Ném trúng đích nằm 
 ngang ( VĐ cũ ) 
Đi nối bước bàn chân 
tiến ( VĐ mới ) 
- Đập bắt bóng tại chỗ 
( VĐ cũ ) 
Đi và đập bắt bóng 
- Đi chạy đổi tốc độ, 
hướng dích dắc theo 
hiệu lệnh 
- Ném trúng bao cát vào đích 
- Đi nối gót chân , đầu chân này 
nối vào gót chân kia, tiến về 
phía trước 
- Đập bóng xuống đất, khi bóng 
nảy lên thì bắt bóng bằng 2 tay 
- Đi đập bóng và bắt bóng 
- Biết chạy thay đổi tốc độ 
nhanh chậm theo hiệu lệnh, 
giáo viên yêu cầu 
4 4 
Nghề nghiệp 
-Nhảy lò cò (VĐcũ ) 
Bò dích dắc qua 7 
điểm ( VĐ mới ) 
- Chạy thay đổi tốc 
độ, hướng dích dắc 
theo hiệu lệnh 
- Ném xa bằng một 
tay (VĐ mới ) 
- Bò bằng bàn tay, 
bàn chân 4 – 5 m 
- Biết dừng lại theo hiệu lệnh. 
- Nhảy lò cò 5-7 bước liên tục về 
phía trước 
- Biết bò qua khe của hộp, 
không làm chạm hộp 
- Biết chạy thay đổi tốc độ 
nhanh chậm theo hiệu lệnh, 
giáo viên yêu cầu 
- Biết cách cầm bao cát và ném 
mạnh về phía trước 
- Bò luôn phiên tay nọ chân 
kia, 
5 5 
Các phương 
tiện và qui 
định giao 
thông 
Đi nối bước bàn chân 
tiến ( VĐ cũ ) 
Đi thăng bằng trên 
ghế thể dục( VĐ mới) 
-Chạy thay đổi tốc độ, 
hướng dích dắc theo 
hiệu lệnh 
- Đi nối gót chân , đầu chân 
này nối vào gót chân kia, tiến 
về phía trước 
- Khi bước lên ghế không mất 
thăng bằng. 
- Khi đi mắt nhìn thẳng. 
- Giữ được thăng bằng hết 
 6 
- Bật xa 50 cm ( VĐ 
cũ ) 
Ném xa bằng 2 tay 
VĐ mới ) 
chiều dài của ghế. 
- Chạm đất nhẹ nhàng bằng hai 
đầu bàn chân và giữ được thăng 
bằng. Nhảy qua tối thiểu 50 cm 
- Ném đúng kỹ năng 
6 6 
Thế giới động 
vật 
- Ném xa bằng 2 tay 
VĐ cũ ) 
- Nhảy chụm tách 
chân ( VĐ mới ) 
- Nhảy chụm tách 
chân ( VĐ cũ ) 
Bò chui qua ống dài ( 
VĐ mới ) 
- Bò chui qua ống dài 
( VĐ cũ) 
- Ném bắt bóng bằng 
2 tay từ khoảng cách 
xa 4m 
- Tại lớp 
- Bật liện tục, chum tách chân 
đúng ô 
- Tự tin khi chui qua ống dài 
- Biết cách ném bóng và bắt 
bóng 
7 7 
Bé vui đón Tết 
và mùa xuân 
- Bò qua vật cản 15 – 
20 cm 
- Chuyền bóng bên 
phải bên trái (VĐ cũ ) 
Chạy nhanh 18m (VĐ 
mới ) 
- Chuyền bắt bóng 
qua chân 
- biết cách bò bà bò qua vật cản 
Chuyền đúng hướng, không 
làm rơi bóng. 
- Chạy nhanh đúng hướng 
Chuyền đúng hướng, không 
làm rơi bóng. 
8 8 
Thế giới thực 
vạt 
- Đi trên ghế băng đầu 
đọi túi cát 
- Trường sấp kết hợp 
trèo qua ghế thể dục 
- Trèo lên xuống 
thang 7 gióng 
- Đi thăng bằng trên ghế, không 
làm rơi túi cát 
- Trườn áp sát ngực vào sàn 
nhà tay nọ chân kia 
- Trèo lên bằng tay nọ chân kia 
9 9 
Nước và hiện 
tương tự nhiên 
xung quanh bé 
- Đi lên xuống trên 
ván dốc 
- Ném trúng đích 
bằng 2 tay 
Chạy chậm 150 m 
- Đi nối bước bàn 
chân tiến, đi nối bước 
bàn chân lùi 
- Trẻ mạnh dạn đi lên và đi 
xuống ván dốc. 
- Biết cách cầm bao cát và ném 
- Chạy chậm đều liên tục 
- Đi nối gót chân nọ vào mũi 
bàn chân kia, đi đều liên tục 
10 10 
 Bé yêu quê 
hương, đất 
nước Bác Hồ 
- Nhảy lò cò 
 Bật xa 50 cm 
- Bật tách khép chân 
qua 7 ô 
Ném xa bằng hai tay 
- Chạy nhanh 18 m 
- Nhảy lò cò liên tục 5 bước, 
đổi chân theo yêu cầu 
- bật liên tục tách và khép chân 
đúng ô 
- Ném đúng kỹ năng 
- Chạy nhanh đều 
 7 
11 11 
 Bé tập làm 
học sinh lớp 1 
- Trèo lên xuống 
thang, nhảy lò cò 
- Ném đích đứng, 
Chạy vượt chướng 
ngại vật 
- Bài tập tổng hợp 
 - Trèo lên, xuống liên tục phối 
hợp chân nọ tay kia (hai chân 
không bước vào một bậc 
thang). 
-Biết đổi chân mà không dừng 
lại. 
- Biết dừng lại theo hiệu lệnh. 
- Nhảy lò cò 5-7 bước liên tục 
về phía trước. 
- Khi chạy gặp chường ngại vật 
bước qua, không chạm vào 
chướng ngại vật 
Sau khi xây dựng kế hoạch nội dung các vận động tập luyện cho trẻ tôi tiếp tục 
xây dựng “góc vận động”. Xây dựng góc vận động , để thuận tiện cho trẻ sử 
dụng và tuyên truyền đến tất cả các bậc phụ huynh, tôi chọn vị trí trước cửa 
lớp. Tôi sắp xếp các đồ dùng dụng cụ để cho trẻ dễ lấy, dễ sử dụng. đến mỗi 
hoạt động như thể dục sáng, giờ học thể dục, hoạt động ngoài trời trẻ có thể tự 
lấy đồ dùng đồ chơi phù hợp với vận động mà giáo viên yêu cầu. Ngoài ra khi 
xây dựng góc vận động trẻ có thể tự tham gia vận động khi trẻ dược bố mẹ đón 
và cho chơi ở sân trường, trẻ có thể rủ bạn cùng tập lại bài tập mà buổi sáng đã 
học cho bố mẹ xem. Khi xây dựng góc vận động tôi nhận thấy trẻ lớp tôi tiến bộ 
nhiều hơn, trẻ tham gia vận động tự nhiên và tích cực hơn, đồng thời phụ huynh 
lớp tôi thấy được rõ hơn tầm quan trọng của giáo dục thể chất, họ quan tâm hơn 
đến sự vận động của con mình, xem với vận động này, vận động kia con mình 
thực hiện được đến đâu, có thực hiện tốt bài tập không, có mạnh dạn tự tin khi 
trèo thang hay đi trên cầu thăng bằng không,… 
 Xây dựng Góc vận động 
 8 
Biện pháp 2: Thống nhát với giáo viên trong lớp 
- Sau khi lập xong kế hoạch tổ chức các hoạt động vận động cho trẻ ở lớp mình 
rồi tôi trao đổi cùng cô Nguyệt Anh và cô Chi ở lớp để cùng thống nhất cách tổ 
chức và cùng nhau bàn bạc cách thực hiện. Cô Nguyệt Anh tài năng và sáng tạo 
cùng với cô Chi nhiệt tình, yêu trẻ cùng tôi đã tìm ra những hình thức tổ chức 
cho trẻ tham gia vận động trong cũng như ngoài tiết học thu hút sự tham gia 
nhiệt tình của trẻ .Và đặc biệt khi thống nhất các giáo viên trong lớp rồi thì đến 
tiết học giáo dục thể chất giáo viên nào thực hiện bài dạy trẻ cũng có thể truyền 
thụ kiến thức đến trẻ một cách tốt nhất và đồng nhất. 
 Ba giáo viên trong lớp cùng trao đổi về cách tổ chức . 
Biện pháp 3: Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ ( Đối với thể dục 
sáng) 
- Như chúng ta đã biết ,tác dụng của thể dục buổi sáng đối với trẻ em hàng ngày 
có ý nghĩa to lớn về giáo dục và sức khỏe cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi 
mẫu giáo và mầm non . Buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy tập thể dục đơn giản, 
trẻ tích lũy được sự sảng khoái cho cả ngày. 
 Tập luyện thường xuyên như vậy , cơ thể của trẻ nâng cao hoạt động của 
các cơ quan của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển những kỹ năng vận động cần 
thiết, củng cố các nhóm cơ, hình thành tư thế đúng đắn. 
 Vì vậy tôi cho trẻ tập thể dục sáng hàng ngày vào một thời gian nhất định 
sau giờ đón trẻ . Thời gian tập khoảng 10 – 15 phút., Trang bị dụng cụ như gậy 
 9 
, nơ , vòng , hoa tua , cờ …thể dục phù hợp với động tác để tạo hứng thú cho trẻ 
tập . khi trẻ tập giáo viên quan sát cách đứng của trẻ, tư thế đầu, vai, mông và 
đặc biệt là cột sống của trẻ. Trẻ cần đứng thẳng, vai thả đều, không lên gân, tay 
cử động thoải mái, không cúi đầu. Giữ cho trẻ tư thế đứng ngay cả khi nghỉ, khi 
đi bộ, chạy và làm các cử động khác. Số lần lặp lại mỗi bài tập phụ thuộc vào 
tính chất mỗi động tác, cũng như trình độ thể lực của trẻ. Những bài tập khó, có 
khối lượng vận động lớn chỉ nên lặp lại 2- 3 lần, còn động tác phát triển chung 
đối với tay, chân thì nên từ 4- 6 lần. Chọn động tác và sắp xếp bài tập cho trẻ 
cần theo một số quy định. Trước hết động tác phải phù hợp và hấp dẫn đối với 
trẻ em. Bài tập phải có tác động hoàn thiện kĩ năng đi, chạy, trèo, ném, thúc đẩy 
sự hình thành tư thế đúng, gây sự hoạt động tích cực của các cơ quan hô hấp, 
tuần hoàn, các nhóm cơ… 
 Trẻ đang tập thể dục sáng cùng nơ và quả bông 
Biện pháp 4: Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ 
Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên không 
những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các động tác 
vận động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất 
đạo đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và 
tập trung ý chí trong hoạt động thể dục thể thao. Những giờ học giáo dục thể 
chất thường đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so 
với những hoạt động thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, 
khả năng tập trung kém, khiến trẻ khó mà theo kịp được nội dung bài học. 
Nhiệm vụ của cô là phải thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen lắng 
nghe những lời chỉ bảo trong quá trình tập luyện, đồng thời cũng khuyến khích 
trẻ tự giác tích cực trong hoạt động. Kèm theo đó cô cũng cần không ngừng cải 
 10 
tiến phương pháp dạy, lựa chọn nội dung cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý 
lứa tuổi của trẻ, để trẻ có thể theo kịp bài học một cách tự nhiên nhất. 
 Trê tích cực tham gia hoạt động 
 Biện pháp 5: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng. 
Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất cho trẻ, người ta tiến hành thông qua 
nhiều hình thức giáo dục như trong tiết học và ngoài tiết học, bao gồm thể dục 
sáng, thể dục chống mệt mỏi, trò chơi vận động, dạo chơi, thăm quan, hội khỏe, 
giáo dục cá biệt, nhưng hình thức tiết học là cơ bản vì trên tiết học thể dục các 
tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vận động được truyền thụ một cách có mục đích, hệ 
thống, tổ chức và có kế hoạch. Toàn bộ nội dung giáo dục thể chất được diễn ra 
trên tiết học, còn các hình thức khác chỉ rèn luyện một khía cạnh nào đó của 
giáo dục thể chất. Hiệu quả của việc phát triển tính tích cực vận động không chỉ 
phụ thuộc vào cánh lựa chọn các phương pháp dạy học, mà con phụ thuộc đáng 
kể vào các hình thức dạy học. Vì vậy trong tiết học giáo dục thể chất tôi đã sử 
dụng các hình thức sau: 
5.1 Hình thức tập cả lớp đồng loạt: 
Khi áp dụng hình thức này có nghĩa là tôi cho tất cả trẻ cùng thực hiện một bài 
tập vận động giống nhau. Hình thức dạy học này cho phép giáo viên cùng một 
lúc chỉ đạo toàn bộ trẻ, tăng lượng vận động, tạo điều kiện củng cố kỹ năng vận 
động, phát triển tố chất thể lực, tính tập thể, khả năng phối hợp vận động khi 
thực hiện bài tập. 
 Ví dụ: Khi dạy trẻ bài tập: “Nhảy lò cò” tôi cho trẻ tập đồng loạt tại chỗ 
 11 
 Trẻ cùng cô nhảy lò cò 
5.2: Hình thức tập cả lớp – nối tiếp: 
 Khi áp dụng hình thức này, tôi cho trẻ cùng thực hiện một bài tập, liên tiếp trẻ 
nọ nối tiếp trẻ kia. Có thể một nhóm có từ 3 – 5 trẻ tập xong bài tập rồi tiếp 
theo đến nhóm khác, giống như tập quay vòng. Tập theo nhóm nối tiếp trẻ rất 
hứng thú và thi đua nhau tập. 
 12 
5.3. Hình thức tập theo nhóm: 
Khi áp dụng hình thức này, trong thời gian cho trẻ thực hiện tôi chia lớp thành 2 
hoặc 3 nhóm , mỗi nhóm tập bài tập ở các vị trí khác nhau và có giáo viên hoặc 
trẻ có năng lực tổ chức phụ trách. 
Trong khi thực hiện bài tập theo nhóm, nếu vận động mới có một bài tập vận 
động cơ bản thì tập theo kiểu nhóm không chuyển đổi, các nhóm tập xong bài 
tập đã cho thì cả lớp chuyển sang phần tiếp theo của buổi tập. 
Nếu bài tập vận động mới có 2 vận động cơ bản thì tôi cho trẻ tập theo kiểu 
nhóm chuyển đổi, chia lớp thành 2 nhóm: Nhóm 1 tập xong vận động thứ nhất, 
cùng lúc nhóm 2 tập xong vận động thứ hai. Sau đó nhóm 1 tập vận động 2 
đồng thời nhóm 2 tập vận động 1. Cuối cùng cả lớp chuyển sang phần tiếp theo 
của buổi tập. 
Tôi đưa hình thức tập theo nhóm này vào buổi tập giúp cho trẻ phát triển khả 
năng tự lực và tự tổ chức theo tốp nhỏ, tăng lượng vận động và rèn luyện kỹ 
năng vận động cho trẻ. 
 Trẻ tập theo nhóm 
 13 
5.4 Hình thức tập cá nhân 
Khi tiến hành hình thức này, trẻ tập lần lượt một bài tập, giáo viên hướng dẫn, 
kiểm tra chất lượng bài tập các trẻ còn lại quan sát và nhận xét ưu, nhược điểm 
của trẻ khi thực hiện bài tập 
Biện pháp 6: Sử dụng đồ dùng trực quan 
Trẻ mầm non có tư duy và nhận thức theo lối trực quan cảm tính, vì vậy mọi 
hoạt động giảng dạy đối với lứa tuổi này đều cần phải sử dụng những hình 
mẫu trực tiếp và hấp dẫn. Giáo viên cần hình thành cho trẻ những thói quen vận 
động dựa trên cơ sở cảm giác một cách trực tiếp với động tác. Có hai hình thức 
giảng dạy trực quan là làm mẫu trực tiếp cho trẻ quan sát (trực quan trực tiếp) 
và dùng lời nói để mô tả động tác kèm với phim, ảnh, mô hình cho trẻ hình 
dung ra cách tập (trực quan gián tiếp). Khi giảng dạy giáo dục thể chất cho trẻ 
mầm non cô cần phải phối hợp vận dụng cả hai loại trực quan trên, nhất là ở giai 
đoạn đầu khi mới học động tác vì ở giai đoạn này, nguyên tắc trực quan là tiền 
đề để trẻ tập và làm quen với động tác mới. 
 14 
 Giáo viên phân tích mẫu trên đồ dùng trực quan 
 Biện pháp 7: Xây dựng bài tập vận đảm bảo tính khoa học và hệ thống , 
đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ 
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, giới tính, sức khỏe, trình độ, khả 
năng tiếp thu của trẻ mầm non, giáo viên cần phải xây dựng bài tập sao cho phù 
hợp, cân đối vận động giữa chân và tay, giữa cơ quan vận động và cơ quan nội 
tạng, giữa các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo của cơ thể…Việc giảng dạy giáo 
dục thể chất cần phải có hệ thống cụ thể và toàn diện như vậy, và cần nâng dần 
độ khó của các bài tập để cơ thể trẻ quen dần với vận động, các cơ quan và hệ 
thống trong cơ thể tăng dần khả năng thích ứng. Trong khi đưa vào giảng dạy 
cũng cần lưu ý dạy từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, khối lượng vận 
động từ ít đến nhiều, và phải thường xuyên luyện tập, thường xuyên theo dõi, 
cập nhật tình trạng phát triển của trẻ để làm cơ sở xây dựng các hệ thống tập 
luyện về sau. 
 15 
Tr t p bài v n n g: i thng b ng trên gh th d c ( t v n ng d ) 
Tr t p b ài vn ng: i thng b ng tr ên gh th d c u i túi cát ( n 
vn ng khó ) 
Khi giảng dạy giáo dục thể chất, cần phải hiểu rõ đặc điểm cá nhân của trẻ để từ 
đó xây dựng chương trình vận động, nội dung, phương pháp và khối lượng vận 
động sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ. Nếu bài dạy có nội dung 
quá đơn giản, khối lượng vận động quá ít sẽ khiến tác dụng rèn luyện cơ thể 
 16 
không cao và cũng khiến cho người tập không hứng thú. Ngược lại, nếu nội 
dung và lượng vận động quá cao có thể sẽ khiến người tập sợ hãi và không tiếp 
thu được bài tập. Bên cạnh đó, trong một lớp học, trình độ và sức khỏe của học 
sinh là không đồng đều, giáo viên ngoài việc quan tâm đến sức khỏe chung của 
toàn lớp còn cần phải tìm cách hướng dẫn riêng và giúp đỡ từng trẻ cá biệt trong 
lớp. Biện pháp này cần được thực hiện dựa trên sự quan tâm và thấu hiếu đặc 
điểm cá nhân từng trẻ của giáo viên. 
Biện pháp 8: Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào 
bài tập phát triển chung 
Theo chương trình giáo dục trẻ mầm non cấu trúc một tiết học giáo dục thể chất 
bao gồm 3 phần: Phần khởi động, trọng động và hồi tĩnh. Thường thì các giáo 
viên tổ chức phần khởi động cho trẻ hát bài: “ một đoàn tàu” đi các kiểu chân 
sau đó về hàng tập bài tập phát triển chung là các động tác tay – chân – thân – 
bật với nhịp hô của cô,… nếu tiết thể dục nào tôi cũng cho trẻ tập như vậy thì 
trẻ sẽ chán, uể oải trong giờ học, không phát huy tính tích cực vận động ở trẻ, 
trẻ sẽ không đạt chỉ số 14: “Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có 
biểu hiện mệt mỏi trong khoảng 30 phút”Vì vậy tôi đã mạnh dạn đưa yếu tố âm 
nhạc vào trong giờ dạy thể dục. Cụ thể: Với phần khởi động tôi dẫn dắt hoặc kể 
câu chuyện phù hợp với chủ đề cho trẻ hát một bài hát phù hợp với chủ đề và đi 
khởi động kết hợp các kiểu chân.. sau đó cho trẻ về đội hình hàng dọc điểm số, 
tách hàng để tập bài tập phát triển chung. Bài tập phát triển chung tôi lựa chọn 
là bài tập Erobic có động tác phù hợp với bài tập vận động cơ bản đầy đủ các 
động tác tay – chân – thân – bật có nhịp dầy đủ, có động tác nhấn mạnh cho vận 
động cơ bản. Và khi tập vận động cơ bản, quá trình trẻ tập tôi cho trẻ tập cùng 
 17 
nhạc, nhạc là những bài hát phù hợp với chủ đề, khi tập cùng bài hát trẻ rất hào 
hứng thực hiện bài tập của mình. Đến phần hồi tĩnh tôi cho trẻ vận động nhẹ 
nhàng như: Tập dưỡng sinh, yoga,... kết hợp với nhạc du dương, nhẹ nhàng tạo 
cho trẻ thấy thoải mái và vui vẻ hoàn thành bài tập. Khi đưa biện pháp này vào 
dạy trẻ trong tiết học giáo dục thể chất tôi thấy trẻ lớp tôi học tốt hơn, hứng thú 
hơn và kiến thức, kỹ năng của trẻ được nâng lên rõ rệt: 
 Trẻ tập Erobic trong phần bài tập phát triển chung 
 Trẻ tập yoga phần hồi tĩnh 
Biện pháp 9: Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác trong 
khối 
 18 
- Khi trẻ đến trường học trẻ được tham gia học tập vui chơi cùng các bạn ở lớp 
của mình . Để mở rộng mối quan hệ bạn bè không những ở trong lớp mà với 
các bạn ở lớp khác để trẻ được giao lưu học hỏi, giúp trẻ mạnh dạn tự tin trong 
giao tiếp, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc và thể hiện mình, trẻ giao lưu và trực tiếp 
tham gia hoạt động tôi đã cho trẻ tham gia giao lưu cùng các trẻ khác trong 
khối, trong các chủ đề và ngày lễ hội 
- Ví dụ: + Vào ngày Tết trung thu tôi cùng các cô giáo ở lớp tổ chức cho trẻ 
giao lưu kéo co cùng các bạn 

File đính kèm:

 • pdfsang kien kinh nghiem chung The duc 2013 -2014.pdf
Bài giảng liên quan