Một vài câu hỏi trắc nghiệm Toán 12

 

Câu 4: Điểm . .là điểm đối xứng với A qua BC

E(3 ; 5)

F(-3;-5)

G(3;-4)

K(-3; 5 )

Câu 5 : Cho ba điểm A(1 ; 0) ; B(0 ; 2 ) ; C(3 ; 1).Đường tròn.

là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

 x2+y2-3x - 3y + 2= 0

x2+y2-3x + 3y + 2= 0

x2+y2+3x -+3y + 2= 0

x2+y2-3x - 3y - 2= 0

 

doc5 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 16/08/2018 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Một vài câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Các bài toán trắc nghiệm
Câu 1: Cho các phương trình: 
 F1(x) = G1(x)	(1)
 F2(x) = G2(x)	 (2)
 F1(x) + F2 (x)= G1(x) + G2(x)	 (3)
Trong các phát biểu sau tìm mệnh đề đúng:
(3) tương đương với (1) hoặc (2)
(3) là hệ quả của (1)
(2) là hệ quả của (3)
Các phát biểu a , b , c đều sai.
Câu 2 : Phương trình m2(x+1) = x + m vô số nghiệm với giá trị của m là:
 m = 1 ;
 m = -1; 
 m = -2 ;
 m = 2.
Câu 3 : Phương trình 2(m-1) x- m(x-1) = 2m + 3 vô nghiệm với giá trị của m là:
m = 2 ; 
 m = 1; 
 m = -2 ;
 m =- 2.
Câu 4 : Phương trình (m+1)2x + 1 -m = (7m-5)x vô nghiệm với giá trị của m là:
 2 hoặc 3
 chỉ 3 ; 
 chỉ 2
 một đáp số khác
Câu 5 : Phương trình có nghiệm là:
 x= -6
 x=2
 x=2 và x=6
 một đáp án khác
Câu 6: Hệ Phương trình ; m là tham số có vô số nghiệm với giá trị của m là:
2
-2
-3
3
Một giá trị khác
Câu 7: Hệ Phương trình ; m là tham số vô nghiệm với giá trị của m là:
1
-1
-2
2
Một giá trị khác
Câu 8 : Hệ Phương trình có nghiệm là:
(3;2)
(-3;2)
(3;-2)
(-3;-2)
Một giá trị khác
Câu 9 : Hệ Phương trình có nghiệm là:
(1 ; 2)
(-1 ; -2)
(1; -2)
(-1; -2)
Câu 10 : Hệ phương trình có nghiệm nguyên với giá trị của m là:
-2 hoặc 0 hoặc 1
-2
0
1
Câu 11: Số nghiệm của Hệ phương trình là:
4
2
8
0
Câu 12: Với giá trị nào của m thì Phương trình có nghiệm duy nhất:
1/2
1
2/3
3/4
Không có giá trị nào của m
Câu 13: Cho Hệ phương trình : tìm m để hệ có nghiệm duy nhất
1
2
-1
-2
Một giá trị khác
Câu 14: Cho Hệ phương trình : tìm m để hệ có nghiệm duy nhất
1/2
1
-1
-1/2
0
Câu 15: Bất đẳng thức nào sau đây sai?
a2+b2+1< ab + a + b
a2+b2 2ab
a4+b4 ab3+a3b
Câu 16: Giá trị lớn nhất của hàm số: y= là:
3/4
3/2
3/5
3/7
Câu 17 : Giá trị bé nhất của hàm số: y= là:
-2/3
-3/2
-3/5
-2/5
Câu 18:Với giá trị nào của m thì bất phương trình : (m+2)x + 10 có nghiệm với mọi x
m
m
m
m
Câu 19 : Phương trình có nghiệm:
 và 
Vô nghiệm
Câu 20 : Phương trình có nghiệm:
1 và -6
1
-6
Vô nghiệm
10 câu hỏi điền khuyết
 Cho hai điểm A(-3 ; 5) ;B(-3 ; 7) ; C( 5 ; 3)
Câu 1: Điểm ..... là trung điểm của AB 
M( -3 ; 6)
N(-3 ; 5)
P(3 ; 6)
Q(3 ; -6)
Câu 2 : Đường thẳng .......... là đường trung trực của AB
Câu 3: Đường thẳng ...... là đường trung tuyến của tam giác ABC hạ từ đỉnh A
Câu 4: Điểm ...... ....là điểm đối xứng với A qua BC
E(3 ; 5)
F(-3;-5)
G(3;-4)
K(-3; 5 )
Câu 5 : Cho ba điểm A(1 ; 0) ; B(0 ; 2 ) ; C(3 ; 1).Đường tròn.........................................
là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
 x2+y2-3x - 3y + 2= 0
x2+y2-3x + 3y + 2= 0
x2+y2+3x -+3y + 2= 0
x2+y2-3x - 3y - 2= 0
Câu 6 : Cho đường tròn (C) : x2+y2-4x - 2y = 0 và điểm A(-2 ; -2). Các đường thẳng
.............................................;..................................................là cặp tiếp tuyến xuất phát từ A .
2x - y +2 =0; 2x -11y -18 = 0
2x - y - 2= 0; 2x -11y + 18 = 0
2x + y+ 2= 0; 2x + 11y - 18 =0
2x + y - 2 =0; 2x +11y +18 =0
Câu 7 : Cho hai đường tròn : (C): x2+y2 -4 = 0 và (C') : x2+y2-2x - 2y = 0. Đường tròn tâm T( .... ; ..... ) bán kính R = ..... là tập hợp các điểm M sao cho PM/(C) = PM/(C')
I( 2 ; 2) ;R = 2
I( -2 ; 2) ; R=2
I( 2 ; -2) ;R = 2
I( -2 ; -2) ;R = 2
Câu 8 : Tâm sai e=..... của (E): có khoảng cách giữa hai đỉnh nằm trên trục lớn và trên trục nhỏ bằng tiêu cự
Câu 9 : Phương trình của (H) ......................có nửa trục thực là 4 và tiêu cự bằng 10
Câu 10: Sử dụng phương pháp toạ độ ta chứng minh được rằng: 
A = ........
5
7
8
6

File đính kèm:

  • doccau hoi trac nghiem.doc
Bài giảng liên quan