Ôn tập Đại số khối 10

• Một siêu thị thu thập được số liệu sau đây về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà mỗi người đã mua ở đây:

• a)Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì?

• b)Tìm số trung bình; phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến hàng phần trăm)

 

 

ppt76 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 18/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập Đại số khối 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
ƠN TẬP ĐẠI SỐ 10Bài 1:Xem bài giảiBài làm 1:Bài 2:Xem bài giảiBài làm 2:Bài 3:Xem bài giải:Bài làm 3:Bài 4:Xem bài giảiBài làm 4:Bài 5:Xem bài giảix-  -1/2 + y+  +  -25/4a) Bảng biến thiênBài làm 5:Đồ thị (P) :NM12-2-4-6-3xyOĐồ thị có trục đối xứng x=-1/2 ; đỉnh I(-1/2 ; -25/4) Giao điểm với trục tung Q(0;-6)Giao điểm với trục hoành (-3;0) và (2;0)(P) đi qua M(1;-4) và N(-2;-4)Bài 6:Xem bài giải:Bài làm 6:Bài 7:Xem bài giải:Bài làm (7)Bài 8:Xem bài giải:Bài làm 8:Bài 9:Xem bài giảiBài làm 9:Bài 10:Xem bài giảiBài làm 10:Bài 11:Xem bài giảiBài làm 11:Bài 12:Xem bài giải:Bài làm 12:Bài 13:Xem bài giải:Bài làm 13:Bài 14:Xem bài giải:Bài làm 14:Bài 15:Xem bài giải:Bài làm 15:Bài 16:Xem bài giải:Bài làm 16:Bài 17:Xem bài giải:Bài làm 17:Bài 18:Xem bài giải:Bài làm 18:Bài 19:Trong kì thi tiếng Anh, điểm thi của 32 học sinh( thang điểm 100) như sau:63 74 88 78 95 41 87 61 72 59 47 90 7468 79 65 85 52 81 55 65 49 42 68 66 56 57 65 7269 60 50a)Tính số trung bình(chính xác đến hàng phần trăm)b)Tính số trung vị c)Hãy trình bày mẫu số liệu trên dưới dạng bảng phân bố tần suất ghép lớp với các nửa khoảng [40;50); [50;60); ....;[90;100)Kiểm tra lại nàoa) Bảng phân bố tần số ghép lớpLớp Giá trị đại diệnTần số[40;50)[50;60)[60;70)[70;80)[80;90)[90;100)4555657585954610642CộngN=60Bài làm 19:Bài 20:Một siêu thị thu thập được số liệu sau đây về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà mỗi người đã mua ở đây:a)Dấu hiệu và đơn vị điều tra ở đây là gì?b)Tìm số trung bình; phương sai và độ lệch chuẩn (chính xác đến hàng phần trăm)Lớp Tần số[0;99][100;199][200;299][300;399][400;499]2080703010N=210Cái gì đây?Bài làm 20:Bài 21:Tuổi của 60 cán bộ trong một cơ quan được thống kê và trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau:a) Dấu hiệu và đơn vị điều tra là gì?b) Lập bảng phân bố tần số-tần suất ghép lớp.c) Tìm số trung bìnhd)Tìm phương sai và độ lệch chuẩn(chính xác đến hàng phần trăm)e) Vẽ biểu đồ tần số hình cộtf) Vẽ biểu đồ tần suất hình quạtLớpTần số[20;30)[30;40)[40;50)[50;60)1326156N=60Dễ vậy mà cũng phải xem à!Bài làm 21:LớpSố đại diệnTần sốTần suất(%)[20;30)[30;40)[40;50)[50;60)25354555132615621,6743,3325,0010,00Cộng60100%Bài 22:Chỉ xem sau khi giải xong!!!Bài làm 22:Bài 23:Xem bài giải:Bài làm 23 Bài 24:Vừng ơi!! mở raBài làm 24:Bài 25:Xem bài giải:Bài làm 25:

File đính kèm:

  • pptOn_tap_dai_so_10.ppt
Bài giảng liên quan