Phép trừ trong phạm vi 10 (Toán 1)

Học sinh biết tính trừ trong phạm vi 10

Biết so sánh các số

Nhìn tranh viết phép tính thích hợp

 

ppt19 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Phép trừ trong phạm vi 10 (Toán 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN PHÚ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THị ĐIỂM Bài giảng điện tử Thực hiện: Huỳnh Thị Bích Liên PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10Nội dungGiới thiệu Mục tiêuHoạt động 1: LẬP BẢNG TRỪHoạt động 2: THỰC HÀNHHoạt động 3: củng cố Dặn dòBÀI HÁT: ĐỘI KÈN TÍ HON KhỞI ĐỘNG Tính nhaåmTính4655BÀI CŨ 5 + 3 + 2 = 6 + 3 – 5 = 104ÑÑ1010Hoạt động 1: LẬP BẢNG TRỪ Mục tiêu: Từ hình ảnh trực quan hướng dẫn Học quan sát, rút ra phép tính Hoaït ñoäng 1 : Laäp baûng tröø10 – 4 = 10 – 7 = 10 – 3 = 10 – 2 = 10 – 8 = 10 – 9 = 10 – 1 = 10 – 5 = 10 – 5 = 10 – 6 = 916842735510 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 10 – = 112233445577889966Nghæ giöõa tieátHoạt động 2: THỰC HÀNH Học sinh biết tính trừ trong phạm vi 10Biết so sánh các số Nhìn tranh viết phép tính thích hợp 1071081061051041. Tính1032 34675a)Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønhb)9 + 1 = 1 + 9 = 10 - 1 = 10 - 9 = 8 + 2 = 2 + 8 = 10 - 2 = 10 - 8 = 101091101082Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh1. Tính106381010192745563892742. Soá ?Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh5 + 5104 + 61010 - 45<=?3.Hoïat ñoäng 2 : Thöïc haønh10-8=24. Vieát pheùp tính thích hôïp 678 - 3 = 510 -  = 47 +  = 10654234Hoïat ñoäng 3: Cuûng coáĐiền số thích hợp vào dấu ba chấm Daën doø:Chuaån bò baøi: “Luyeän taäp”XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN MỌI NGƯỜI Đà DÀNH THỜI GIAN 

File đính kèm:

  • ppt564Phep_tru_trong_pham_vi_10.ppt
Bài giảng liên quan