Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học

5. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh

cần có sự gắn bó, mật thiết:

 - Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi

dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục

nếp sống và hình thành nhân cách cho học sinh. Đảm bảo

sơi dây liên kết giữa nhà trường và gia đình là đảm bảo

cho tính liên tục và đồng bộ trong tổ chức hoạt động giáo

dục, bù đắp những tác động giáo dục mà trong điều kiện

của nhà trường khó có thể làm được.

 - Để có mối liên hệ gắn bó, mật thiết với phụ huynh học

sinh, người giáo viên chủ nhiệm cần phải:

 * Liên lạc với phụ huynh học sinh ngay khi năm học

 

ppt52 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1365 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Tài liệu tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
về các mặt hoạt động như thể dục thể thao, văn nghệ, hoạt động xã hội để sử dụng cho các hoạt động trong lớp. Đặc biệt phải quan tâm tới những học sinh yếu về mọi mặt học tập, kỹ năng để có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng (không ít giáo viên chủ nhiệm quên trách nhiệm này). - Nắm vững đặc điểm gia đình của học sinh, bao gồm: Đời sống kinh tế, nghề nghiệp, trình độ văn hóa của bố mẹ học sinh, bầu tâm lý của gia đình, sự quan tâm của các thành viên với nhau, truyền thống, cách sinh hoạt, lối sống của các gia đình, khả năng và thái độ của các bậc cha mẹ đối với các hoạt động giáo dục của nhà trường… Việc nắm vững này giúp giáo viên chủ nhiệm có sự kết hợp tốt với gia đình trong việc giáo dục và thực hiện tốt nội dung công tác chủ nhiệm. - Nắm vững mục tiêu, nội dung dạy học, giáo dục của lớp chủ nhiệm. Trong cuộc đổi mới giáo dục, mỗi lớp học đều có mục tiêu, nội dung hoạt động cụ thể, nhất là chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động hướng nghiệp… vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững mục tiêu, nội dung dạy học, giáo dục ở mỗi lớp, mới có thể xây dựng được kế hoạch chủ nhiệm lớp, xác định được những nội dung, hình thức hoạt động giáo dục phong phú. 3. Giáo viên chủ nhiệm là người đại diện cho quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của tập thể học sinh, là “cầu nối” giữa lớp với Hiệu trưởng và các thầy cô giáo trong nhà trường: - Đối với tập thể học sinh một lớp học, không có người nào (kể cả Hiệu trưởng) lại có cơ hội, điều kiện thiết lập mối quan hệ thân thiện, tự nhiên như giáo viên chủ nhiệm.  Với ưu thế đó, nhiều giáo viên chủ nhiệm đã xây dựng được mối quan hệ vừa là thầy trò, vừa là chỗ dựa tinh thần luôn luôn được học sinh yêu mến; chia sẻ những băn khoăn, thắc mắc; bộc lộ những nguyện vọng, khát khao, ước mơ... của các em. - Cần khẳng định, giáo viên chủ nhiệm vừa là một nhà sư phạm, vừa là đại diện của Hiệu trưởng, vừa là đại diện của tập thể học sinh. Tính giao thoa của người giáo viên chủ nhiệm đã tạo nên “cầu nối” giữa Hiệu trưởng, các thầy cô giáo trong nhà trường và tập thể học sinh lớp; tạo ra những cơ hội, điều kiện giải quyết kịp thời, có hiệu quả cao trong tổ chức giáo dục, tránh được những “mâu thuẫn”, những hiểu lầm của các quan hệ trong và ngoài nhà trường, trong và ngoài lớp chủ nhiệm. - Ngày nay, vị trí “cầu nối” của giáo viên chủ nhiệm vô cùng quan trọng bởi trong bối cảnh hội nhập; học sinh luôn bị tác động bởi các yếu tố tịch cực và tiêu cực của cơ chế thị trường. Các em có nhiều suy nghĩ nhạy cảm, năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình; nhưng lại thiếu kinh nghiệm, hiểu biết có hạn… đã dẫn tới sự khó khăn khi lựa chọn các phương án ứng xử. Có thể thấy rất rõ, chưa bao giờ; vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp lại quan trọng như hiện nay. 4. Giáo viên chủ nhiệm còn là “cầu nối” giữa nhà trường với gia đình và các tổ chức xã hội; là người tổ chức, phối hợp, liên kết các lực lượng trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục: - Chưa bao giờ trong lịch sử giáo dục của dân tộc lại đặt trên vai người giáo viên chủ nhiệm lớp (nhất là ở trường phổ thông) một trọng trách nặng nề như hiện nay; đó là tổ chức, phối hợp, liên kết các lực lượng giáo dục xã hội và gia đình để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. - Phải thừa nhận rằng sự nghiệp đổi mới đất nước đã có những thành quả vĩ đại, kỳ diệu, những mơ ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lý tưởng của dân tộc, của Đảng đã và đang trở thành hiện thực, đó là “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Chúng ta có quyền tự hào vì đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chung của nhân loại những thập niên đầu của thế kỷ XXI. Song, chúng ta cũng phải tỉnh táo mà nhận diện rõ rằng chưa bao giờ chúng ta gặp những khó khăn, thách thức phức tạp như hiện nay. Thời cơ là vô cùng thuận lợi, thách thức cũng vô cùng khó khăn do những yếu tố chủ quan và khách quan đem lại. Có thể thấy chưa bao giờ thế hệ trẻ được sống và phải sống trong sự lực chọn giữa cái tốt và cái xấu, giữa tích cực và tiêu cực, giữa thiện và ác, giữa giá trị vật chất và tinh thần, giữa trách nhiệm và quyền lợi… như ngày nay. Chính bối cảnh ấy cũng cần các thế hệ lớn tuổi, những người có trách nhiệm với thế hệ trẻ và dân tộc phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong giáo dục. - Giáo viên chủ nhiệm phải là người có trách nhiệm đầu tiên nghiên cứu thực trạng, xác định nội dung, các biện pháp, hình thức, lên kế hoạch và tổ chức sự phối hợp liên kết các lực lượng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thiết lập quan hệ tốt đẹp nhằm phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình giáo dục thế hệ trẻ. - Việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh là trách nhiệm của tất cả mọi người, mọi thế hệ; chứ không chỉ riêng là giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên, đối với môi trường giáo dục phổ thông, giáo viên chủ nhiệm là người chịu trách nhiệm cơ bản vì đó là người nắm vững mục tiêu, có năng lực tổ chức phối hợp các lực lượng gia đình và xã hội. - Việc thực hiện liên kết giáo dục của giáo viên chủ nhiệm có không ít khó khăn vì vậy cần tận dụng, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hiệu trưởng vì cương vị Hiệu trưởng mới đủ tư cách pháp nhân quản lý để liên hệ với các tổ chức xã hội ngoài nhà trường. Hoạt động 2: Anh, Chị hãy tìm hiểu vị trí, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học? 1. Giáo viên chủ nhiệm có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự phát triển học sinh của lớp chủ nhiệm: - Giáo viên chủ nhiệm là thành viên của tập thể sư phạm và hội đồng sư phạm, là người thay mặt Hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và phụ huynh học sinh quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục toàn diện học sinh lớp mình phụ trách, tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch của nhà trường ở lớp chủ nhiệm. - Đối với học sinh và tập thể lớp, giáo viên chủ nhiệm là nhà giáo dục và là người lãnh đạo, tổ chức, điều khiển, kiểm tra gần gũi nhất mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc phạm vi lớp mình phụ trách dựa trên đội ngũ tự quản là cán bộ lớp, cán bộ Đội và tính tự giác của mọi học sinh trong lớp. - Trong quan hệ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường, giáo viên chủ nhiệm là nhân vật trung tâm để hình thành, phát triển nhân cách học sinh và là “cầu nối” giữa gia đình, nhà trường và xã hội. - Nhìn tổng thể, giáo viên chủ nhiệm lớp là người lãnh đạo, tổ chức, quản lý tập thể lớp trên cơ sở tổ chức các hoạt động giáo dục, các mối quan hệ giáo dục của học sinh theo mục tiêu giáo dục nhân cách các em trong tập thể phát triển và môi trường học tập thân thiện. - Như vậy, vị trí của người giáo viên chủ nhiệm, có sự thống nhất giữa: * Chức năng quản lý và chức năng giáo dục; * Tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh theo định hướng phát triển toàn diện nhân cách; * Giáo dục tập thể và giáo dục cá nhân; * Tập thể phát triển với môi trường học tập thân thiện. 2. Công việc của giáo viên chủ nhiệm đối với Ban Giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường: - Tiếp nhận chủ trương, kế hoạch và định hướng cho từng hoạt động cụ thể của Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường. - Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho phù hợp với tình hình của lớp chủ nhiệm. Trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch, nếu xuất hiện những khó khăn hoặc những tình huống đột biến không thuộc quyền xử lý của giáo viên chủ nhiệm thì cần kịp thời báo cáo với Ban Giám hiệu và Hội đồng giáo dục để xin ý kiến chỉ đạo, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch hoặc thay đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. - Báo cáo kế hoạch hoạt động chủ nhiệm lớp theo định kỳ (cuối kỳ I, cuối năm học) hoặc đột xuất (nếu có) với Ban Giám hiệu hoặc Hội đồng giáo dục theo hướng dẫn chung của nhà trường. - Đề đạt nguyện vọng chính đáng của học sinh lớp chủ nhiệm với Ban Giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường, đề xuất các phương án giải quyết với suy nghĩ thấu đáo và cẩn trọng. - Phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của gia đình học sinh về sự đồng tình hay phản bác đối với những chủ trương, quy định của nhà trường trong các mặt hoạt động giáo dục để cấp trên xem xét, giải đáp hoặc sửa đổi cho phù hợp với thực tế. 3. Công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên chủ nhiệm lớp cùng khối: Trong tổ chức nhân sự của nhà trường, những giáo viên chủ nhiệm thuộc cùng một khối lớp được thiết lập thành một tổ chủ nhiệm khối lớp, có tổ trưởng phụ trách và sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng, học kỳ và năm học. Là thành viên thuộc tổ, mỗi giáo viên chủ nhiệm cần thực hiện những công việc sau: * Bàn bạc, thống nhất với những thành viên thuộc tổ về nội dung, kế hoạch, cách thức, tiến bộ các hoạt động chủ nhiệm tương ứng với những thời điểm cụ thể của kế hoạch năm học, trao đổi kế hoạch phối hợp với các khối chủ nhiệm khác trong trường. * Báo cáo hoạt động của lớp chủ nhiệm về các mặt giáo dục, đề xuất sự giúp đỡ, phối hợp của các lớp khác cùng khối lớp đối với một số công việc nhằm tạo ra phong trào, phát huy sức mạnh của cộng đồng khối lớp. * Trao đổi những thành công hay thất bại, sáng kiến được chọn lọc trong quá trình thực thi công tác chủ nhiệm của bản thân với đồng nghiệp để được chia sẻ, giúp đỡ, tạo môi trường đồng cảm, đồng trách nhiệm với thế hệ trẻ. 4. Công việc của giáo viên chủ nhiệm đối các giáo viên bộ môn giảng dạy tại lớp chủ nhiệm: - Các giáo viên bộ môn giảng dạy tại lớp chủ nhiệm ở tiểu học có thời gian làm việc, tiếp xúc với học sinh không nhiều, nhưng vẫn có điều kiện hiểu biết năng lực, sở trường của mỗi học sinh đối với hoạt động chủ đạo của các em trong học tập. Vì thế, việc phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn sẽ giúp cho giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình học tập của học sinh thường xuyên, liên tục; từ đó, vừa có những tác động cần thiết tới đối tượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy; vừa đảm bảo tính đồng bộ khách quan, thực tiễn và cá biệt khi triển khai kế hoạch chủ nhiệm và đánh giá kết quả quá trình phấn đấu, rèn luyện của học sinh. - Việc phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn được thể hiện qua những công việc: * Nắm bắt được thái độ, tình hình học tập của mỗi học sinh đối với bộ môn. * Thông báo cho giáo viên bộ môn tình hình phấn đấu rèn luyện; những mặt mạnh và mặt yếu của tập thể lớp; những học sinh có năng lực học tập tốt; những học sinh có năng lực học tập yếu; những học sinh có phẩm chất đạo đức cần được quan tâm, uốn nắn. * Phối hợp giáo viên bộ môn tổ chức các hoạt động ngoại khóa phục vụ hoạt động dạy học. * Tổ chức học sinh trong lớp thăm hỏi, động viên thầy cô nhân các ngày lễ hoặc những thầy cô có hoàn cảnh khó khăn. 5. Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh cần có sự gắn bó, mật thiết: - Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách cho học sinh. Đảm bảo sơi dây liên kết giữa nhà trường và gia đình là đảm bảo cho tính liên tục và đồng bộ trong tổ chức hoạt động giáo dục, bù đắp những tác động giáo dục mà trong điều kiện của nhà trường khó có thể làm được. - Để có mối liên hệ gắn bó, mật thiết với phụ huynh học sinh, người giáo viên chủ nhiệm cần phải: * Liên lạc với phụ huynh học sinh ngay khi năm học mới bắt đầu. Khi tiếp nhận danh sách học sinh của lớp cũng là lúc tiếp nhận luôn danh sách cha mẹ học sinh hoặc người nuôi dưỡng học sinh. * Hình thành một bộ hồ sơ gửi cho phụ huynh học sinh để có những thông tin như: Tên, họ cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng; địa chỉ gia đình; số điện thoại liên hệ khi cần thiết; những đặc điểm cần chú ý khi giáo dục học sinh mà gia đình thấy cần thiết đề nghị với giáo viên chủ nhiệm; thông báo cho phụ huynh học sinh biết về những đồ dùng học tập, sách vở và dụng cụ cần thiết mà các em phải mang theo mỗi ngày đến lớp; kế hoạch đại hội cha mẹ học sinh; những mối quan tâm của phụ huynh học sinh về việc góp ý, xây dựng tập thể lớp, nhà trường. 6. Mục đích và sự cần thiết của giáo viên chủ nhiệm khi phối hợp với các lực lượng xã hội: Tận dụng tiềm năng giáo dục trong nhà trường và ngoài xã hội để đạt tới hiệu quả trong việc thực hiện giáo dục là một nhiệm vụ đặc trưng của người giáo viên chủ nhiệm lớp hiện nay. Giải quyết tốt nhiệm vụ này chính là thực hiện xã hội hóa giáo dục, một trong những giải pháp trọng yếu thực hiện chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. NỘI DUNG 2: NHỮNG YÊU CẦU, NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆN NAY Hoạt động 3: Anh, Chị hãy tìm hiểu những yêu cầu của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học hiện nay? Thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã nêu ra cụ thể những yêu cầu của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học hiện nay như sau (Điều 7. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm): 1. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới: - Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hoá chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy. - Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khoá và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh. - Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò (soạn giáo án đầy đủ với môn học dạy lần đầu, sử dụng giáo án có điều chỉnh theo kinh nghiệm sau một năm giảng dạy). 2. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh: - Lựa chọn và sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, chủ động trong việc học tập của học sinh; làm chủ được lớp học; xây dựng môi trường học tập hợp tác, thân thiện, tạo sự tự tin cho học sinh; hướng dẫn học sinh tự học. - Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát huy được năng lực học tập của học sinh; chấm, chữa bài kiểm tra một cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ. - Có sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả đồ dùng dạy học tự làm; biết khai thác các điều kiện có sẵn để phục vụ giờ dạy, hoặc có ứng dụng phần mềm dạy học, hoặc làm đồ dùng dạy học có giá trị thực tiễn cao. - Lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp trong phạm vi nhà trường; viết chữ đúng mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp. 3. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: - Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm gắn với kế hoạch dạy học; có các biện pháp giáo dục, quản lý học sinh một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm học sinh của lớp. - Tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng đúng thực chất, không mang tính hình thức; đưa ra được những biện pháp cụ thể để phát triển năng lực học tập của học sinh và thực hiện giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chuyên biệt. - Phối hợp với gia đình và các đoàn thể ở địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh. - Tổ chức các buổi ngoại khóa hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên, Sao nhi đồng thực hiện các hoạt động tự quản. 4. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục: - Thường xuyên trao đổi góp ý với học sinh về tình hình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và các giải pháp để cải tiến chất lượng học tập sau từng học kỳ. - Dự giờ đồng nghiệp theo quy định hoặc tham gia thao giảng ở trường, huyện, tỉnh; sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ và góp ý xây dựng để tổ, khối chuyên môn đoàn kết vững Mạnh. - Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ. - Biết cách xử lý tình huống cụ thể để giáo dục học sinh và vận dụng vào tổng kết sáng kiến kinh nghiệm giáo dục; ứng xử với đồng nghiệp, cộng đồng luôn giữ đúng phong cách nhà giáo. 5. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy: - Lập đủ hồ sơ để quản lý quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh. - Lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tư liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các môn học được phân công dạy. - Sắp xếp hồ sơ một cách khoa học, đúng thực tế và có giá trị sử dụng cao; - Lưu trữ tất cả các bài làm của học sinh chậm phát triển và học sinh khuyết tật để báo cáo kết quả giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh. Hoạt động 4: Anh, Chị hãy tìm hiểu những nội dung và nhiệm vụ cụ thể của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học hiện nay? A. Nội dung của công tác chủ nhiệm: 1. Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh của lớp chủ nhiệm; 2. Xây dựng bộ máy tổ chức tự quản của lớp; 3. Thiết lập các mối quan hệ trong tập thể; 4. Tổ chức các hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh: - Hoạt động học tập. - Tổ chức tốt hoạt động của chi đội thiếu niên. 5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. 6. Tổ chức các hoạt động giáo dục. 7. Xây dựng, quản lý hồ sơ lớp chủ nhiệm. B. Nhiệm vụ cụ thể của giáo viên chủ nhiệm: 1. Quán triệt đường lối, chính sách, mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải nắm vững quy chế, điều lệ trường tiểu học, mục tiêu giáo dục của bậc học, cấp học, của khối lớp và kế hoạch, chương trình hoạt động của nhà trường trong năm học và từng học kỳ để vận dụng vào việc tổ chức hoạt động giáo dục học sinh tiểu học. 2. Thu thập và xử lý thông tin đa dạng về lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ học sinh và lập kế hoạch phát triển tập thể: - Giáo viên chủ nhiệm cần tìm hiểu đặc điểm cá nhân, đặc điểm phát triển trí tuệ, xã hội, tình cảm, thể chất, hoàn cảnh của học sinh để có những tiếp cận, những phương pháp tác động phù hợp, khuyến khích kỷ luật tích cực ở mỗi học sinh. - Để làm được việc này có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm cần có kỹ năng sử dụng các phương pháp thu thập và xử lý thông tin đa dạng, đảm bảo tính khách quan, công bằng. 3. Giáo viên chủ nhiệm phải biết lập kế hoạch năm học và các kế hoạch giáo dục ngắn hạn khác để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giáo dục, các chủ trương, nhiệm vụ mà nhà trường giao cho: Đây là nhiệm vụ trung tâm của giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm. Kế hoạch của giáo viên chủ nhiệm cần có các thành tố như mục tiêu, nội dung, nguồn lực, biện pháp, thời gian thực hiện, kết quả dự kiến… được xác định tường minh, đảm bảo tính khả thi. Trong tổ chức thực hiện kế hoạch có giám sát, kiểm tra và đánh giá chặt chẽ. 4. Xây dựng tập thể học sinh lớp chủ nhiệm: Đây là nhiệm vụ mà các giáo viên bộ môn không thể thay thế được. Nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm là đưa tập thể lớp từ trạng thái này đến trạng thái phát triển cao hơn. Tập thể phát triển là tập thể có tính tự quản cao, có dự luận tập thể lành mạnh, các mối quan hệ trong tập thể gắn bó và mang tính nhân văn. Tập thể phát triển cũng đồng thời là môi trường học tập thân thiện, chứa đựng văn hóa riêng của lớp. Trong chiều sâu văn hóa của tập thể là những giá trị, hệ thống các chuẩn mực và niềm tin của học sinh. Biểu hiện bên ngoài của văn hóa tập thể là các chuẩn mực hành vi, truyền thống, thói quen được tập thể chấp nhận làm nên bộ mặt riêng của lớp học có tác động giáo dục và phát triển nhân cách học sinh. Đó chính là văn hóa học đường. 5. Tổ chức các hoạt động giáo dục và giao lưu đa dạng: Bên cạnh việc sử dụng hệ thống các mối quan hệ và các giá trị, truyền thống trong tập thể để giáo dục học sinh, giáo viên chủ nhiệm cũng phải tổ chức sinh hoạt lớp,hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề và các loại hình hoạt động giáo dục đa dạng khác phù hợp với mục tiêu giáo dục cấp tiểu học. Đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của giáo viên chủ nhiệm. Thông qua tổ chức các loại hình phong phú đa dạng, người giáo viên chủ nhiệm giáo dục hành vi, thói quen ứng xử, văn hóa cho học sinh về các mặt đức dục, trí dục, t

File đính kèm:

  • pptTap huan cong tac CN 1.ppt
Bài giảng liên quan