Thai ngoài tử cung chưa vỡ (Ectopic Pregnancy)

• Cas1:

 -Bịnh nhân 32 tuổi ,trể kinh:1 tuần đau vùng hạ vị,ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngoài tử cung vị trí tai vòi trái chưa vỡ

 - ßHCG/máu 994 mUI/mL

 

 

 

ppt38 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 06/10/2016 | Lượt xem: 204 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thai ngoài tử cung chưa vỡ (Ectopic Pregnancy), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Thai ngoài tử cung chưa vỡ(Ectopic Pregnancy)Điều trị Methotrexate Bs Phan Thanh Bạch TuyếtCase reportCas1: -Bịnh nhân 32 tuổi ,trể kinh:1 tuần đau vùng hạ vị,ra huyết AĐ ít	 -TVUS:Thai ngoài tử cung vị trí tai vòi trái chưa vỡ - ßHCG/máu 994 mUI/mL ßHCG:994 mUI/mLßHCG:748mUI/mL(24h)ßHCG:593mUI/mL(N5)ßHCG252mUI/mL(N8)ßHCG30mUI/mL(N21)Case reportCAS 2: -BN:37tuổi para:0000,trể kinh 1 tháng ra huyết AĐ ít -TVUS:Thai ngoài tử cung vị trí tai vòi phải chưa vỡ -ßHCG:9819mUI/mLßHCG9819mUI/mLßHCG:9306mUI/mL(24h)ßHCG2869mUI/mL(N14)Case 3Nữ 28 tuổi, chưa con .Trể kinh 1 tuần ra huyết âm đạo.Đau bụng đã 10h HCG : 754mU/mlHCG: 974mU/mLSau 10ngàySau 1 tháng Sau 1 tháng Năm 2000Tổng số: 10 cas -07 cas kết quả tốt -02 cas thất bại -01 cas không chỉ định điều trịNgày 1Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 412300Sẩy qua loa voì 9284 141Vị trí eo 994 74825230<5 9819 93062869 2596 403287917 859 593533152 458 703230 6831 29973591647825 1937333380Theo dỏi ßHCG/trong máu:mUI/mLßHCG(human chorionic gonadotropin)-1925HIROSE-ASCHEIM-ZODEK:Tìm ra-1960:Phân biệt chuổi phân tử-HCG/máu:N.8  N13# tuần hoàn nhau thai thiết lập TVS # GES # 1000-1500 đvKẾT HỢP .BETA.hCG và TVUS ĐƯỢC XEM CƠ BẢN ĐỂ CHẨN ĐOÁN THAI GIAI ĐOẠN SỚM NHẤT LÀ PHÁT HIỆN THAI NGOÀI TỬ CUNG(Discriminatory Zone-DZ)METHOTREXATE:50mgIM-1956 :chất điều trị bịnh lý nhau thai(GTD)-1968:ORY-ICHINOE-HOMESLEY-STOVALL(co.o)-113/120BN:-(94.2%)(85%)(96.7)(96%) -35±11.8D -Tim thai:7D[412D] -ßHCG:1- 4D[85.8%] -4- 7[3.3%] [Liều 2:N7] -KHÔNG BN SỬ DỤNG LIỀU 3 -5.8%phẩu thuật do vở túi thai CHÚ Ý :-Chẩn đoán nội mạc có thai trong giai đoạn sớm ù rất khó (tiền căn PID,lutein cyst)-Chú ý BN đã có dùng thủ thuật buồng tử cung -BN hiểu rỏ việc ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA MTX Chẩn đoán: EP 1.Khối nằm cạnh tử cung và buồng trứng,thấy được phôi và tuần hoàn phôi 2.TỬ CUNG:-nội mạc đa dạng:mỏng, 3 lớp giai đoạn chế tiết, hổn hợp ,có tạo dịch 3.BUỒNG TRỨNG:-corpus luteun Cyst vỏ bao buồng trứng 4. COLOR DOPPLER/EP:-Tăng tuần hoàn quanh túi thai (94%),lutein cyst buồng trứng 	-RI thấp (0.47 ) 5.ßHCG Kết luận 1/_Phương pháp điều trị:an toàn ,tiết kiệm thành công cao2/_Phương pháp bảo tồn:không phẩu thuật3/_Thuốc không ảnh hưởng đến thai nhiCâu hỏi1.Thai 33 tuần tuổi, doppler động mạch rốn ghi nhận abscent end-diastolic(AED) được tìm thấy : a. huyết áp cao trong thai kỳ b. tim bẩm sinh c. thai chậm phát triển trong tử cung d. đa ốiCâu 2Thai trên 30 tuần tuổidoppler thai có ghi dạng sóng reversedend diastolic velocities điển hình của: a. thai ngưng phát triển b. thiểu ối c. nhau xơ hóa d. thai chậm phát triển trong tử cung Câu 3Doppler động mạch não giữa trong thai chậm phát triển trong tử cung ghi nhận : a. giảm vận tốc kỳ tâm trương b. tăng vận tốc kỳ tâm trương c. tăng vận tốc kỳ tâm thu d. dấu notching Câu 4Yếu tố chẩn đoán thai ngoài tử cung : a. khối u vùng phần phụ+bHCG máu cao b. khối u vùng phần phụ có doppler mmRI thấp (0.37) c. lòng tử cung không thấy túi thai +bHCG máu cao d. khối u phần phụ RI mm thấp+bHCG máu caoCâu 5Khối u buồng trứng bên trong có trở kháng mm thật thấp(RI:025) điển hình : a. u buồng trứng lành tính b. nang chức năng buồng trứng c. u ác tính buồng trứng d. cả 3 đều đúng Câu 6Siêu âm với đầu dò âm đạo, ghi nhận có mm xung quanh buồng trứng có trở kháng cao , kỳ tâm trương thật thấp: a. buồng trứng bình thường b. buồng trứng có bất thường c. ung thư buồng trứng d. không ghi nhận đươc kết quả đặc hiệu Thanks you attention very much

File đính kèm:

  • pptThai_ngoai_tu_cung.ppt