Thì quá khứ tiếp diễn the past continuous tense

2. Thì Quá khứ còn diễn tả hành động xảy ra ở 1 mốc thời điểm trong quá khứ

VD: Nam was watching the match : Viet Nam against Thailand at 8 o’clock last night.

VD: At 5 o’clock yesterday, they were attending Marry’s party

VD: Vào lúc 10 giờ tối qua, tôi đang nghe nhạc trong phòng ngủ của tôi

At 10 o’clock last night, I was listening to music in my bedroom

VD: Chúng tôi đang trồng hoa ở sau nhà lúc 2 h chiều qua

We were planting flower behide our house at 2 pm

 

 

ppt9 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 08/10/2016 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thì quá khứ tiếp diễn the past continuous tense, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Thì Quá Khứ Tiếp DiễnThe Past Continuous TenseTeacher: Dang Viet Thao – HaNoi UniversityNội Dung Câu Phủ ĐịnhCâu Nghi VấnCách DùngCách ChiaCấu TrúcBài tập We, you, they + were + V_ingHe/ she/ it / I + wasCấu TrúcCách Dùng1.Có một hành động xảy ra trong quá khứ khi có 1 hành động khác chen vàoVD: yesterday, when I was sitting in a café, I saw herVD: when we were having dinner in a restaurant, we met our old teacher lastnightVD: My father was reading newspaper while my mother was washing the dishVD: Tuần trước, khi họ đang bơi ngoài biển, họ đã nhìn thấy 1 con cá mập: last week when they were swimming at sea, they saw a sharkVD: Trong khi Tom đang chuẩn bị bài tập thì Marry đang ngồi xem tivi trong phòng; while Tom was preparing his homework, Marry was watching TV in the roomCách Dùng2. Thì Quá khứ còn diễn tả hành động xảy ra ở 1 mốc thời điểm trong quá khứ VD: Nam was watching the match : Viet Nam against Thailand at 8 o’clock last night.VD: At 5 o’clock yesterday, they were attending Marry’s partyVD: Vào lúc 10 giờ tối qua, tôi đang nghe nhạc trong phòng ngủ của tôiAt 10 o’clock last night, I was listening to music in my bedroomVD: Chúng tôi đang trồng hoa ở sau nhà lúc 2 h chiều qua We were planting flower behide our house at 2 pm Câu Nghi Vấn *Were/ was + S + Ving?VD: Were you reading story at 8 o’clock last night?_yes, I was_ no, I wasn’tVD: “what were you doing at 11 o’clock last night?” police asked himBản án dành cho spamer!Chắc lại spam vào địa chỉ gmail english4you4me chứ gì? Bai tap Bài tập thì Quá Khứ Tiếp DiễnIt ( rain) when I left the house.When she entered the room, her husband (sleep) and her children (watch) TV“What (you/do) at 12:00 last ninght?”the police asked himTom took a photo of him as a proof while he (steal) in that shop.The sun (shine) when I got up.when I arrived at his house, he (sleep).She ( water) the flowers in her gerden while her next door neighbour (chat) with her over the fenseAs we ( cross) the street,we saw an accident.The bell rang while Tom (take) a bathWe (take) many photographs when we (travel) on the strain through the countryside last week. Thank You !

File đính kèm:

  • pptThi_qua_khu_tiep_dien.ppt
Bài giảng liên quan