Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu
nói sau:
Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số
8;9;10

Giải
Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10
nên ta có :

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 105 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 11: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kính chaøo quyù thaày coâ vaø caùc em hoïc sinh*BT2. Cho .Hãy so sánh các tỉ số sau với các tỉ số đã cho.*BT1. Cho tỉ lệ thức:   Hãy so sánh các tỉ số và với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.Kiểm tra bài cũ: BT2:Vậy: Vậy: BT 1 : GiảiTÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tiết 11 : 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:Mở rộng :(Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)Áp dụng : (BT 54 – sgk/30) Tìm hai số x và y biết : Thảo luận nhóm(3 phút)Đáp ánÁp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :Từ :TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tieát 11 : 1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:2. Chú ý :Khi có dãy tỉ số , ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2; 3; 5. Ta viết :   a : b : c = 2 : 3 : 5 2. (SGK) Dùng dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện câu nói sau: Số học sinh của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với các số8;9;10 Gọi số học sinh của ba lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c. Vì số học sinh của ba lớp tỉ lệ với các số 8; 9; 10 nên ta có :GiảiBài tập : Cho ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3; 4; 5 và a - b + c = 24. Tìm ba số a, b, c?. Bạn Lan giải như sau, hỏi bạn Lan giải đúng hay sai? Giải : Vì theo đề bài ba số a, b, c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 nên ta có:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:Bạn Lan giải saiTừ :Lời giải đúng: Vì ba số a,b,c lần lượt tỉ lệ với ba số 3;4;5 ta có:Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:Từ: Cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhauĐúngSai X X X X Cho dãy tỉ số bằng nhau: Cách nào sau đây áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau đúng, cách nào áp dụng sai ? Hãy điền dấu “x’’ vào ô thích hợp?Ghi nhớ : Từ: Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: (Giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)1.Học thuộc tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau 2.Làm các bài taäp 55; 56; 57(SGK/Trang 30).HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØTìm hai số x và y, biết: x:2 = y:(-5) và x - y = -7 Theo đề bài : x: 2 = y: (-5) và x- y= -7 Hướng dẫn bài : 55 tr30-SGK Suy ra: và x - y = -7 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. Ta có: Hướng dẫn bài : 56 tr30-SGKGọi a (m) là chiều rộng của hình chữ nhật b (m) là chiều dài của hình chữ nhật Theo đề toán và Ta có : và Tiết học kết thúcXin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo cùng các em học sinh 

File đính kèm:

  • pptTINH_CHAT_CUA_day_ti_so_bang_nhau.ppt