Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 27 – Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài toán 1

Bài toán 2

Cho 3 đại lượng x , y , z . Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z , biết rằng :

và y tỉ lệ nghịch , y và z cũng tỉ lệ nghịch .

x và y tỉ lệ nghịch , y và z tỉ lệ thuận .

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 27 – Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
HỘI GIẢNGNgười trình bày : Trần Thị Tuyết HàKÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNGTiết 27 – BÀI 4MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHTrường : THCS Chi Lăng1/ Thế nào là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch? Nêu tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ ghịch?2/ Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 30. Thì khi đó x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là:a. – 30 b. – 1/30 c. 30 d. 1/30 * AÙp duïng:Cho bieát x vaø y laø hai ñaïi löôïng tæ leä nghòch. Tính .x-62y31,5- 14KIỂM TRA BÀI CŨNếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức hay xy = a (a là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a. Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ) Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1) Bài toán 1.Một người đi từ A đến B hết 2 giờ. Hỏi người đó đi từ B về A hết bao nhiêu giờ nếu vận tốc đi từ B về A bằng 0,5 lần vận tốc đi từ A đến B?v2t2vtv1t1 Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào?=2 Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1. Bài toán 12. Bài toán 2Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày , đội thứ hai trong 6 ngày , đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy.Đội 1 Đội 2 Đội 3Đội 4Số máySố ngày461012x1x2 x3 x4 Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào? Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1) Bài toán 12) Bài toán 2 Nhận xét: x tỉ lệ nghịch với y thì x tỉ lệ thuận với 1yCách phát biểu và lời giải khác về bài toán 2:Chia số 36 thành 4 phần tỉ lệ với các số: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH1) Bài toán 12) Bài toán 2? Cho 3 đại lượng x , y , z . Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z , biết rằng :a) x và y tỉ lệ nghịch , y và z cũng tỉ lệ nghịch .Lời giải :x và y tỉ lệ nghịch , suy ra:y và z tỉ lệ nghịch , suy ra:Vậy x tỉ lệ thuận với z (hệ số tỉ lệ là )b) x và y tỉ lệ nghịch , y và z tỉ lệ thuận .Lời giải :x và y tỉ lệ nghịch , suy ra:y và z tỉ lệ nghịch , suy ra: x = abzVậy x tỉ lệ nghịch với z (hệ số tỉ lệ là )ababy = bz(1)(2)Thay (2) vào (1) ta có:(3)(4)Thay (4) vào (3) ta có:Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHLUYỆN TẬP CỦNG CỐBài 18 – SGK ( 61)Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian? Bài toán cho những đại lượng nào? Bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào? Những đại lượng này có sự tương quan như thế nào ? Tóm tắt đề toán : Vận dụng tính chất nào để giải được bài toán một cách hợp lý ? Hướng dẫn giải:Số người Thời gian (h)Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHBài 18 – SGK ( 61)Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?Lời giải:LUYỆN TẬP CỦNG CỐGọi thời gian 12 người làm cỏ hết cánh đồng là:  (h) Vì số người với số ngày hoàn thành công việc nên ta có: 3 . 6= ..= =.Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết . giờ. tỉ lệ nghịch1,5121,5HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ- Về nhà xem lại cách giải bài toán về tỉ lệ nghịch. Biết chuyển từ toán chia tỉ lệ nghịch sang chia tỉ lệ thuận .- Ôn tập đại lượng tỉ lệ thuận ; tỉ lệ nghịch .- Bài tập về nhà : 	16 , 17 , 18 SGK trang 61	25 , 26 , 27 SBT trang 46Tiết 27 Bài 4: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCHBài 17 – SGK ( 61)Hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau . Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau :X1- 810y8- 41,6Theo bài ra ta có : x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau x. y = 10 .1,6x. y = 16Từ đó ta có : x = y = 16y16xHƯỚNG DẪN:Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh.Chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoÎ .Chóc c¸c em häc sinh chăm ngoan, häc giái.

File đính kèm:

  • ppttiet27thao_giang_truong.ppt