Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 53 - Bài 3: Đơn thức

2. ĐƠN THỨC THU GỌN

Là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.

Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.

Trong các đơn thức sau, đơn thức nào là đơn thức thu gọn?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 53 - Bài 3: Đơn thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA BÀI CŨ	Thế nào là biểu thức đại số? Cho ví dụ.Cho các biểu thức đại số:4xy2,3 – 2y,10x+ y,5(x + y),2 x2y,2y,5,xHãy sắp xếp các biểu thức trên thành 2 nhóm.Những biểu thức có chứa phép cộng, phép trừNhững biểu thức còn lạiTiÕt 53 - Bµi 3:®¬n thøc1)ĐƠN THỨC:SỐBIẾNTÍCH GIỮA SỐ VÀ BIẾN4xy2,2 x2y,2y,5,x,Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến .C)Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?b) 9 x2yz c) 15,5 a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + yBiểu thức nào sau đây không phải là đơn thức?là đơn thức không* Chú ý: Số 0 được gọi là đơn thức không.e) 2xy2a) 0b) 2x2y3.3xy2d) 4x + ye)10x3y6Đơn thức chưa được thu gọnĐơn thức thu gọn.2. ĐƠN THỨC THU GỌNXét đơn thức:10x3y6HỆ SỐPHẦN BIẾN SỐBIẾN Là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên luỹ thừa với số mũ nguyên dương.* Đơn thức thu gọn gồm 2 phần: phần số và phần biến.4xy2,2 x2y,2y,5,xTrong các đơn thức sau, đơn thức nào là đơn thức thu gọn?xyz345345BËc cđa x5y4z3 lµ : 5+ 4 + 3 = 12123. BẬC CỦA ĐƠN THỨC: Bậc của đơn thức có hệ số khác 0 là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.* đơn thức 3x2yz4 có bậc là .* số 4 là đơn thức có bậc là ..* số 0 là đơn thức có bậc là ..70không có bậcCho hai biểu thức: A = 32167 B = 34166Tính tích của A và B ?A . B = (32167). (34166) = ( 32.34).( 167.166) = 36.16134. NHÂN HAI ĐƠN THỨC:y4xx2xx2)(4. NHÂN HAI ĐƠN THỨC:Nhân 2 đơn thức: 2x2yvà 9xy42y9y4.=.(())29y())(=18x3y5- Hệ số nhân hệ số- Phần biến nhân với phần biếnTính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được: BÀI TẬP VỀ NHÀ * BT 14 trang 32 Sgk. * BT 13 ; 17 ; 18 trang 11 trang 12 SBT * Đọc trước bài “ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG” HƯỚNG DẪN BT 14/32 Sgk Hãy viết các đơn thức với biến x , y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1 

File đính kèm:

  • pptT53 DS7 Don thuc.ppt