Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng - Trường THCS Hồng Hà

Trò chơi thi viết nhanh ; Mỗi nhóm cử 4 học sinh.

+Nhóm trưởng viết một đơn thức bậc ba với hai biến .

+Sau đó mỗi thành viên trong nhóm mình viết tiếp một đơn thức đồng dạng với nó.

+Nhóm trưởng sẽ cộng các đơn thức mà các thành viên trong nhóm mình viết .

+Nhóm nào tính nhanh và đúng sẽ giành chiến thắng .

 

ppt9 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Thiết kế bài giảng Đại số 7 - Tiết 54: Đơn thức đồng dạng - Trường THCS Hồng Hà, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Người dạy :Nguyen Thi Kim AnhTrường THCS : Hồng Hà.BµI GI¶NG TO¸N 7 M¤N : §¹I SèKiểm tra bài cũ: Câu 1: - Thế nào là đơn thức - Tìm những biểu thức không phải là đơn thức A . 2x2y3 ; B. x2(y-1).z ; C. 2x2y 3x3z ; D. 2+5x ; E .Câu 2: - Thu gọn đơn thức : 3x2y x3y2z -- Xác định hệ số và phần biến sau khi thu gọn . Đáp án : + Đơn thức sau khi thu gọn là : 3x5y3z + Hệ .số của đơn thức sau khi thu gọn là 3 + Phần biến là : x5y3zDEBTiết 54: ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNGKhi nào các đơn thức được coi là đồng dạng với nhau ?1- ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG:?1 . Cho đơn thức 3x2yz . a. Hãy viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho. b. Hãy viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.a. 5x2yz ; - 6x2yz ;Là những đơn thức đồng dạng . b. 5xy2z ; - 2xy ; 7xyz3Không phải là những đơn thức đồng dạng .Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến * Chú ý : Các số khác 0 được coi là đơn thức đồng dạng . VD : 3 = 3x0y0 5 = 5x0y0 Vậy 3 và 5 là hai đơn thức đồng dạng?. Ai đúng ?. Khi thảo luận nhóm : , bạn Sơn nói ; “0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng “. Bạn Phúc nói: “Hai đơn thức trên không phải là hai đơn thức đồng dạng “. Ý kiến của em ? Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng : xy2 ; - 2xy2 ; x2y ; Đáp án : * x2y* -2xy2 ; xy2 ; Đáp án : Bạn Phúc nói đúng (vì hai đơn thức này có phần biến khác nhau );;;;2. Céng – trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng . *Cho hai biểu thức số . A. 2.72.55 và B . 72.55 . Hãy tính A + B ? *V D 1 : Cộng hai đơn thức 3x2y và x2y 3x2y + x2y = (3+1) x2y = 4x2y *VD2 : Trừ hai đơn 5xy2 và 7xy2 5xy2 – 7xy2 = Muốn cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng , ta cộng (hay trừ ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến. A +B = 2 . 72 .55 + 72 .55= ( 2+1 ) . 72 .55 = 3 .72 .55 ( 5 – 7 ) x y2 =- 2xy2?. Tính tổng của ba đơn thức sau : xy3 ; 5xy3 ; -7xy3 Đáp án : xy3 + 5xy3 – 7xy3 = (1+5-7) xy3 = - xy3 C1. V 2x2 + 3x2 – . = C2 Ư .5xy +xy - C3 .N . x2 + C 4. H .xy -3xy +5xy C5 . Ă .7y2z3 +(-7y2z3) C6 . U . -6x2y - 6x2 yC7 Ê . 3xy2 -(-3xy2) C 8 L . 6xy2 0 3xy-12x2yĐố :Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho đường phố ở thủ đô Hà Nội . Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng hoặc hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào dưới kết quả được cho bởi bảng sau : L	 Ê	V	Ă N H	 Ư	 U= 3xy= -12x2y= 0= 6xy2===Trò chơi thi viết nhanh ; Mỗi nhóm cử 4 học sinh. +Nhóm trưởng viết một đơn thức bậc ba với hai biến .+Sau đó mỗi thành viên trong nhóm mình viết tiếp một đơn thức đồng dạng với nó. +Nhóm trưởng sẽ cộng các đơn thức mà các thành viên trong nhóm mình viết .+Nhóm nào tính nhanh và đúng sẽ giành chiến thắng .H D V N : +Biết cách nhận biết các đơn thức đồng dạng +Biết cách cộng trừ các đơn thức đồng dạng. +B T V N : 16 ; 17 ; 21 . (S G K T 35-36 ). 21; 22 ;23 . (S B T – T12-13 ) .Cách tính điểm : * Mỗi thành viên trong nhóm viét đúng đơn thức đồng dạng với đơn thức mà nhóm trưởng viết được ( 10điểm ) * Tính tổng đúng ( 10điểm ) * Sáng tạo , các đơn thức đa dạng ( 10 điểm ) * Nhóm nào nhanh , chính xác ( 10 điểm ) (Điểm tối đa 70 điểm ) Cám ơn các thầy cô giáo đã tới dự

File đính kèm:

  • ppttiet_54don_thuc_dong_dang.ppt