Tiết 12 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Thực hiện các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng.

 Cộng, trừ các căn thức đồng dạng

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Tiết 12 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kiểm tra bài cũ Câu1: Điền vào chỗ (…) để hoàn thành các công thức Câu 2: Rút gọn các biểu thức sau Với A….;B…. Với A….;B…. Với B…. Với AB….và B…. 1 2 3 4 5 Với A ≥ 0; B ≥ 0 Với A ≥ 0; B > 0 Với B ≥ 0 Với AB ≥ 0và B ≠ 0 Ví dụ 1: Dạng rút gọn biểu thức Rút gọn với a > 0. Giải: ?1 Rút gọn với Phương pháp giải Thực hiện các phép tính, các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai để làm xuất hiện các căn thức đồng dạng. Cộng, trừ các căn thức đồng dạng Ví dụ 2: Dạng chứng minh đẳng thức Chứng minh đẳng thức ?2 Chứng minh đẳng thức Với a > 0, b > 0. Giải: Phương pháp giải Thực hiện các phép biến đổi căn thức và các hằng đẳng thức đáng nhớ để biến đổi vế trái bằng vế phải hoặc vế phải bằng vế trái của đẳng thức Biến đổi vế trái, ta có Ví dụ 3: Dạng tổng hợp Cho biểu thức Với a > 0 và a/ Rút gọn biểu thức P. b/ Tìm giá trị của A để P 0 và a/ Rút gọn biểu thức P. b/ Tìm giá trị của A để P 0 và a ≠ 1 nên P < 0 khi và chỉ khi Từ các ví dụ trên các em hãy đề xuất các bước để giải một bài toán Rút gọn tổng hợp Rút gọn các biểu thức sau: Thực hiện bài tập sau Cho biểu thức Rút gọn biểu thức B. Tìm x sao cho B có giá trị là 16. với Hãy chọn kết quả đúng Rút gọn biểu thức : Có kết quả là Đáp số khác Giá trị của biểu thức Bằng Đáp số khác Hướng dẫn học ở nhà Làm các bài tập trong SGK và SBT Cần ôn lại: Cách đặt nhân tử chung. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, vào trong dấu căn. Khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu. Điều kiện xác định của căn thức, của biểu thức. Quy đồng mẫu thức các phân thức. 

File đính kèm:

  • pptRut gon bieu thuc toan 9.ppt