Tiết 8. Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam

 Giai đoạn cacboxil hóa (cố định CO2):
3 RiDP + 3 CO2  6 APG
 Giai đoạn khử với sự tham gia của 6ATP và 6NADPH:
6APG  6AlPG
 Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP và tạo đường với sự tham gia của 3 ATP:
5AlPG  3RiDP
1AlPG  Tham gia tạo C6H12O6
Phương trình tổng quát:
12 H2O + 6 CO2 + Q (năng lượng ánh sáng) 
C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

ppt9 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 21/05/2015 | Lượt xem: 3491 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Tiết 8. Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và cam, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Pha sáng diễn ra ở đâu? Nguyên liệu, sản phẩm của pha sáng ? Khái niệm pha sáng? I. THỰC VẬT C31.Pha sáng -Pha sáng: Diễn ra trên màng tilacoit, giống nhau ở các thực vật. - Nguyên liệu, sản phẩm:- Quang phân li nước lấy H+ và thải oxi, biến đổi quang năng thành hóa năng trong ATP, NADPH cung cấp cho pha tối quang hợp. - Phương trình tổng quát:12H2O + 18ADP + 18Pvô cơ + 12NADP+  18ATP + 12NADPH + 6O2 THỰC VẬT C32.Pha tối (pha cố định CO2) -Pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu? THỰC VẬT C32.Pha tối (pha cố định CO2) Pha tối: Diễn ra trong chất nền (stroma), khác nhau giữa các nhóm thực vật C3, C4, CAM. Thực vật C3 pha tối thực hiện bằng chu trình Canvin Chu trình Canvin có thể chia thành những giai đoạn nào? -▼ Chỉ ra các điểm mà tại đó sản phẩm của pha sáng đi vào chu trình Canvin?Sản phẩm tạo ra từ pha tối? Giai đoạn cố định CO2 Ribulôzơ – 1,5 – đi Photphat APG RiDP Axit Photpho Glixêric AlPG Alđêhit Photpho Glixêric CO2 AlPG C6H12O6 Giai đoạn khử Giai đoạn tái sinh chất nhận CHU TRÌNH CANVIN (C3) ATP + NADPH ATP T bột, aa, prô, lipit.. Chu trình Canvin gồm 3 giai đoạn chính: Giai đoạn cacboxil hóa (cố định CO2):3 RiDP + 3 CO2  6 APG Giai đoạn khử với sự tham gia của 6ATP và 6NADPH:6APG  6AlPG Giai đoạn tái sinh chất nhận RiDP và tạo đường với sự tham gia của 3 ATP: 5AlPG  3RiDP 1AlPG  Tham gia tạo C6H12O6Phương trình tổng quát:12 H2O + 6 CO2 + Q (năng lượng ánh sáng)   C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O *Hoạt động 3- Thảo luận nhóm- Chia nhóm HS- 2 bàn/ nhóm- Giao nhiệm vụ(theo PHT), thời gian thảo luận(5 phút) 

File đính kèm:

  • pptQuang hop o cac nhom TV C3 C4 CAM.ppt