Tin học - Bài 7: Sử dụng phần mềm mario luyện để gõ phím

+ Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để gõ phím gồm:

1- Home Row Only: Chỉ luyện tập các phím ở hàng cơ sở.

2-Add Top Row: Bài luyện thêm các phím hàng trên

3- Add Bottom Row: Bài luyện thêm các phím hàng dưới.

4. Add numbers: Bài luyện thêm các phím ở hàng phím số.

5. Add Symbols: Bài luyện thêm các phím ký hiệu.

6. All Keyboard: Bài luyện tập kết hợp toàn bộ bàn phím

 

ppt11 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 04/10/2016 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Tin học - Bài 7: Sử dụng phần mềm mario luyện để gõ phím, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 7 sử dụng phần mềm mario luyện để gõ phím 1. Giới thiệu phần mềm Mario - Là phần mềm được sử dụng để luyện gõ bàn phím bằng mười ngón.- Màn hình chính của phần mềm sau khi khởi động như sau:+ Bảng chọn File: Các lệnh hệ thống+ Bảng chọn Student: Cài đặt thông tin học sinh.+ Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để gõ phím 1. Giới thiệu phần mềm Mario+ Bảng chọn Lessons: Lựa chọn các bài học để gõ phím gồm:1- Home Row Only: Chỉ luyện tập các phím ở hàng cơ sở.2-Add Top Row: Bài luyện thêm các phím hàng trên3- Add Bottom Row: Bài luyện thêm các phím hàng dưới.4. Add numbers: Bài luyện thêm các phím ở hàng phím số.5. Add Symbols: Bài luyện thêm các phím ký hiệu.6. All Keyboard: Bài luyện tập kết hợp toàn bộ bàn phím2. Luyện tậpa. Đăng ký người luyện tập- Trình tự đăng ký như sau:+ Bước 1: Khởi động phần mềm bằng cách nháy đúp lên biểu tượng của phần mềm.+ Bước 2: Gõ phím W hoặc nháy chuột tại mục Student sau đó chọn dòng New + Bước 3: ở ô New student name: Nhập tên của em vào đó. Sau đó ấn Enter+ Bước 4: Sau đó ấn nút Done.2. Luyện tậpb. Nạp tên người luyện tập- Ta có thực hiện nạp tên theo các bước sau:+Bước 1: Gõ phím L hoặc nháy chuột tại mục Student sau đó chọn dòng Load.+Bước 2: Nháy chuột để chọn tên.+Bước 3: Nháy nút Done2. Luyện tậpc. Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.- Sử dụng tiêu chuẩn WPM (Word per minute-số lượng từ gõ đúng TB/Phút ) để đánh giá khả năng gõ phím.2. Luyện tậpc. Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập.- Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập theo các bước.+ Bước 1: Gõ phím E hoặc nháy chuột tại mục Student sau đó chọn dòng Edit.+ Bước 2:Tại dòng Goal WPM nháy chuột sửa giá trị sau đó ấn enter.+ Bước 3: Nháy chuột để chọn người dẫn đường.+ Bước 4: Nháy nút Done2. Luyện tậpd. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím- ứng với mỗi bài học có 4 mức luyện tập+Mức 1: Mức dễ+Mức 2: Mức trung bình WPM cần đạt được là 10.+Mức 3: Mức luyện tập nâng cao, WPM cần đạt được là 30.+Mức 4: Mức luyện tập tự do.2. Luyện tậpd. Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím- Thực hiện các bước sau để thực hiện lựa chọn bài luyện tập.+ Bước 1: Nháy vào Lessons để chọn các bài luyện tập+ Bước 2: ấn phím từ 1-4 hoặc nháy chuột để chọn mức luyện tập.2. Luyện tậpe. Luyện gõ bàn phím- Gõ theo hướng dẫn- Gõ chính xác.*Lưu ý:- Key typed: Số ký tự đã gõ- Errors: Số lần gõ lỗi- Word/Min: WPM đạt được của bài- Goal WPM: WPM cần đạt được- Accuracy: Tỷ lệ gõ đúng- Lesson Time: Thời gian luyện tập.2. Luyện tậpg. Thoát khỏi phần mềm- Nhấn phím Q hoặc nhấn File/Quit

File đính kèm:

  • pptluyen_go_10_ngon_bang_Mario.ppt