Tin học - Tệp và quản lí tệp

Tệp và thư mục

Tệp và tên tệp

Tệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 12/10/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Tin học - Tệp và quản lí tệp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Hãy quan sát và cho biết thư viện trường học quản lí sách như thế nào ? Mỗi quyển sách là một tập hợp thông tin có liên quan đến nhau được đóng thành quyển với một tên sách. Ví dụ: Tin học 10 , Đại số 10... Các cuốn sách được phân loại và xếp lên các giá theo đúng trình tự lôgic. Ví dụ:Thư việnTự nhiênXã hộiTham khảoKhối 11Khối 10Khối 12Tin học 10Đại số 10Thông tin lưu trên bộ nhớ ngoài được tổ chức như thế nào?1. Tệp và thư mục a. Tệp và tên tệp Tên tệp gồm hai phần: Phần tên ã Phần mở rộngKhông được dùng các kí tự sau trong tên tệp: \ / : * ? ” |Ví dụ: 	Baitap.pas 	Vanban.docTệp, còn gọi là tập tin, là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có một tên để truy cập. B11. Tệp và quản lí tệpVớ dụ về cỏc tệp Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành WINDOWS Phần tên (Name): Không quá 255 kí tự. Phần mở rộng (Extension): Không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp.Ví dụ: 	 Bai_tap_chuong1.DOC 	Quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành MS-DOS Phần tên (Name): Không quá 8 kí tự.Phần mở rộng (Extension): Có thể có hoặc không, nếu có không quá 3 kí tự.Tên tệp không được chứa dấu cách. C:\>_Ví dụ: 	 Thi.PAS	BT1/5.PAS, THO.DOCTHI.DBF, QL.XLStin hoc.txtBAITAP.DOC.COMPhanDinhPhung.xlsChỉ xem tên nào đúng, tên nào sai?Tên đúng:THO.DOCTHI.DBF QL.XLStin hoc.txtPhanDinhPhung.xlsTên Sai:BT1/5.PASBAITAP.DOC.COMEm hãy kể những tên tệp hợp lệ với HĐH Windows mà không hợp lệ với HĐH MS-DOS? Đáp án:tin hoc.txtPhanDinhPhung.xls PASDOC XLS FLA PPt DBFVui học: Chọn phần mở rộng tương ứng với chương trìnhb. Thư mụcĐể quản lí các tệp được dễ dàng, hệ điều hành tổ chức lưu trữ tệp trong các thư mục. Mỗi đĩa có một thư mục tạo tự động gọi là thư mục gốc. Quan sát và cho biết tên thư mục gốc của các ổ đĩaThư mục gốcTrong mỗi thư mục, có thể tạo những thư mục khác gọi là thư mục con. Mỗi thư mục có thể chứa các tệp và thư mục con. Trong một thư mục không chứa các tệp cùng tên và các thư mục con cùng tên. Sơ đồ dạng cây các tệp và thư mục Thư mục chứa thư mục con được gọi là thư mục mẹ. Tên thư mục được đặt theo quy cách đặt phần tên của tệp.c. Đường dẫn (Path)C:\games\iq\iq.EXE C:\hoc\FOXLà đường chỉ dẫn đến tệp, thư mục theo chiều đi từ thư mục gốc đến thư mục chứa tệp và sau cùng đến tệp. Trong đó tên các thư mục và tên tệp phân cách nhau bởi kí tự “\”.Em hãy chỉ đường dẫn tới tệp IQ.EXE, đường dẫn tới thư mục FOX?2. Hệ thống quản lí tệp Là một thành phần của hệ điều hành có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng thực hiện việc đọc/ghi thông tin trên bộ nhớ ngoài và đảm bảo chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập đến các địa chỉ.Các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp:Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao.Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin.Độc lập giữa phương án lưu trữ và phương pháp xử lí.Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả.Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.Các thao tác quản lí tệp thường dùngTạo thư mục, đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển tệp/thư mục, xem nội dung tệp, tìm kiếm tệp/thư mục ... 

File đính kèm:

  • pptCACH_QUAN_LY_TEP.ppt