Toán 10 - Ôn tập tọa độ vectơ – Tọa độ điểm

• Dự kiến chia nhóm.

• Giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Mỗi nhóm 2 câu.

• Giáo viên phân tích để học sinh hiểu cách chuyển đổi ngôn ngữ hình học sang ngôn ngữ tọa độ

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 18/09/2019 | Lượt xem: 88 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Toán 10 - Ôn tập tọa độ vectơ – Tọa độ điểm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ÔN TẬPTỌA ĐỘ VECTƠ – TỌA ĐỘ ĐIỂM ĐỀ BÀIHOẠT ĐỘNG 1HOẠT ĐỘNG 2HOẠT ĐỘNG 3HOẠT ĐỘNG 4HOẠT ĐỘNG 5CỦNG CỐBÀI TẬP VỀ NHÀKẾT THÚCLỚP 10MỤC TIÊUMỤC TIÊUVề kiến thức: Củng cố, khắc sâu kiến thức về tọa độ của điểm, tọa độ của vectơ, biểu thức tọa độ các phép toán vectơ.Về kỹ năng: Rèn kỹ năng chuyển đổi giữa hình học tổng hợp - tọa độ - vectơ.	Thành thạo các phép toán về tọa độ.Về tư duy: Bước đầu hiểu được việc đại số hóa hình học.Về thái độ: Bước đầu hiểu được ứng dụng của tọa độ trong giải toán.ĐỀ BÀI Trong hệ Oxy, cho 3 điểm M(1; 1); N(7; 9); P(5; –3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC; CA; AB của tam giác ABC.2.Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.3.	Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.4.	Tính chu vi tam giác ABC.5.	Xác định tọa độ điểm D là chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.6.	Xác định tọa độ điểm E là chân đường phân giác ngoài kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC.1.Xác định tọa độ các vectơ:HÌNH VẼABCyxOM113P5N79HOẠT ĐỘNG IĐọc đề bài và nêu thắc mắc.Định hướng cách giải quyết.ĐỊNH HƯỚNGCÁCH GIẢI QUYẾTDự kiến chia nhóm.Giao nhiệm vụ cho từng nhóm. Mỗi nhóm 2 câu.Giáo viên phân tích để học sinh hiểu cách chuyển đổi ngôn ngữ hình học sang ngôn ngữ tọa độHOẠT ĐỘNG II Tìm tọa độ các vectơ:HOẠT ĐỘNG IIIXác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.HOẠT ĐỘNG IV Xác định tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.HOẠT ĐỘNG V Thành lập Bảng chuyển đổi giữa:HÌNH HỌC–VECTƠ–TỌA ĐỘSTTTỔNG HỢPVECTƠTỌA ĐỘ1Điểm MĐiểm MM(x; y)2M là trung điểm đoạn AB3G là trọng tâm tam giác ABCBẢNG CHUYỂN ĐỔICỦNG CỐ Tự thay số và làm lại các hoạt động trên.BÀI TẬP VỀ NHÀ Tự hoàn thiện các câu còn lại trong bài tập.XIN CHÂN THÀNH 

File đính kèm:

  • pptOn_tap_toa_do_Toan_10.ppt
Bài giảng liên quan