Toán học 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

1. Bài toán 1.

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3.

Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5 g.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Toán học 7 - Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhiệt liệt chào mừng các Thầy các Cô và các Em GV thực hiện : Trương Thị Thu NhànTrường THCS: Lý Tự Trọngkiểm tra bài cũHS1: Chữa bài 1a, b (SGK/ 53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.b) Hãy biểu diễn y theo x.1. Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận? 2. Phát biểu tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận? Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y = k . x (với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì: a) Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.b) Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.=y3x3=y1x1y4x4y2x2==. . . = ky1y2=x1x2y1y3=x1x3y2y4=x2x4; . . .;;kiểm tra bài cũHS1: Chữa bài 1a, b (SGK/ 53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.b) Hãy biểu diễn y theo x.1. Định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận? 3. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:x-3-1125y-462-2-102. Phát biểu tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận? kiểm tra bài cũHS1: Chữa bài 1a, b (SGK/ 53)Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4.a) Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x.b) Hãy biểu diễn y theo x.Đáp án: a) Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên: y = k . x 4 = k . 6 k = 4 : 6 k =23Vậy y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệk =2323b) y = . xmột số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1. Hai thanh chì có thể tích là 12cm3 và 17cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5g?Tóm tắt: V1 = 12cm3 V2 = 17cm3m2 – m1 = 56,5 gm1 = ?, m2= ?Bài toán cho biết điều gì? Hỏi ta điều gì?Hãy tóm tắt bài toán?Khối lượng và thể tích là hai đại lượng có quan hệ với nhau như thế nào?Nếu gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m1 (g) và m2 (g) thì ta có tỉ lệ thức nào?m1 và m2 còn có quan hệ gì?Chúng ta có thể áp dụng kiến thức nào để tìm m1, m2?một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1.Tóm tắt: V1 = 12cm3 V2 = 17cm3m2 – m1 = 56,5 gm1 = ?, m2= ?Giải:Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m1 (g) và m2 (g).m112m217=Do khối lượng và thể tích của vật là hai đai lượng tỉ lệ thuận với nhau nên m112m217=áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m2 – m117-12==56,5511,3=m11211,3=m1 = 12 . 11,3 = 135,6m21711,3=m2 = 17 . 11,3 = 192,1Vậy hai thanh chì có khối lượng là: 135,6g và 192,1g.một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1.Giải:Gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là m1 (g) và m2 (g).m112m217=Do khối lượng và thể tích của vật là hai đai lượng tỉ lệ thuận với nhau nên m112m217=áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m2 – m117-12==56,5511,3=m11211,3=m1 = 12 . 11,3 = 135,6m21711,3=m2 = 17 . 11,3 = 192,1Vậy hai thanh chì có khối lượng là: 135,6g và 192,1g.Các em đã vận dụng những kiến thức nào để giải bài toán trên?một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1.Tóm tắt: V1 = 10cm3 V2 = 15cm3m1 + m2 = 222,5 gm1 = ?, m2= ??1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5 g.Hãy tóm tắt bài toán?So sánh bài toán 1 và ?1Hãy lập công thức biểu thị mối quan hệ giữa m1 và m2?một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1.Đáp án:Gọi khối lượng của hai thanh kim loại đồng chất lần lượt là m1 (g) và m2 (g).Do khối lượng và thể tích của vật là hai đai lượng tỉ lệ thuận với nhau nên m110m215=áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:m110m215=m1 + m210+15==222,5258,9= m110 8,9=m1 = 10 . 8,9 = 89m210 8,9=m2 = 15 . 8,9 = 133,5Vậy hai thanh kim loại có khối lượng là: 89g và 133,5g.Tóm tắt: V1 = 10cm3 V2 = 15cm3m1 + m2 = 222,5 gm1 = ?, m2= ??1một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận1. Bài toán 1.Tóm tắt: V1 = 10cm3 V2 = 15cm3m1 + m2 = 222,5 gm1 = ?, m2= ??1Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10cm3 và 15cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5 g. Chú ý : Bài toán ?1 còn được phát biểu đơn giản dưới dạng: Chia số 222,5 thành hai phần tỉ lệ với 10 và 15.một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận2. Bài toán 2. Tam giác ABC có số đo các góc là , , lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo các góc của ABC.ABC?2Hãy vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán 2.Hãy tóm tắt bài toán?Hãy lập công thức biểu thị mối quan hệ giữa ba góc của ABC?một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận2. Bài toán 2. Tam giác ABC có số đo các góc , , lần lượt tỉ lệ với 1, 2, 3. Tính số đo các góc của ABC.ABCGọi số đo các góc của ABC lần lượt là A, B, C.Theo bài ra ta có và A + B + C = 1800A1C3B2==áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:=A1C3B2===A + B + C1 + 2 + 3=18006300A1=300A = 1 . 300 = 300B2=300B = 2 . 300 = 600C3=300C = 3 . 300 = 900Vậy các góc của ABC lần lượt là 300, 600, 900 Đáp án:củng cố - luyện tậpBài 5: (SGK/55) Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không nếu:x12345y918273645x12569y1224607290=y3x3=y1x1y4x4y2x2== 9y5x5=x và y tỉ lệ thuận vì:=605=121726242=909≠x và y không tỉ lệ thuận vì:củng cố - luyện tập Bài tập: Năm nay Bảo 15 tuổi, bố của Bảo 45 tuổi ( gấp 3 lần tuổi Bảo). Gọi tuổi của bố Bảo là y, tuổi của Bảo là x, ta có: y = 3x. Nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 có đúng không? Vì sao? Năm sau Bảo 16 tuổi thì bố Bảo 46 tuổi , khi đó: y ≠ 3 . x. Vậy nói rằng tuổi của bố Bảo tỉ lệ thuận với tuổi của Bảo theo hệ số tỉ lệ là 3 là không đúng. hướng dẫn về nhà- Ôn lại bài.- Làm các bài tập 6, 7, 8, 9, 10 (SGK/55, 56)Cảm ơn các Thầy các Cô và các Em GV thực hiện : Trương Thị Thu NhànTrường THCS: Lý Tự Trọng

File đính kèm:

  • pptmot_so_bai_toan_ve_dai_luong_ti_le_nghich.ppt