Tuần 9 - Tiết 20. Sự xác định đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn

?1. Điểm H nằm bên ngoài đường tròn, điểm K nằm bên trong đường tròn. Hãy so sánh góc OKH và góc OHK?

Có vô số đường tròn đi qua 2 điểm.

Tâm của chúng nằm trên một đường thẳng

 

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhminh | Ngày: 22/05/2015 | Lượt xem: 1068 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Tuần 9 - Tiết 20. Sự xác định đường tròn. tính chất đối xứng của đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Một con trâu ở vị trí A, bị buộc dây thừng vào cọc B. Nếu muốn gặm cỏ ở xa (Dây thừng luôn căng) thì con trâu đi thành hình gì? Trâu Cọc Chương II- ĐƯỜNG TRÒN Mặt trống đồng (Văn hoá Đông Sơn) Đường tròn, đường kính và dây cung Đường thẳng và đường tròn. Tiếp tuyến Vị trí tương đối giữa 2 đường tròn Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 1. Nhắc lại về đường tròn: * Định nghĩa: Đường tròn tâm O bán kính R (R>0) là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R M ∈ (O; R)  OM = R M nằm trong đường tròn  OM R Kí hiệu: (O;R) hoặc (O) Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN ?1. Điểm H nằm bên ngoài đường tròn, điểm K nằm bên trong đường tròn. Hãy so sánh góc OKH và góc OHK? 1. Nhắc lại về đường tròn: 2. Cách xác định đường tròn: Nêu những cách xác định 1 đường tròn đã biết? ?2. Cho 2 điểm A và B. a) Hãy vẽ các đường tròn đi qua 2 điểm đó. b) Có bao nhiêu đường tròn như vậy? Tâm của chúng nằm trên đường nào? A . .B Có vô số đường tròn đi qua 2 điểm. Tâm của chúng nằm trên một đường thẳng Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN ?3. Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng. Hãy vẽ đường tròn đi qua 3 điểm đó. A . . B . C O Từ kết quả trên hãy rút ra kết luận? * Chú ý: SGK – Tr 98 1. Nhắc lại về đường tròn: 2. Cách xác định đường tròn: 3. Tâm đối xứng: ?4. Cho đường tròn (O), A là 1 điểm bất kì thuộc đường tròn. Vẽ A’ đối xứng với A qua điểm O. Chứng minh rằng điểm A’ cũng thuộc đường tròn (O). Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó. Qua 3 điểm thẳng hàng vẽ được mấy đường tròn? Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 1. Nhắc lại về đường tròn: 2. Cách xác định đường tròn: 3. Tâm đối xứng: 4. Trục đối xứng: ?5. Cho đường tròn (O), AB là 1 đường kính bất kì và C là 1 điểm thuộc đường tròn. Vẽ C’ đối xứng với C qua AB. Chứng minh rằng điểm C’ cũng thuộc đường tròn Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn. A B C C’ O H ?5. Xét vuông OHC và vuông OHC’ có: OH chung HC = HC’  OHC =  OHC’ (2 cạnh góc vuông) OC’ = OC = R C’ ∈(O;R) Tuần 9. Tiết 20. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Học bài, làm các bài tập 1, 2, 3 (Trang 99, 100) Chuẩn bị bài Luyện tập 

File đính kèm:

  • pptTiet 20 HH9.ppt