Bài giảng Âm nhạc Lớp 3 - Tiết 8, Ôn tập bài hát: Gà Gáy

TRÒ CHƠI BẮT CHIẾC TIẾNG GÀ KÊU.

MỖI TỔ SẼ CHỌN CỬ 1 BẠN BẮT

CHIẾC NHỮNG TIẾNG KÊU CỦA GÀ

MỖI TIẾNG ĐÚNG ĐẠT 1 ĐIỂM

“SAU KHI BẠN TRONG TỔ LÀM ĐÚNG

 CẢ TỔ SẼ PHẢI THỰC HIỆN LẠI

TIẾNG KÊU ĐÓ “

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Âm nhạc Lớp 3 - Tiết 8, Ôn tập bài hát: Gà Gáy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường TH Phu ̀ Đổng 
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ môn Âm nhạc 
lớp 3 
 Người thực hiện : Phạm Thùy Linh 
 Âm nhạc 
Kiểm tra bài cũ 
Xem tranh đoán bài hát 
¢m nh¹c 
TiÕt 8: 
¤n tËp bµi h¸t: Gµ G¸y 
D©n ca Cèng (Lai Ch©u) 
Lêi míi: Huy Tr©n 
H¸t kÕt hîp gâ ®Öm 
*H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch 
*H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp 
TËp biÓu diÔn bµi h¸t 
TRÒ CHƠI BẮT CHIẾC TIẾNG GÀ KÊU. 
MỖI TỔ SẼ CHỌN CỬ 1 BẠN BẮT 
CHIẾC NHỮNG TIẾNG KÊU CỦA GÀ 
MỖI TIẾNG ĐÚNG ĐẠT 1 ĐIỂM 
“ SAU KHI BẠN TRONG TỔ LÀM ĐÚNG 
 CẢ TỔ SẼ PHẢI THỰC HIỆN LẠI 
TIẾNG KÊU ĐÓ “ 
Tiết học đến đây kết thúc. 
 Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh sức khỏe ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_am_nhac_lop_3_tiet_8_on_tap_bai_hat_ga_gay.ppt