Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 4 - Bài: Trên chiếc bè

Trên chiếc bè

 Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường.

 Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại,làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng.

 Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 4 - Bài: Trên chiếc bè, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÍNH TẢ 
Trên chiếc bè 
 Trên chiếc bè 
 Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. 
	 Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại,làm một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng. 
	 Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. 
* Từ khó viết : 
Dế Trũi say ngắm 
 rủ nhau bèo sen 
trong vắt dưới đáy. 
: 
Hoạt động 2 
Hướng dẫn làm bài tập 
Bài tập 2: 
 Điền s hay x vào chỗ trống . 
 Năm nay em lớn lên rồi 
Không còn nhỏ íu như hồi lên năm 
 Nhìn trời, trời bớt a.ăm 
Nhìn .ao,.ao cách ngang tầm cánh tay. 
Bài tập 2: 
 Điền s hay x vào chỗ trống . 
 Năm nay em lớn lên rồi 
Không còn nhỏ x íu như hồi lên năm 
 Nhìn trời, trời bớt x a x ăm 
Nhìn s ao, s ao cách ngang tầm cánh tay. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_4_bai_tren_chiec_be.ppt