Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài: Lịch sự khi đến nhà người khác (Tiết 1)

GHI NHỚ:

 Khi đến nhà người khác cần phải cư xử lịch sự: gõ cửa hoặc bấm chuông, lễ phép chào hỏi chủ nhà,. Như thế mới là tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đạo đức Lớp 2 - Bài: Lịch sự khi đến nhà người khác (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Môn: Đạo đức lớp 2 
Thứ ngày tháng năm 20 Đạo đ ức 
Lịch sự khi đến nhà người khác 
( Tiết 1) 
Quan sát tranh 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Câu chuyện 
Đ ến chơi nh à bạn 
Thứ ngày tháng năm 20 Đạo đ ức 
Khi đến nhà Toàn , Dũng đã làm gì? 
Đ ập cửa , gọi ầm ĩ, thấy mẹ Toàn hỏi luôn 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Thứ ngày tháng năm 20 Đạo đ ức 
Trước việc làm của Dũng , mẹ Toàn có thái độ gì? 
Không hài lòng , nhắc nhở . 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Mẹ bạn Toàn đã nhắc nhở Dũng đ iều gì? 
Nhớ gõ cửa , bấm chuông , chào hỏi người lớn . 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Ngượng ngùng , nhận lỗi , vui chơi , cất đ ồ chơi gọn gàng vào tủ , chào mẹ Toàn khi về . 
Sau khi được nhắc nhở , bạn Dũng đó cú thỏi độ , cử chỉ thế nào ? 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Trước cử chỉ và hành vi của Dũng , mẹ Toàn có thái độ gì? 
Vui vẻ , mời Dũng tiếp tục sang chơi với Toàn . 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Qua câu chuyện trên , các con rút ra bài học gì ? 
Đ ến nh à người khác phải lịch sự : Gõ cửa hay bấm chuông , chào hỏi người lớn ,... 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Vì sao cần phải lịch sự khi đ ến nh à người khác ? 
	 Lịch sự khi đ ến nh à người khác mới là tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình . 
Thứ tư ngày 4 tháng 3 năm 2009 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Ghi nhớ : 
 Khi đ ến nhà người khác cần phải cư xử lịch sự : gõ cửa hoặc bấm chuông , lễ phép chào hỏi chủ nhà ,... Nh ư thế mới là tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình . 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Xử lí hành vi 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
 Bài tập 2 
 Em hãy ghi vào ô ch ữ Đ trước những hành vi đ úng , ch ữ S trước những hành vi sai khi đ ến nh à người khác . 
a) Hẹn hoặc gọi đ iện thoại trước khi đ ến chơi . 
b) Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nh à. 
c) Lễ phép chào hỏi mọi người trong nh à. 
d) Nói năng rõ ràng , lễ phép . 
đ) Tự mở cửa vào nh à. 
e) Xin phép chủ nh à khi muốn xem hoặc sử dụng các đ ồ vật trong nh à. 
g) Ra về mà không chào . 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
 Bài tập 2 
Em hãy ghi vào ô ch ữ Đ trước những hành vi đ úng , ch ữ S trước những hành vi sai khi đ ến nh à người khác . 
a) Hẹn hoặc gọi đ iện thoại trước khi đ ến chơi . 
b) Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nh à. 
c) Lễ phép chào hỏi mọi người trong nh à. 
d) Nói năng rõ ràng , lễ phép . 
đ) Tự mở cửa vào nh à. 
e) Xin phép chủ nh à khi muốn xem hoặc sử dụng các đ ồ vật trong nh à. 
g) Ra về mà không chào . 
Đ 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
S 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Những việc nờn và khụng nờn làm khi đến chơi nhà người khỏc ? 
Việc nờn làm 
Việc khụng nờn làm 
Hẹn hoặc gọi điện thoại 
Gừ cửa hoặc bấm chuụng trước khi vào nhà 
Lễ phộp chào hỏi 
Núi năng lễ phộp rừ ràng 
Xin phộp chủ nhà trước khi sử dụng hoặc xem đồ dựng trong nhà 
Đập cửa ầm ĩ 
Khụng chào hỏi mọi người trong nhà 
Chạy lung tung trong nhà 
Tự ý sử dụng đồ dựng trong nhà 
Cười núi ồn ào 
Ra về khụng chào hỏi 
Hàng ngày , khi đ ến chơi nh à người khác các con đã làm gì? 
LIÊN Hệ 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Bài tập 3. 
Đá nh dấu (+) vào ô trước những ý kiến mà em tán thành : 
 a) Mọi người đ ều cần cư xử lịch sự khi đ ến nh à người khác . 
 b) Cư xử lịch sự khi đ ến nh à bạn bè , họ hàng , hàng xóm là không cần thiết . 
 c) Cư xử lịch sự khi đ ến nh à người khác là tự trọng và tôn trọng chủ nh à. 
+ 
+ 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 
Củng cố – dặn dò 
Thứ ngày tháng năm 20 
Đạo đ ức 
Lịch sự khi đ ến nh à người khác ( Tiết 1) 

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dao_duc_lop_2_bai_lich_su_khi_den_nha_nguoi_khac_t.ppt