Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Chia sẻ vui buồn cùng bạn - Nguyễn Thị Tươi

Khoanh vào chữ cái đặt trước

việc làm đúng đối với bạn bè.

a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn.

b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài.

c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ.

d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém.

đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo.

e/ Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn.

g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo.

h/ Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình.

 

pptx16 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Chia sẻ vui buồn cùng bạn - Nguyễn Thị Tươi, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO! 
VỀ DỰ HỘI GIẢNG 
MÔN ĐẠO ĐỨC 
LỚP 3C 
GV : Nguyễn Thị Tươi 
Khoanh vào chữ cái đặt trước 
việc làm đúng đối với bạn bè . 
a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn. 
b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài. 
c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ. 
d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém. 
đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo. 
e/ Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn. 
g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo. 
h/ Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 
Khoanh vào chữ cái đặt trước 
việc làm đúng đối với bạn bè . 
a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn. 
b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài. 
c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ. 
d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém. 
đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo. 
e/ Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn. 
g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo. 
h/ Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 
Khoanh vào chữ cái đặt trước 
việc làm đúng đối với bạn bè . 
a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn. 
b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài. 
c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ. 
d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém. 
đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo. 
e/ Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn. 
g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo. 
h/ Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 
a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn. 
b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài. 
c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ. 
d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém. 
đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo. 
g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo. 
e/ Thờ ơ cười nói khi bạn đang có chuyện buồn. 
h/ Ghen tức khi thấy bạn học giỏi hơn mình. 
a/ Hỏi thăm, an ủi khi bạn có chuyện buồn. 
b/ Động viên, giúp đỡ khi bạn chưa hiểu bài. 
c/ Chúc mừng khi bạn có sự tiến bộ. 
d/ Vui vẻ khi giúp đỡ bạn học kém. 
đ/ Quyên góp sách vở, quần áo cũ để giúp các bạn nghèo . 
g/ Kết bạn với các bạn bị khuyết tật, các bạn nhà nghèo. 
 NÊN 
KHÔNG NÊN 
Chủ đề 1 
Em hãy kể một trường hợp em từng được bạn bè chia sẻ vui buồn. Khi đó em cảm thấy thế nào? 
Em hãy kể một trường hợp thể hiện em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp. Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc đó? 
Em hãy hát một bài hát, đọc một bài thơ về chủ đề tình bạn. 
Em hãy kể một câu chuyện mà em đã đọc nói về sự chia sẻ. 
Hãy thảo luận để lựa chọn trình bày 
một trong các chủ đề sau: 
Chủ đề 2 
Chủ đề 3 
Chủ đề 4 
Em hãy kể một trường hợp em từng được bạn bè chia sẻ vui buồn. Khi đó em cảm thấy thế nào? 
Em hãy kể một trường hợp thể hiện em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp. Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc đó? 
Em hãy kể một câu chuyện mà em đã đọc nói về sự chia sẻ. 
Em hãy hát một bài hát, đọc một bài thơ (ca dao, tục ngữ) về chủ đề tình bạn. 
Nhóm Đoàn Kết 
Nhóm Sẻ Chia 
Nhóm Tình Bạn 
Nhóm Gắn Bó 
Chủ đề 1 
Chủ đề 2 
Chủ đề 4 
Chủ đề 3 
Em hãy kể một trường hợp em từng được bạn bè chia sẻ vui buồn. Khi đó em cảm thấy thế nào? 
Em hãy kể một trường hợp thể hiện em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp. Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc đó? 
Em hãy kể một câu chuyện mà em đã đọc nói về sự chia sẻ. 
Em hãy hát một bài hát, đọc một bài thơ (ca dao, tục ngữ) về chủ đề tình bạn. 
Nhóm Đoàn Kết 
Nhóm Sẻ Chia 
Nhóm Tình Bạn 
Nhóm Gắn Bó 
Chủ đề 1 
Chủ đề 2 
Chủ đề 4 
Chủ đề 3 
Em hãy kể một trường hợp em từng được bạn bè chia sẻ vui buồn. Khi đó em cảm thấy thế nào? 
Em hãy kể một trường hợp thể hiện em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp. Em cảm thấy thế nào sau khi làm việc đó? 
Em hãy kể một câu chuyện mà em đã đọc nói về sự chia sẻ. 
Em hãy hát một bài hát, đọc một bài thơ (ca dao, tục ngữ) về chủ đề tình bạn. 
Nhóm Đoàn Kết 1+2 
Nhóm Sẻ Chia 1+ 2 
Nhóm Tình Bạn 
1+2 
Nhóm Gắn Bó 1+2 
Chủ đề 1 
Chủ đề 2 
Chủ đề 4 
Chủ đề 3 
Thương người như thể thương thân . 
Lá lành đùm lá rách . 
- Bầu ơi thương lấy bí cùng 
 Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHỎE 
CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_3_bai_chia_se_vui_buon_cung_ban_nguyen.pptx