Bài giảng Địa lí 10 - Bài 18: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

• Nước và độ ẩm quyết định sự sống của sinh vật, tác động trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

• Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ dẫn đến sự thay đổi thực vật theo vĩ độ

 

ppt32 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 9425 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Bài 18: Sinh quyển, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Sinh quyển là gì? Sinh vật phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao? Tầng ôzon + 20 km + 10 km 0 km - 85 km - 10 km Lớp vỏ phong hoá( thạch quyển) Miền có sự sống dưới tầng mặt đất Không gian có sự sống trên lục địa Thuỷ quyển Tầng đối lưu (0 – 22 km) SƠ ĐỒ VỀ VỊ TRÍ CỦA SINH VẬT QUYỂN (theo V.I.Vernadxki. 1942) I. SINH QUYỂN Khái niệm Sinh quyển là quyển chứa toàn bộ các sinh vật sinh sống (gồm thực vật, động vật và vi sinh vật) Phạm vi của sinh quyển tuỳ thuộc vào giới hạn phân bố của sinh vật II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT KHÍ HẬU ĐẤT ĐỊA HÌNH SINH VẬT CON NGƯỜI KHÍ HẬU NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ ĐỘ ẨM KHƠNG KHÍ ÁNH SÁNG Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển và phân bố của sinh vật? a. NHIỆT ĐỘ Ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật Nhìn vào hình em hãy cho biết nước và độ ẩm có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố của sinh vật? Loài ưa nhiệt Rừng xích đạo ẩm Rừng nhiệt đới b. NƯỚC VÀ ĐỘ ẨM Nước và độ ẩm quyết định sự sống của sinh vật, tác động trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của sinh vật Sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ dẫn đến sự thay đổi thực vật theo vĩ độ 	Em hãy cho biết cây xanh quang hợp là do đâu ? Nêu một số cây ưa sáng và tối? Cây ưa sáng Cây lúa Cây phi lao Cây bắp Cây lạc c. Ánh sáng Ánh sáng ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự quang hợp của thực vật Đất ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển và phân bố của sinh vật? Rừng ngập mặn Rừng cao su 2. ĐẤT Ảnh hưởng rõ rệt đến sự sinh trưởng và phân bố sinh vật do khác nhau về địa lí, hoá và độ ẩm Độ cao ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố của sinh vật? 3. ĐỊA HÌNH Độ cao, hướng sườn, độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố sinh vật vùng núi. Vành đai sinh vật thay đổi theo độ cao. Lượng nhiệt ẩm ở hướng sườn khác nhau nên độ cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai sinh vật cũng khác nhau. Nơi cư trú và nguồn thức ăn ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển và phân bố của sinh vât? Thức ăn Thức ăn 4. SINH VẬT Thức ăn quyết định sự phát triển và phân bố của động vật Mối quan hệ giữa động vật và thực vật rất chặt chẽ vì: Thực vật là nơi cư trú của động vật Thức ăn của động vật Con người tác động như thế nào đến sự phân bố của sinh vật? Cam, Chanh, Trẩu, Mía Khoai tây, thuốc lá,cao su Tác động tích cực Tác động tiêu cực 5. CON NGƯỜI Ảnh hưởng lớn đến phân bố sinh vật Mở rộng hay thu hẹp phạm vi phân bố của sinh vật Việt Nam : Diện tích rừng bị suy giảm Nối ý ở cột A và cột B sao cho hợp lí Nhân tố nào làøquan trọng nhất đối với sự phát triển và phân bố của sinh vật? a. Khí hậu b. Đất c. Địa hình d. Sinh vật e. Con người 

File đính kèm:

  • pptBai 18. Sinh quyen.ppt
Bài giảng liên quan