Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 2)

Nhóm 1: Chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long thỏa thuận và cam kết một hợp đồng lao động. Vì:

 Chị Ba là người lao động, Công ty TNHH Hoàng Long là người sử dụng lao động.

 Nội dung cam kết: Việc làm, tiền công, thời gian làm việc, các điều kiện khác

 

ppt33 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 9 - Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (Tiết 2), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 14 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN 
(Tiết 2) 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: 
II. BÀI HỌC: 
1. Lao động: 
THẢO LUẬN NHÓM 
Nhóm 1: Bản cam kết giữa chị Ba và công ty Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không? Vì sao? 
Nhóm 2: Hợp đồng lao động là gì? Nguyên tắc? 
Nhóm 3: Nội dung của hợp đồng lao động? Có mấy loại hợp đồng lao động? 
Nhóm 4: Quy định của Bộ luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên? 
Nhóm 1: Chị Ba và giám đốc công ty Hoàng Long thỏa thuận và cam kết một hợp đồng lao động. Vì: 
 Chị Ba là người lao động, Công ty TNHH Hoàng Long là người sử dụng lao động. 
 Nội dung cam kết: Việc làm, tiền công, thời gian làm việc, các điều kiện khác  
Nhóm 2: 
	Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công , điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (điều 26- Luật lao động) 
	Nguyên tắc: Thỏa thuận tự nguyện, bình đẳng. 
 Nhóm 3: Nội dung hợp đồng lao động: (Điều 29-Luật LĐ) 
- Công việc phải làm, thời gian, địa điểm 
- Tiền lương, tiền công, phụ cấp 
- Các điều kiện bảo hiểm lao động, bảo hộ lao động. 
 Các loại hợp đồng lao động: (Điều 27- Luật LĐ) 
- Hợp đồng lao động KHÔNG xác định thời hạn 
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 
- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
NHÓM 4: Luật lao động năm 2002 quy định độ tuổi lao động tối thiểu là 15, phải có hợp đồng lao động, riêng những công việc nặng nhọc, độc hại phải là 18 tuổi. Vi phạm những quy định này sẽ bị xử phạt về hành chính hoặc hình sự. 
	Theo các quy định, trẻ em đủ 15 tuổi làm việc không quá 7 giờ/ngày và không quá 42 giờ/tuần. Riêng đối với các em dưới 15 tuổi chỉ được phép làm không quá 4 giờ/ngày và 24 giờ/tuần (chỉ cho phép làm trong một số ngành như múa, hát, xiếc, sân khấu, điện ảnh, chấm men gốm, cưa vỏ trai, vẽ tranh sơn mài, thêu, ren, mỹ nghệ, vận động viên năng khiếu). Trẻ em dưới 15 tuổi tuyệt đối không được làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm 
Công dân có quyền v à nghĩa vụ gì lao động? 
` 
 Mọi công dân có quyền tự do sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc l à m, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân v à gia đình. 
2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân: 
a. Quyền: 
b. Nghĩa vụ: 
 Lao động l à nghĩa vụ đối với bản thân v à gia đình đồng thời l à nghĩa vụ với xã hội, đất nước. 
2. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân: 
Tự nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất v à tinh thần cho XH, duy trì v à phát triển đất nước. 
2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân. 
	a. Lao động là quyền của công dân. 
Công dân có quyền tự do: 
- Sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm, 
- Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình. 
	 b. Lao động là nghĩa vụ của công dân: 
- Lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình. 
- Góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. 
Để trở người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần làm gì? 
 * Cố gắng học tập. 
 * Tu dưỡng đạo đức. 
 * Phụ giúp công việc gia đình. 
 * Tham gia các hoạt động của trường, lớp đề ra. 
Em hiểu thế n à o l à hợp đồng lao động? 
 Nguyên tắc 
L à sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động v à người lao động. 
Theo nguyên tắc: 
Tự nguyện 
Bình đẳng 
*Hợp đồng lao động 
* Công việc phải l à m, thời gian, địa điểm. 
* Tiền lương, phụ cấp. 
* Các điều kiện bảo hiểm, bảo hộ lao động. 
Nội dung 
Hợp đồng lao động 
Nh à nước tạo điều kiện gì cho người lao động? 
3. Trách nhiệm của Nhà nước: 
- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư giải quyết việc làm cho người lao động. 
- Khuyến khích, tạo thuận lợi và giúp đỡ các hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề. 
Nh à nước quy định thế n à o với người lao động? 
4. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em ( HS đọc hiểu) 
- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc. 
- Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm  
- Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi. 
- Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động. 
Hành vi vi phạm 
Người LĐ 
Người sử dụng LĐ 
Thuê trẻ em 14 tuổi làm thợ may công nghiệp 
Không trả công cho người thử việc 
Tự ý bỏ việc không báo trước 
Tự ý đuổi việc người lao động khi chưa hết hạn hợp đồng 
Không sử dụng trang bị bảo hộ LĐ khi làm việc 
Không cung cấp trang, thiết bị bảo hộ LĐ như cam kết 
Bài cũ : 
- Học bài theo nội dung bài học 
- Làm hoàn thành các bài tập 1,3 trong SGK. 
Sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về lao động 
Bài mới : 
- Sưu tầm những câu chuyện bài mới. 
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_9_bai_14_quyen_va_nghia_vu_l.ppt
Bài giảng liên quan