Bài giảng Hóa học 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

 Cách tiến hành: Cho vào ống nghiệm 1 và 2 khoảng 3ml dd HCl. Lần lượt cho đinh Fe vào ống nghiệm 1 và Cu vào ống nghiệm 2. Quan sát hiện tượng và giải thích.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 9 - Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
	Cho các cặp chất có công thức sau, cặp chất nào xảy ra phản ứng ? 1. S và O2 2. Fe và O2 3. Na và O2 4. Au và O2 5. Fe và S 6. Na và Cl2 7. Zn và H2SO4 8. Fe và HCl 9. Cu và HCl 10. Fe và CuSO4 11. Cu và ZnSO4 12. H2SO4 và BaCl2 1. Thí nghiệm 1: Fe tác dụng với O2 Chuẩn bị:	+ Dụng cụ: Đèn cồn, bật lửa	+ Hóa chất: Dây Fe, lọ chứa O2 Cách tiến hành: Đốt dây Fe trên ngọn lửa đèn cồn đến khi nóng đỏ. Sau đó nhanh tay đưa vào lọ chứa khí Oxi. Quan sát, nêu hiện tượng và giải thích. 2. Thí nghiệm 2: Na tác dụng với Cl2 Chuẩn bị:	+ Dụng cụ: Đèn cồn, bật lửa, muôi sắt, dao cắt, giấy lọc		+ Hóa chất: Na, lọ chứa khí Cl2 Cách tiến hành: Lấy một mẩu Na bằng hạt đậu xanh cho vào muôi sắt và đem đốt trên ngọn lửa đèn cồn đến khi Na nóng chảy. Sau đó nhanh tay đưa vào lọ chứa khí Clo. Quan sát, nêu hiện tượng và giải thích. I. Phản ứng của kim loại với phi kim 1. Tác dụng với oxi: - Hầu hết các kim loại (trừ Ag, Au,...) phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit. 3Fe	+	2O2 t0	Fe3O4 I. Phản ứng của kim loại với phi kim 1. Tác dụng với oxi: - Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với nhiều phi kim khác tạo thành muối 2Na	+	Cl2 t0	2NaCl 2. Tác dụng với phi kim khác: 3. Thí nghiệm 3: Cho Fe vào dd HCl; cho Cu vào dd HCl Chuẩn bị: + Dụng cụ: Ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp, pipet		 + Hóa chất: Đinh sắt, dây Cu, dd HCl Cách tiến hành: Cho vào ống nghiệm 1 và 2 khoảng 3ml dd HCl. Lần lượt cho đinh Fe vào ống nghiệm 1 và Cu vào ống nghiệm 2. Quan sát hiện tượng và giải thích. I. Phản ứng của kim loại với phi kim - Một số kim loại tác dụng với dd axit (HCl, H2SO4 loãng,...) tạo thành muối và giải phóng khí hiđro Fe + 2HCl 	 FeCl2 + H2 II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit 4. Thí nghiệm 4: Cho Fe vào dd CuSO4 ; cho Cu vào dd ZnSO4 Chuẩn bị: + Dụng cụ: Ống nghiệm, giá ống nghiệm, kẹp, pipet		 + Hóa chất: Đinh sắt, dây Cu, dd CuSO4 và dd ZnSO4 Cách tiến hành: Cho vào ống nghiệm 1 3ml dd CuSO4 và ống nghiệm 2 3ml dd ZnSO4 . Lần lượt cho đinh Fe vào ống nghiệm 1 và Cu vào ống nghiệm 2. Quan sát hiện tượng và giải thích. I. Phản ứng của kim loại với phi kim Cu + 2AgNO3 	 Cu(NO3)2 + 2Ag II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối 2Na + 2H2O 	 2NaOH + H2 2NaOH + CuSO4 	Na2SO4 + Cu(OH)2 I. Phản ứng của kim loại với phi kim - Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn (trừ Na, K, Ca,...) có thể đẩy kim loại hoạt động hóa học yếu hơn ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và kim loại mới Cu + 2AgNO3 	 Cu(NO3)2 + 2Ag II. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit III. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối Fe + 2 HCl FeCl2 + H2 2AgNO3+Cu Cu(NO3)2+2Ag Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu 

File đính kèm:

  • pptTCHH CUA KL.ppt