Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 28: Không khí - Sự cháy

Trước khi làm thí nghiệm, cho biết mực chất lỏng trong ống hình trụ.

Trong khi P cháy, mực chất lỏng trong ống hình trụ thay đổi thế nào.

ppt23 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 28: Không khí - Sự cháy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ 
Chào mừng quý Thầy Cô và 
các em đến với tiết học hôm nay 
TỔ: LÝ – HÓA 
GV: Trần Thị Ngọc Huệ 
Tháng 03 năm 2020 
1 
3 
2 
4 
TRÒ CHƠI CHỌN HOA 
Câu 1 
 Fe 3 O 4 
Những chất nào trong số những chất sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm 
 B. KClO 3 , KMnO 4 
 D. Không khí, H 2 O 
C. CaCO 3 
Rất tiếc, sai rồi. Chọn lại nhé! 
Câu b đúng. Chúc mừng bạn! 
Viết phương trình điều chế khí oxi từ thuốc tím (KMnO 4 ) 
PTHH­: 2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 
 (kali pemanganat) 
 t o 
Câu 2 
Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng phân hủy? 
A. 
2KClO 3 → 2KCl + 3O 2 
B. 
 2 H 2 O → 2H 2 + O 2 
CaCO 3 → CaO + CO 2 
D. 
C. 
3Fe + 2O 2 → Fe 3 O 4 
Chưa đúng, Chọn lại bạn nhé! 
Chúc mừng bạn! 
Câu 3 
t o 
đp 
t o 
t o 
Trong phòng thí nghiệm, có thể thu khí oxi bằng mấy cách? 
a. 4 cách 
b. 3 cách 
c. 2 cách 
d. 1 cách 
Đúng rồi! 
Đẩy nước 
- Đẩy kk 
Rất tiếc, sai rồi. Chọn lại nhé! 
Câu 4 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Phot pho đỏ 
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
1. Thí nghiệm : 
? Trước khi làm thí nghiệm, cho biết mực chất lỏng trong ống hình trụ. 
? Trong khi P cháy, mực chất lỏng trong ống hình trụ thay đổi thế nào. 
Mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào khi P cháy? 
2) Chất gì trong ống đã tác dụng với P để tạo ra khói trắng P 2 O 5 (chất này tan dần trong nước)? 
3) Mực nước trong ống thuỷ tinh dâng lên đến vạch số 2 có thể giúp ta suy ra tỉ lệ thể tích khí O 2 trong không khí? 
4) Tỉ lệ thể tích chất khí còn lại trong ống là bao nhiêu? 
THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
Mực nước dâng lên 1 vạch 
- Từ nhận xét trên, em rút ra kết luận gì về tỉ lệ thể tích khí oxi và nitơ có trong không khí? 
(Khí oxi) 
Chất khí đó không duy trì sự cháy, sự sống, đó là khí Nitơ. 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
2. Ngoài khí Oxi và khí Nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác ? 
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
1. Thí nghiệm : 
SGK trang 95 
 - Hãy tìm dẫn chứng nêu rõ trong không khí có chứa một ít hơi nước ? 
Sương mù 
Mặt ngoài cốc nước đácó những giọt nước 
Màng trắng mỏng do khí CO 2 trong không khí tác dụng với nước vôi. 
Hòa tan 1 ít vôi tôi vào nước 
Để lâu trong không khí 
Các khí khác (CO 2 , hơi nước, bụi khói, khí hiếm như: neon Ne, agon Ar) khoảng 1% 
Hình: Tỉ lệ % về thành phần thể tích các khí trong không khí 
Khí oxi 21% (khoảng 1/5 thể tích không khí) 
Khí nitơ 78% 
* Kết luận: Không khí là một hỗn hợp khí trong đó : 
- Rút ra kết luận chung về thành phần của không khí 
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
2. Ngoài khí Oxi và khí Nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác ? 
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
1. Thí nghiệm : 
 Theo em, hiện nay tỉ lệ này có ổn định không? Vì sao? 
3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 
 
Kết luận : Không khí là một hỗn hợp khí trong đó: 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO 2 , hơi nước, khí hiếm như neon Ne, agon Ar, bụi khói) 
Nguyên nhân nào làm cho không khí bị ô nhiễm ? 
- Do khí thải từ các nhà máy, các lò đốt, các phương tiện giao thông, cháy rừng 
3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 
Không khí bị ô nhiễm sẽ gây ra những tác hại gì ? 
- Gây tác hại đến sức khỏe con người, đời sống động – thực vật 
-Phá hoại dần những công trình xây dựng 
Ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu 
Một số hình ảnh về biện pháp bảo vệ không khí trong lành 
Không khí - Sự cháy 
Bài 28: 
Trồng cây 
Trồng rừng 
Bảo vệ rừng 
Xe sử dụng hidro lỏng 
Nhà thiết kế pin mặt trời 
Xe điện 
SỬ DỤNG CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG SẠCH 
3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm: 
Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh 
Xử lý khí thải 
“BẢO VỆ KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH LÀ NHIỆM VỤ CỦA MỖI CHÚNG TA” 
Hạn chế thải CO 2 
2. Ngoài khí Oxi và khí Nitơ, không khí còn chứa những chất gì khác ? 
I. THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ 
KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 
Bài 28: 
1. Thí nghiệm : 
Kết luận : Không khí là một hỗn hợp khí trong đó: 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO 2 , hơi nước, khí hiếm như neon Ne, agon Ar, bụi khói) 
3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm 
 
- Không khí bị ô nhiễm gây tác hại đến sức khỏe con người, đời sống động - thực vật, phá hoại dần những công trình xây dựng như nhà cửa, di tích lịch sử 
- Phải xử lý khí thải của các nhà máy, lò đốt, phương tiện giao thôngđể hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa vào khí quyển các khí có hại. 
- Bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây xanh là những biện pháp tích cực bảo vệ không khí trong lành. 
Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần theo thể tích của không khí: 
a. 21% khí N 2 , 78% khí O 2 , 1% các khí khác 
b. 21% các khí khác, 78% khí N 2 , 1% khí O 2 
c. 21% khí O 2 , 78% khí N 2 , 1% các khí khác 
d. 21% khí O 2 , 78% các khí khác, 1% khí N 2 
Đúng rồi. Chúc mừng bạn! 
Rất tiếc, sai rồi. Chọn lại nhé! 
Củng cố 
 Học bài 
 Làm bài tập 2, 7 trang 99 SGK 
- Xem trước mục II của bài này để chuẩn bị cho giờ học sau. 
DẶN DÒ 
Hướng dẫn bài 7/99 sgk 
 a)1giờ 0,5m 3 kk  24 giờ ? m 3 kk 
 (cần dùng) (hít vào) 
 (hít vào) 
V kk 
kk 
V 
Þ 
1 
5 
= 
2 
O 
b) V 
Thực hiện tháng 03 năm 2020 
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_28_khong_khi_su_chay.ppt
Bài giảng liên quan