Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 29: Luyện tập 5

Nguyên liệu dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là những . chất .
và dễ bị ở nhiệt độ cao.

 

pptx21 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học Lớp 8 - Bài 29: Luyện tập 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH 
MÔN: HÓA HỌC 8 
TRƯỜNG THCS PHONG PHÚ 
TỔ LÝ - HÓA 
Tháng 4/2020 
Bài 29: 
BÀI LUYỆN TẬP 5 
Các tiêu đề I, II và các nội dung có biểu tượng là nội dung cần ghi vào vở. 
LƯU Ý 
I. Kiến thức cần nhớ 
1. Tính chất hóa học của oxi, viết các PTHH minh họa: 
a. Tác dụng với phi kim: 
S + O 2 → SO 2 (lưu huỳnh đioxit) 
t o 
b. Tác dụng với kim loại: 
 Fe + O 2 → Fe 3 O 4 (oxit sắt từ) 
3 
t o 
c. Tác dụng với hợp chất: 
2 
CH 4 + O 2 → CO 2 + H 2 O 
t o 
2 
2 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
I. Kiến thức cần nhớ: 
2. Khí oxi cần cho .. của người và động vật, dùng để .... trong đời sống và sản xuất. 
s ự hô hấp 
đốt nhiên liệu 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
Sự cháy trong sinh hoạt hàng ngày 
Luyện gang thép 
Đốt nhiên liệu tên lửa 
Cung cấp oxi cho bệnh nhân, thợ lặn, phi công,. 
I. Kiến thức cần nhớ: 
3. Nguyên liệu dùng để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là những .. chất .và dễ bị ở nhiệt độ cao. 
VD: . 
đơn 
giàu oxi 
phân hủy 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
KMnO 4 , KClO 3 
I. Kiến thức cần nhớ: 
4. Sự oxi hóa là sựcủa với.. 
tác dụng 
oxi 
một chất 
5. Oxit là của hai...trong đó có một nguyên tố là. 
hợp chất 
nguyên tố 
oxi 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
I. Kiến thức cần nhớ: 
6. Không khí là.nhiều chất khí, trong đó: 78% khí , 21% khí ., 1% (CO 2 , hơi nước, khí hiếm) 
hỗn hợp 
nitơ 
oxi 
các khí khác 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
Câu hỏi vận dụng: 
Thành phần theo thể tích của không khí là : 
21% khí N 2 , 78% khí O 2 , 1% các khí khác 
21% các khí khác, 78% khí O 2 , 1% khí N 2 
21% khí O 2 , 78% khí N 2 , 1% các khí khác 
21% khí N 2 , 78% các khí khác, 1% khí O 2 
I. Kiến thức cần nhớ: 
7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng.....trong đó chỉ có....được tạo thành từ....... hayban đầu. 
hóa học 
một chất mới 
hai 
nhiều chất 
8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó ... sinh ra ......haychất mới. 
một chất 
hai 
nhiều 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? 
Số chất tham gia 
Số chất tạo thành 
VD minh họa 
Phản ứng hóa hợp 
Phản ứng phân hủy 
2 hay nhiều chất 
2 hay nhiều chất 
1 
1 
S + O 2 SO 2 
 t o 
2KClO 3 2KCl + 3O 2 
 t o 
VẬN DỤNG 
BT 1/100 SGK: Hoàn thành các phương trình hóa học sau, gọi tên các sản phẩm 
 C + O 2 CO 2 
 P + O 2 P 2 O 5 
c. H 2 + O 2 H 2 O 
d. Al + O 2 Al 2 O 3 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
4 
Cacbon đioxit 
Điphotpho pentaoxit 
Nước 
Nhôm oxit 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
II. Bài tập 
BT 3/101 SGK: 
Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau: 
MgO ; Na 2 O; CO 2 ; Fe 2 O 3 ; SO 2 ; P 2 O 5 
Oxit bazơ 
Oxit axit 
MgO 
Na 2 O 
Fe 2 O 3 
CO 2 
Magie oxit 
Natri oxit 
Sắt (III) oxit 
Cacbon đioxit 
S O 2 
P 2 O 5 
Lưu Huỳnh đioxit 
Điphotpho pentaoxit 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
II. Bài tập 
BT 4/101 SGK 
Oxit là hợp chất của oxi với: 
Một nguyên tố kim loại 	 
Một nguyên tố phi kim 
Các nguyên tố hóa học khác	 
Một nguyên tố hóa học khác 
E. Các nguyên tố kim loại 
Bài 29. LUYỆN TẬP 5 
II. Bài tập 
A. Oxit được chia ra 2 loại chính là: Oxit axit và oxit bazơ . 
B. Tất cả các oxit đều là oxit axit. 
C. Tất cả các oxit đều là oxit bazơ. 
D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit. 
E. Oxit axit đều là oxit của phi kim. 
G. Oxit bazơ là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ. 
BT 5/101 SGK. Điền chữ Đ vào câu phát biểu đúng, chữ S vào câu phát biểu sai. 
Đ 
S 
S 
Đ 
S 
Đ 
II. Bài tập 
BT6/101 SGK: 
Cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng nào là phản ứng phân hủy? Vì sao? 
2KMnO 4 K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 
CaO + CO 2 CaCO 3 
2HgO 2Hg + O 2 	 
Cu(OH) 2 CuO + H 2 O 
- Phản ứng hóa hợp: B 
vì từ 2 chất tạo ra 1 chất mới 
- Phản ứng phân hủy: A, C, D 
vì từ 1 chất tạo ra 2 hay nhiều chất mới 
II. BÀI TẬP 
II. BÀI TẬP 
Bài tập về nhà : Đốt cháy hoàn toàn một lượng kim loại sắt trong bình khí oxi thu được 2,32 gam oxit sắt từ. 
Tính thể tích khí oxi đã phản ứng ở đktc? 
Tính khối lượng kim loại sắt đã phản ứng? 
Yêu cầu: HS tóm tắt và làm BT này vào vở 
Hướng dẫn về nhà 
- BTVN : Bài tập 2, 8 – SGK/ tr.101 
- Học các nội dung ở phần I. Kiến thức cần nhớ. 
Chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, chúc các em học tốt ! 
Xin chân thành cảm ơn! 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_8_bai_29_luyen_tap_5.pptx
Bài giảng liên quan