Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 77: ăc-âc - Nguyễn Thị Thu Hường

Những đàn chim ngói

Mặc áo màu nâu

Đeo cưườm ở cổ

Chân đất hồng hồng

Như nung qua lửa.

Những đàn chim ngói

Mặc áo màu nâu

Đeo cưườm ở cổ

Chân đất hồng hồng

Như nung qua lửa.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 279 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 77: ăc-âc - Nguyễn Thị Thu Hường, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 
Lớp . 
1 A2 
Học vần 
Bài 77 : ăc -âc 
Trình bày : Nguyễn Thị Thu Hường 
Kiểm tra bài cũ 
oc , ac 
hạt thóc 
lạc đưường 
Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn than 
 (Là quả gì ?) 
vác nặng 
tóc bạc 
con cóc 
ă 
c 
ăc 
m 
mắc áo 
â 
c 
âc 
g 
quả gấc 
 màu sắc 
ăn mặc 
giấc ngủ 
nhấc chân 
Thi ai nhanh 
Thi nói tiếng có vần : ăc 
Thi nói tiếng có vần : âc 
Viết bảng con 
 ăc 
 õc 
 mắc ỏo 
 quả gấc 
ă 
c 
ăc 
m 
mắc áo 
â 
c 
âc 
g 
quả gấc 
 màu sắc 
ăn mặc 
giấc ngủ 
nhấc chân 
ăc õc mắc ỏo quả gấc 
Tieỏt hoùc keỏt thuực ! 
Bài 77 : 
ăc 
ă 
c 
ăc 
m 
mắc áo 
âc 
â 
c 
âc 
g 
quả gấc 
 màu sắc 
ăn mặc 
giấc ngủ 
nhấc chân 
ăc õc mắc ỏo quả gấc 
Những đàn chim ngói 
Mặc áo màu nâu 
Đeo cưườm ở cổ 
Chân đất hồng hồng 
Nhưư nung qua lửa. 
LUYEÄN ẹOẽC SAÙCH GIAÙO KHOA 
Thứ .. ngày .. tháng .. năm 200.. Học vần 
Bài 77 : 
ăc 
ă 
c 
ăc 
m 
mắc áo 
âc 
â 
c 
âc 
g 
quả gấc 
 màu sắc 
ăn mặc 
giấc ngủ 
nhấc chân 
ăc õc mắc ỏo quả gấc 
Những đàn chim ngói 
Mặc áo màu nâu 
Đeo cườm ở cổ 
Chân đất hồng hồng 
Như nung qua lửa. 
Nghỉ giữa tiết 
Viết vở 
 ăc ăc ăc ăc ăc ăc ăc ăc 
õc õc õc õc õc õc õc õc 
mắc ỏo mắc ỏo mắc ỏo 
quả gấc quả gấc quả gấc 
Ruộng bậc thang 
trò chơi 
Thi ai nhanh và đúng 
Thứ .. ngày .. tháng .. năm 200.. Học vần 
Bài 77 : 
ăc 
ă 
c 
ăc 
m 
mắc áo 
âc 
â 
c 
âc 
g 
quả gấc 
 màu sắc 
ăn mặc 
giấc ngủ 
nhấc chân 
ăc õc mắc ỏo quả gấc 
Những đàn chim ngói 
Mặc áo màu nâu 
Đeo cườm ở cổ 
Chân đất hồng hồng 
Như nung qua lửa. 
Xin chân thành cảm ơn các thày cô giáo và 
các em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_77_ac_ac_nguyen_thi_thu_huong.ppt