Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 90: Ôn tập

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Đẹp ơi là đẹp.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 29/10/2021 | Lượt xem: 247 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Học vần Lớp 1 - Bài 90: Ôn tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Môn: Học vần 
 Lớp 1B 
1 
2 
5 
4 
3 
búp sen 
cải bắp 
đèn xếp 
cá chép 
xe đạp 
TRÒ CHƠI: HÁI QUẢ 
a 
ap 
p 
tháp 
ap 
p 
a 
ă 
â 
o 
ô 
ơ 
u 
p 
e 
ê 
i 
iê 
ươ 
ap 
ăp 
âp 
op 
ôp 
ơp 
up 
ep 
êp 
ip 
iêp 
ươp 
đầy ắp 
đón tiếp 
ấp trứng 
đón tiếp 
ấp trứng 
đầy ắp 
p 
a 
ap 
p 
a 
ă 
â 
o 
ô 
ơ 
u 
p 
e 
ê 
i 
iê 
ươ 
ap 
ăp 
âp 
op 
ôp 
ơp 
up 
ep 
êp 
ip 
iêp 
ươp 
đầy ắp đón tiếp ấp trứng 
Cá mè ăn nổi 
Cá chép ăn chìm 
Con tép lim dim 
Trong chùm rễ cỏ 
Con cua áo đỏ 
Cắt cỏ trên bờ 
Con cá múa cờ 
Đẹp ơi là đẹp . 
Ngỗng và Tép 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_hoc_van_lop_1_bai_90_on_tap.ppt