Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Nguyễn Thị Lệ Thủy - Từ ngữ về cộng đồng, ôn kiểu câu Ai làm gì?

Bài 2:Trong các câu tục ngữ, thành ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành và không tán thành thái độ nào?

 

a/ Chung lưng đấu cật.

b/ Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

c/ Ăn ở như bát nước đầy.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 4378 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Nguyễn Thị Lệ Thủy - Từ ngữ về cộng đồng, ôn kiểu câu Ai làm gì?, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nguyễn Thị Lệ Thủy Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 Luyện từ & câu: ÔN TẬP VỀ TỪ CHỈ TRẠNG THÁI, HOẠT ĐỘNG . SO SÁNH Em hãy nêu các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ trong bài tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường. cướp bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, dốc bóng, chơi bóng, sút bóng, bấm bóng,…. TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN KIỂU CÂU AI LÀM GÌ? Bài 1: Xếp từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng vào bảng phân loại sau? cộng đồng, cộng tác, đồng bào, đồng đội, đồng tâm, đồng hương Những người trong cộng đồng Thái độ, hoạt động trong cộng đồng cộng đồng, đồng bào, đồng đội, đồng hương cộng tác, đồng tâm Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014Luyện từ & câu: Bài 2:Trong các câu tục ngữ, thành ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành và không tán thành thái độ nào? a/ Chung lưng đấu cật. b/ Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại. c/ Ăn ở như bát nước đầy. K T T T Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014Luyện từ & câu: TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN KIỂU CÂU AI LÀM GÌ? Bài 3: Gạch 1 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)?, gạch 2 gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì? T a/ Đàn sếu đang sải cánh trên cao. Ai? làm gì? b/ Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về. làm gì? con gì? c/ Các em tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi. Ai? làm gì? Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014Luyện từ & câu: TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN KIỂU CÂU AI LÀM GÌ? Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm sau: a/ Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân. b/ Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. c/ Mẹ bạn âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng. Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014Luyện từ & câu: TỪ NGỮ VỀ CỘNG ĐỒNG. ÔN KIỂU CÂU AI LÀM GÌ? Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân ? Ông ngoại làm gì ? Mẹ bạn làm gì ? Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 Luyện từ & câu: 1. Câu văn sau thuộc mẫu câu nào? A. Ai làm gì ? B. Ai như thế nào ? C. Ai là gì ? Mẹ em đang may áo . Chuùc quyù thaày coâ söùc khoûe. 

File đính kèm:

  • pptLuyen tu va cau tuan 8.ppt