Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 6 - Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy - Chử Xuân Huy

Phiếu học tập
Câu 1 : Những từ nào là từ chỉ sự vật ?
Câu 2 : Tìm từ chỉ hoạt động trong các từ trên ?
Câu 3 : Từ nào là từ chỉ đặc điểm ?

ppt15 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 3 - Tuần 6 - Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy - Chử Xuân Huy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
LUYỆN TỪ VÀ CÂU 
LỚP 3B 
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
 CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ TIẾT 
GV : CHỬ XUÂN HUY 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Hãy tìm các hình ảnh so sánh trong những câu thơ sau: 
1.Trẻ em như búp trên c à nh 
 Biết ăn biết ngủ biết học h à nh l à ngoan. 
 2. Ngôi nh à như trẻ nhỏ 
 Lớn lên với trời xanh 
B à i 1: Giải ô chữ: Biết rằng các từ ở cột được in m à u có nghĩa l à Buổi lễ mở đầu năm học mới. 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
Được học tiếp lên lớp trên 
Đi th à nh h à ng ngũ diễu qua lễ đ à i hoặc đường phố để biểu dương sức mạnh 
 L 
 Ê 
 N 
 L 
Ớ 
P 
 I 
 D 
 U 
H 
À 
 Ễ 
N 
H 
 K 
S 
Á 
C 
H 
G 
 I 
Á 
O 
H 
O 
A 
 H 
H 
 I 
T 
 Ờ 
K 
Ó 
A 
B 
 I 
 Ể 
 U 
A 
C 
H 
M 
Ẹ 
 I 
A 
C 
H 
R 
Ơ 
G 
H 
Ọ 
C 
 I 
Ỏ 
 I 
H 
 I 
Ọ 
C 
L 
Ư 
Ờ 
 N 
T 
H 
Ô 
G 
M 
I 
N 
H 
Ả 
N 
G 
B 
À 
I 
G 
I 
 G 
C 
Ô 
I 
Á 
O 
 L 
 K 
 Ễ 
A 
 H 
G 
 I 
Ả 
 I 
 G 
 N 
Sách dùng để dạy v à học trong nh à trường 
Lịch học trong nh à trường 
Những người thường được gọi l à phụ huynh học sinh 
Nghỉ giữa buổi học 
Học trên mức khá 
Có thói xấu n à y thì không thể học giỏi 
Thầy cô nói cho học sinh hiểu b à i 
Hiểu nhanh, tiếp thu nhanh, xử trí nhanh 
Người phụ nữ dạy học 
LỄ KHAI GIẢNG 
 Phiếu học tập Câu 1 : Những từ nào là từ chỉ sự vật ?Câu 2 : Tìm từ chỉ hoạt động trong các từ trên ?Câu 3 : Từ nào là từ chỉ đặc điểm ? 
 B à i 2 : Chép các câu văn sau v à o vở, thêm dấu phẩy v à o chỗ thích hợp: 
Ông em bố em v à chú em đều l à thợ mỏ. 
Các bạn mới được kết nạp v à o Đội đều l à con ngoan trò giỏi. 
Nhiệm vụ của đội viên l à thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy tuân theo Điều lệ Đội v à giữ gìn danh dự Đội. 
1. Người đứng đầu lãnh đạo trong một trường học: 
A 
Hiệu trưởng 
B 
Thầy tổng phụ trách 
C 
Thầy dạy thể dục 
Trò chơi: “Đố vui ” 
2. Người đứng đầu một lớp học: 
A 
Thầy giáo(Cô giáo) 
B 
Lớp trưởng 
C 
Tất cả học sinh trong lớp 
Trò chơi: “Đố vui ” 
 3. Nơi cất giữ sách, báo, t à i liệu v à tổ chức cho bạn đọc sử dụng: 
A 
Văn phòng 
B 
Hội trường 
C 
Thư viện 
Trò chơi: Đố vui : 
CHÀO CÁC EM ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_3_tuan_6_mo_rong_von_tu_truong.ppt