Bài giảng môn Đạo đức Lớp 1 - Chủ điểm 1: Giữ gìn vệ sinh trường lớp

Nếu là em, em sẽ giải quyết giúp bạn như thế nào để bạn không còn hành động sai ?

 Từng nhóm HS thảo luận về cách giải quyết và phân vai chuẩn bị diễn.

 Từng nhóm diễn, lớp phân tích cách ứng xử.

+ Cách ứng xử như vậy có lợi, hại gì ?

+ Chúng ta cần chọn cách ứng xử nào ? Vì sao ?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đạo đức Lớp 1 - Chủ điểm 1: Giữ gìn vệ sinh trường lớp, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP(2 tiết)1) HS hiểu: - Một số biểu hiện cụ thể của việc giữ vệ sinh trường lớp. - Lý do vì sao cần giữ vệ sinh trường lớp.2) HS biết làm một số công việc cụ thể để giữ gìn vệ sinh trường lớp. 3) HS có thái độ đồng tình với những việc làm đúng để giữ vệ sinh trường lớp. Mục tiêu cần đạt :2Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚPTIẾT 13Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Khởi động : Cả lớp hát bài “Em yêu trường em” lời một. - GV hỏi : + Bài hát nói lên điều gì ? (Tình cảm của HS đối với ngôi trường của mình).+ Em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm đó ? (Yêu trường, giữ gìn trường lớp sạch đẹp).+ Vậy giữ gìn trường lớp sạch đẹp là làm những việc gì ? Các em sẽ biết được điều đó qua bài học hôm nay : Giữ gìn vệ sinh trường lớp.4Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP1. Hoạt động 1 : Thu thập thông tin (Hoạt động cả lớp)*Mục tiêu : Biết một số biểu cụ thể việc giữ vệ sinh trường lớp.*Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS hãy nêu lên một số việc làm để giữ vệ sinh trường lớp (Không ngạc nhổ, không vứt rác bừa bãi, tiêu tiểu đúng chỗ, không trây bẩn bàn ghế) - HS nêu nhận xét, bổ sung.5Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Kết luận : Các em cần có những hành vi đúng để giữ gìn vệ sinh trường lớp.6Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP2. Hoạt động 2 : Thảo luận.*Mục tiêu : Hiểu vì sao phải giữ vệ sinh trường lớp.*Cách tiến hành : - GV hỏi : Vì sao các em cần phải giữ gìn vệ sinh trường lớp ? - HS thảo luân nhóm đôi. - Đại diện một vài nhóm trình bày trước lớp. - Nhóm khác nhận xét, bổ sung. 7Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Kết luận: Cần phải giữ vệ sinh trường lớp để các em được sinh hoạt, học tập trong môi trường trong lành.- Liên hệ bản thân HS : Ở lớp em nào đã thực hiện được việc giữ gìn vệ sinh trường lớp ?- Một vài HS kể – GV nhận xét khen ngợi.8Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP3. Hoạt động 3 : Thực hành vệ sinh lớp học ( Hoạt động cả lớp).*Mục tiêu : Biết cách giữ vệ sinh trường lớp. *Cách tiến hành : a. GV cho HS quan sát nhận xét vệ sinh lớp của mình . - HS quan sát thực tế vị trí HS đang ngồi học, mặt bàn, ghế, hộc bàn, dưới chân, xung quanh lớp học và nhận xét xem lớp có sạch sẽ không ? Vì sao ? - HS nhận xét.9Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚPb. GV hướng dẫn cho HS thực hành : - HS thực hành thu dọn rác tại vị trí ngồi học của mình, đem bỏ rác vào sọt rác. - GV yêu cầu HS quan sát lớp học sau khi đã thu dọn và nêu nhận xét.*Kết luận : Mỗi HS cần tham gia làm các việc cụ thể, vừa sức mình để giữ vệ sinh trường lớp. Đó vừa là quyền, vừa là bổn phận của các em.10Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP4. Hoạt động tiếp nối : Luôn giữ vệ sinh trường lớp. 11Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP TIẾT 212Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP5. Hoạt động 1 : Lập bảng qui định vệ sinh trường lớp (Thảo luận nhóm đôi).*Mục tiêu : Nắm vững cách thực hiện vệ sinh trường lớp.*Cách tiến hành :- GV cho HS thảo luận nhóm đôi theo yêu cầu sau : + Em hãy nêu các việc làm cụ thể để giữ gìn vệ sinh trường lớp ?13Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP- HS thảo luận nhóm.- Đại diện các nhóm lần lượt trình bày- Các nhóm khác nhận xét bổ sung thêm.- GV sắp xếp thứ tự những việc làm HS vừa nêu để lập thành bảng qui định vệ sinh trường lớp. GV có thể chuẩn bị ghi trước những miếng giấy rời với nội dung về “Những qui định vệ sinh trường lớp).14Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*GV kết luận và hệ thống lại cho HS đọc để ghi nhớ. Gợi ý một số qui định về vệ sinh trường lớp : + Bỏ rác đúng nới qui định. + Tiểu tiểu đúng chỗ. + Không khạc nhổ xuống nền phòng học. + Không trây bẩn bàn ghế. + Không vẽ bậy lên vách tường  + 15Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP6. Hoạt động 2 : Đóng vai.*Mục tiêu : Biết cách xử lý khi gặp bạn có hành vi chưa đúng trong việc giữ vệ sinh trường lớp.*Cách tiến hành : - GV chia nhóm và giao tình huống cho các nhóm HS : + Nhóm 1 và nhóm 2 : Một bạn cầm bánh ăn và vứt giấy gói ngay dưới chân. + Nhóm 3 và nhóm 4 : Một bạn dùng phấn vẽ bẩn lên vách phòng học.16Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚPNếu là em, em sẽ giải quyết giúp bạn như thế nào để bạn không còn hành động sai ? Từng nhóm HS thảo luận về cách giải quyết và phân vai chuẩn bị diễn. Từng nhóm diễn, lớp phân tích cách ứng xử.+ Cách ứng xử như vậy có lợi, hại gì ?+ Chúng ta cần chọn cách ứng xử nào ? Vì sao ?17Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Kết luận : ở trường, ở lớp, vứt rác, khạc nhổ, vẽ bậy, tiêu tiểu không đúng nơi, đúng chỗ, sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường học tập. Vì vậy, các em nhớ giữ vệ sinh trường lớp bằng cách bỏ rác vào thùng, không rác nhổ bừa bãi và tiêu tiểu đúng nơi qui định 18Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP7. Hoạt động 3: Tự liên hệ.*Mục tiêu : HS biết làm những việc đúng để giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.19Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Cách tiến hành : - GV yêu cầu HS tự liên hệ bản thân. - HS tự liên hệ: Những việc đã làm và cách khắc phục (Ưu điểm và hạn chế nếu có). - GV khen những HS đã thực hiện tốt và nhắc nhở những em chưa thực hiện tốt. Đọc hai câu thơ : “Vệ sinh trường lớp bạn ơi,Giúp môi trường học ngày càng tốt hơn”.20Chủ điểm 1 : GIỮ GÌN VỆ SINH TRƯỜNG LỚP*Kết luận chung : Biết giữ vệ sinh trường lớp là việc làm của những người trò ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ đã dạy.8. Họat động tiếp nối : Tập thói quen giữ vệ sinh môi trường mọi lúc, mọi nơi.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dao_duc_lop_1_chu_diem_1_giu_gin_ve_sinh_truon.ppt